Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Velen zien de grote waarde van direct menselijk contact over het hoofd. In ons tijdperk waarin technologie de wereld in rap tempo transformeert en digitale communicatie de norm lijkt te zijn, is het belangrijk om de waarde van direct menselijk contact te onderstrepen.

Het contact in levende lijve is een schat die we moeten koesteren, een bron van verbinding, empathie en diepgang die in een virtuele wereld vaak verloren gaat.

Onze samenleving wordt steeds meer gedomineerd door schermen, van smartphones tot laptops en tablets. We communiceren via e-mails, sociale media en instant messaging-apps. Het lijkt er soms op dat we meer tijd besteden aan het typen van berichten dan aan het praten met elkaar.

Maar wat missen we eigenlijk als we de betekenis van direct menselijk contact verwaarlozen?

Direct menselijk contact biedt een ongeëvenaarde gelegenheid voor echte verbinding. Wanneer we mensen in de ogen kunnen kijken, hun stem kunnen horen en hun lichaamstaal kunnen waarnemen, ontstaat er een diepere connectie. Er is geen ruimte voor misverstanden of verkeerde interpretaties zoals die vaak voorkomen in geschreven tekst. We kunnen nuances oppikken die anders verloren zouden gaan, en dit draagt bij aan het opbouwen van relaties diepgaander en oprechter zijn.

Bovendien stelt direct menselijk contact ons in staat om empathie te tonen en te ontvangen op een manier die online niet kan worden gereproduceerd. Het is moeilijk om echt medeleven te voelen wanneer we emoticons gebruiken om onze gevoelens uit te drukken. Maar wanneer we naast iemand zitten die huilt, kunnen we de tranen in hun ogen zien en de pijn in hun stem horen. Dit activeert onze empathische vermogens op een veel dieper niveau, waardoor we ons meer betrokken voelen bij het welzijn van anderen.

Bovendien is direct menselijk contact essentieel voor onze emotionele gezondheid. In een wereld waar stress en eenzaamheid toenemen, kan fysieke aanwezigheid troost bieden. Een knuffel van een vriend of familielid kan ons kalmeren en geruststellen op manieren die geen emoji ooit kan evenaren. De kracht van aanraking en nabijheid mag niet worden onderschat als het gaat om het bevorderen van ons welzijn.

Direct menselijk contact is ook van onschatbare waarde als het gaat om het opbouwen van vertrouwen. In zakenrelaties, vriendschappen en zelfs romantische relaties is vertrouwen de hoeksteen. En vertrouwen ontstaat vaak uit persoonlijke ontmoetingen, waarbij we in staat zijn om de oprechtheid en integriteit van anderen te beoordelen door middel van non-verbale signalen en intuïtie. Dit vertrouwen kan de basis vormen voor langdurige en vruchtbare samenwerkingen en relaties.

Bovendien draagt direct menselijk contact bij aan onze persoonlijke groei en ontwikkeling. In face-to-face gesprekken worden ideeën uitgewisseld, meningen besproken en meningen gevormd. We leren van elkaar, dagen elkaars denkbeelden uit en evolueren als individuen. Dit proces van interactie en discussie kan niet volledig worden vervangen door online debatten of virtuele vergaderingen.

Maar betekent dit dat we technologie en digitale communicatie volledig moeten vermijden? Absoluut niet. Deze hulpmiddelen hebben hun eigen waarde en kunnen ons helpen om contact te onderhouden met mensen die ver weg wonen of om efficiënt informatie uit te wisselen. Ze kunnen zelfs worden gebruikt om nieuwe vriendschappen te sluiten en zakelijke kansen te ontdekken. Het probleem ontstaat wanneer we deze digitale vormen van communicatie als de enige vorm beschouwen en direct menselijk contact verwaarlozen.

Hoe kunnen we dan direct menselijk contact weer in ere herstellen? Allereerst moeten we bewustwording creëren over de waarde ervan. We moeten erkennen dat technologie een hulpmiddel is, maar geen vervanging voor menselijke interactie. We moeten onszelf aanmoedigen om vaker face-to-face te communiceren, of het nu gaat om een kopje koffie met een vriend of een persoonlijke vergadering op het werk.

Daarnaast is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen digitaal en analoog leven. We kunnen onze schermen niet volledig vermijden, maar we kunnen wel bewust kiezen wanneer we ze gebruiken en wanneer we ons richten op directe interactie. Dit kan betekenen dat we af en toe onze telefoon uitzetten, digitale detoxen inplannen of offline activiteiten prioriteren.

Tot slot moeten we onze vaardigheden voor direct menselijk contact blijven ontwikkelen. Dit omvat het verbeteren van onze luister- en gespreksvaardigheden, het begrijpen van non-verbale communicatie en het cultiveren van empathie. Hoe meer we investeren in onze persoonlijke communicatievaardigheden, hoe rijker onze relaties zullen zijn.

In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door schermen en pixels, is het belangrijk om de onschatbare waarde van direct menselijk contact te omarmen. Het is een bron van verbinding, empathie en diepgang die onze relaties en ons welzijn verrijkt. Laten we deze schat koesteren en ervoor zorgen dat we nooit vergeten hoe belangrijk het is om elkaar in de ogen te kijken, een hand vast te houden en samen te zijn.

Gebruik daarom de Maand van de Ontmoeting voor het leggen en onderhouden contacten. En vergeet ook niet de waarde van de buurtcirkels.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 98 lezers


Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | Invalcolumnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient.