column nr: 214
LEZEN – LEZEN – LEZEN

Ik wist het wel. En toch schrik ik er elke keer weer van. Maar liefst 14% van de kinderen die van de basisschool afkomt heeft een achterstand in leesniveau. Dat wil zeggen dat 1 op de 7 kinderen in Nederland die van de basisschool afkomt en naar het voortgezet onderwijs gaat niet voldoende begrijpend kan lezen.

En begrijpend kunnen lezen is belangrijk, heel belangrijk. Lezen is de basis van elke vorm van kennis. Niet alleen het goed kunnen lezen van een boek, artikel, bijsluiter of veiligheidsvoorschrift. Ook het begrijpend kunnen lezen van een financiële berekening, van voorschriften, van ingewikkelde formulieren, contracten en aanvragen. Lezen staat aan de basis van alles wat wij (moeten) weten om als zelfstandig individu te kunnen participeren in de maatschappij.

Wanneer ik lees in de krant dat meer dan een derde van alle ouderen niet aan het telebankieren wil betekent dit dat de voortschrijdende automatisering en digitalisering van onze maatschappij een drempel wordt voor een steeds grotere groep mensen.

LEZEN – LEZEN – LEZEN

En dan kun je zeggen, ja maar dat zijn ouderen, die zijn daar niet mee opgegroeid. Het is begrijpelijk dat die groep daar meer dan gemiddeld moeite mee heeft. En dat zal zeker zo zijn, maar als er nu weer een generatie opgroeit die een leesachterstand heeft (en deze waarschijnlijk niet meer gaat goed maken, toon mij de eerste puber die uit zich zelf meer gaat lezen!), dan is dat iets om je zorgen over te maken.

In de bibliotheek doen we dat. Maken we ons zorgen. Maar zijn we ook met een mogelijke oplossing bezig. Ouderen helpen met hun taal, maar ook met hun digitale vaardigheden. Kinderen vanaf de allerjongste leeftijd voorlezen, het plezier in zelf lezen bijbrengen. Laten zien dat lezen heel erg leuk is, dat lezen je creatiever maakt, je fantasievoller maakt, je een basis biedt waar je de rest van je leven wat aan hebt.

Maar nu de ouders nog. Een kind leest niet uit zichzelf (uitzonderingen daar gelaten), zij hebben een voorbeeld nodig. En wie is er nu een beter voorbeeld dan degene aan wie ze in alles een voorbeeld nemen, tegen wie ze opkijken; hun ouders.

Wil je het beste voor je kinderen? Geef ze dan het goede voorbeeld. Lees voor, lees samen en lees zelf.

 

LEZEN – LEZEN – LEZEN
Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Vrijdagcolumnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland| Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    21 juni 2019 at 08:52

    “LEZE’N LEZE’N LEZE’N..,
    Wil Niet ‘N EZEL Wezen!”