Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

“Ko, deel eens wat meer van jouw diepere gedachten in een column. Jij doorziet de zaken. Wellicht dat je anderen ermee helpt.” Dat was een makkelijke vraag, maar het is best een uitdaging en het lukt mij dan ook niet binnen het kader van één column. Toch zal ik wat beelden delen die mijn stellingname duidelijk maken als ik stel dat we leven in de tijd van de definitieve teloorgang van de waarheid.

Het speelt al een flink aantal jaren, maar de laatste jaren dringt het door tot in alle vezels van de maatschappij. En het veroorzaakt grote argwaan gepaard aan wantrouwen tegen alles wat vroeger een bepaalde mate van respect kreeg vanwege een gezagspositie.

We kunnen zelf terugkijken op diverse kleine en grote crisismomenten in de afgelopen ruwweg vijftig jaar en dan constateren dat mooie praatjes als zoete koek erin gingen, maar die tijd is definitief voorbij.

De waarheid is dood en de werkelijkheid is zo fake als maar kan zijn.

De geschiedenis heeft dat duidelijk gemaakt voor wie zich erin verdiept. Ik ga nu voorbij aan de Chinese en andere Oosterse historie. Ook de Egyptische en Griekse historie heeft het laten zien. Ik zoek het wat nader bij onze roots.

In vroeger tijden – zo leert de geschiedenis – werd er al gemanipuleerd bij het leven, vaak zelfs ten koste van andermans leven. Ik pik een wereldreligie eruit, omdat die bij ons werelddeel hoort: het Christendom. De totstandkoming en het succesverhaal is min of meer wel bekend voor wie een beetje geschiedenis tot zich heeft genomen. Dat geloof is tot stand gebracht door Keizer Constantijn de Grote (Manipulator). Om eenheid in zijn Romeinse Rijk te bereiken en te worden erkend als de nummer één in alle uithoeken van zijn keizerrijk besloot hij zich tot christen te laten dopen.

Op een kerkelijk concilie -waarbij hij ook een rol speelde (letterlijk en overdrachtelijk) werd een boek gewrocht uit zogeheten canonieke boeken, kernboeken voor de kerk die samenhang vertonen. Wat de aanwezigen niet beviel werd uit die boeken weggelaten, want er moest een consistent verhaal komen waaruit blijkt dat Vader, Zoon en Heilige Geest een drie-eenheid zijn. Ook werd het denkpatroon over ‘vader en zoon’ gelegd over het verhaal van de Romeinse God Apollo die zoon was van de allerhoogste Romeinse God. Dat maakte het makkelijk om verhalen om te buigen, in te kleuren en geloofwaardig (…) te maken. Door zich te vereenzelvigen met het christendom kon hij alle ondergeschikten dwingen christen te worden en hem te zien als de hoogste afgevaardigde op aarde en hij was daarmee een soort wereldse paus.

In de eeuwen daarna hebben we heel veel andere kerkelijke en economische charlatans gekend. Charlatan komt via het Frans van het Italiaanse ciarlatano ‘oplichter, reizende koopman’. Dat woord is waarschijnlijk onder invloed van het werkwoord ciarlare ‘babbelen, zwetsen’ voortgekomen uit cerretano ‘kwakzalver, verkoper van aflaten’.

Verkoper van aflaten. Zoek maar eens uit wat een aflaat was. De moderne aflaat bestaat uit stikstof certificaten en ander milieu-gerelateerde afkoopregelingen voor milieudelicten. Afkoopregelingen bij economische en gouvernementele dwalingen of misbruik is een mechanisme dat populair is bij regeringen en multinationals. Feitelijk is een afkoopregeling een schuldbekentenis die middels geld wordt afgekocht. Dus een ordinaire aflaat.

De waarheid wordt stelselmatig verbogen door politici en staatshoofden tot eigener voordeel. Al was het maar om dwaling en misdragen te verhullen. Veel van die made-up stories worden klakkeloos geaccepteerd door de maatschappij. Het volk is vooral bezig met Brood&Spelen. Ja, ook u en ik. Toen en nu!. Zo kreeg het wangedrag van de vele manipulatoren vrijspel. Sommigen noemen zich crisismanager. Dat zijn mensen die gebakken lucht verkopen maar dat als argumentatie en motivatie inzetten om anderen buitenspel te zetten.

Dan is er ook nog de verregaande onderbewuste beïnvloeding met (fake)beelden, reclameleugens (reclameleuzen), valse berichtgeving. Oorlogvoering met valse voorwendselen, rechtpratende kromdenkers, complotmakers, zelfverklaarde experts, goeroes, coaches. Tot slot zijn er nieuwsmedia die (zich laten) manipuleren door onbekende, vage, duistere bronnen. Wat er nu rond Oekraïne, Syrië en Israël afspeelt is grotendeels vals spel, gebruikmakend van bovenstaande ervaringen.

En dat mechanisme wordt dan weer gekopieerd door het bedrijfsleven. Onderzoek maar eens de samenhang van internationale bedrijven: neem een Ahold dat al jaren ‘op de kleintjes let’. Klinkt mooi, maar ze hebben de meeste kleine ondernemers weggeconcurreerd, ze hebben bol.com opgekocht en bol bindt weer allemaal kleine ondernemertjes die daardoor feitelijk zichzelf hebben bekeerd tot trouwe volgeling van Albert de Grote (Magere) Heijn. Zo is het cirkeltje van mijn column rond.

Ik realiseer mij dat ik in vogelvlucht en met reuze stappen twintig eeuwen plat heb geslagen en dat het lastig is om de samenhang en gelijkenis van diverse manipulaties te doorzien. Toch vraag ik van de lezer om zich af en toe los te weken van het hersenloos zich overgeven aan entertainment. Gebruik uw oren eens een keer om te horen hoeveel onzin en lege verhalen worden opgehangen. Ook op de nationale radio en televisie rammelen vele verhalen. Het kritisch denkvermogen van menig ‘gewaardeerd’ tv persoon is danig aan erosie onderhevig. Helaas slaat die erosie sinds corona over op de gemiddelde gewone mens. En zo raken we langzaamaan in een totale non-realiteit van dystopisch gehalte. Het laatste duwtje wordt momenteel gegeven door AI (Artifical Intelligence) waarmee geluid, beeld en tekst volledig in nieuwe gemanipuleerde context worden geplaatst waardoor niemand meer weer wat waar is.

Of bovenstaande waarnemingen kloppen zal door ditzelfde fenomeen leiden tot tweedeling rond de objectieve waarneembare waarheid en realiteit. Ik wens u als lezer vooral uw authentieke eigen visie op de waarheid. Ik heb hem niet in pacht, maar tracht wel objectief naar de wereld te kijken. Ik verzeker u dat er heel veel is dat mij niet aanstaat. Ik hoop dat ik u geen slapeloze nachten bezorg. Die hebben namelijk geen enkele zin, tenzij u met een lumineus plan op de proppen komt waarmee we de algemeen heersende waanzin een halt kunnen roepen.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 139 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter

3 Reacties

 1. M.de Jong in
  23 oktober 2023 at 15:05

  Is dit waarheid:
  Men vergeet nog steeds te vermelden dat er vanuit Gaza altijd eerst de bommen en raketten worden afgeschoten richting Israël en dat Israël nooit de eerste is die een klap uitdeelt.

  Vele Nederlanders kun je scharen bij de zelfde domme lui als bij XR. Je zou bijna denken dat ze elke scheet op TV geloven terwijl ze weten dat veel nep is in die wereld.

 2. M.de Jong
  22 oktober 2023 at 15:21

  Waarheid van anno 22-10-2023

  De geest is nu wel uit de fles denk ik…..

  Een Radicaal islamitische groep genaamd Hizb utTahrir demonstreert dit ogenblik uitgerekend op plein 40-45 tegen Israël met goedvinden van burgemeester Halsema: dit is de staat van Nederland anno 2023′

  M’n handen jeuken ervan.

 3. M.de Jong
  22 oktober 2023 at 09:33

  U moest eens weten wat mij allemaal niet aanstaat, waar als je daar overgevoelig voor bent, geen slapeloze nachten van krijgt maar erger nog…een serieuze slaapstoornis van overhoudt.