column nr: 219

Dit kan misschien als een vreemde titel op u overkomen ‘Als u dit nu eens niet kan lezen’ maar voor heel veel Nederlanders is het de dagelijkse realiteit dat men allerlei schijnbaar eenvoudige zaken niet of moeilijk kan lezen. Niet omdat men slechtziend is maar omdat men laaggeletterd is.

Laaggeletterdheid is een groot probleem in Nederland. Maar liefst 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. En denk nu niet dat het hier om mensen van buiten gaat, vluchtelingen en arbeidsmigranten, nee het gaat hier in overgrote meerderheid om mensen die al heel lang of hun hele leven in Nederland wonen.

Deze week is het de week van de Alfabetisering, misschien heeft u er iets over gelezen of gehoord. In deze week is er extra aandacht voor al die mensen die nog steeds moeite hebben met lezen waardoor hun dagelijks handelen bemoeilijkt wordt.

Het lezen van eenvoudige instructies, van bijsluiters, van veiligheidsvoorschriften maar ook van de krant, internet of sociale media. Mensen met een leesachterstand maken dagelijks aan den lijve mee hoe moeilijk het is om je staande te houden in een maatschappij die juist heel erg om geletterdheid draait.

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor deze grote groep blijft er sprake van schaamte bij mensen met een leesachterstand. Vaak kan men zich wel redden met het weinige aan leesvaardigheid dat men heeft maar als het erom spant (dokters- of ziekenhuis bezoek, kinderen of kleinkinderen voorlezen, solliciteren, op het werk of steeds vaker digitaal) kan het zomaar ineens een heel groot probleem opleveren.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor mensen met een leesachterstand, is er het Taalhuis in de bibliotheek waar men terecht kan voor advies en hulp, zijn er taallessen voor Nederlands als eerste taal of Nederlands als tweede taal (voor mensen van buiten Nederland), zijn er veel vrijwilligers (taalmaatjes) die één op éen of in een groepje laaggeletterden willen helpen hun leesvaardigheid te verbeteren.

Deze week is er extra aandacht maar de rest van het jaar is er altijd aandacht. Bij het Taalhuis in de bibliotheek van Maassluis. Voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven.


Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!