Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 25

Kinderen eerst! Dat hoor je vaak roepen in nood en bij dreigend gevaar.

In de alledaagse maatschappij horen we dat niet vaak genoeg terug, terwijl er toch veel kinderen in nood verkeren. In nood, omdat er veel kinderen in armoede opgroeien, omdat niet elk kind gelijke kansen krijgt. In nood ook omdat er niet genoeg goede hulp is bij problemen, omdat ze in een ongezonde en onveilige omgeving leven en er niet elke dag gezond eten op tafel staat.

Vorige week verscheen een SIRE-filmpje, waarin een dapper meisje uit Maassluis vertelt over de armoede in haar gezin.

Een veel gebruikt gezegde is: “De jeugd heeft de toekomst”, wij als volwassenen moeten die toekomst dan wel mogelijk en toegankelijk maken.

Op de eerste plaats zorgen dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat leerkrachten weer de tijd krijgen om elk kind voldoende aandacht te geven.

Zorgen voor onderwijs zonder financiële drempels. Dat begint al bij de ouderbijdrage en andere kosten in het basisonderwijs, tot aan het betaalbaar maken van tweede-kans onderwijs en het weer invoeren van de basisbeurs voor studenten.

Zorgen voor gelijke kansen ongeacht het opleidingsniveau, het inkomensniveau of de achternaam van de ouders en de wijk waarin het kind woont.

Elk huishouden moet voldoende inkomsten hebben om normaal rond te kunnen komen.

In plaats van doorverwijzen naar de voedselbank kunnen we er beter voor zorgen dat gezonde voeding goedkoper wordt, te beginnen met het terugdraaien van de Btw-verhoging op groente en fruit.

Zorgen dat er goede, duurzame en betaalbare huisvesting is. Gelukkig is er vorige week een GL-motie aangenomen waardoor het voor woningcorporaties een kerntaak wordt om sociale huurwoningen te verduurzamen. Zo moeten ze er voor zorgen dat de energierekening voor huurders fors omlaag gaat, en nieuwe huizen energieneutraal zijn.

Zorgen voor een leefbare schone wereld, aanpakken van de klimaatverandering is ook iets wat we nú moeten doen in plaats van onze jongeren met deze problemen opzadelen. Laten we er voor zorgen dat nieuwe pandemieën geen kans krijgen. Laten we een eind maken aan de trend dat steeds meer kinderen astma krijgen door vervuilde lucht. We willen toch niet dat de kinderen van nu de lucht- en klimaatvluchtelingen van de toekomst worden?

Het afgelopen jaar was voor iedereen lastig, qua werk, inkomen, bedrijf, scholing, eenzaamheid… Wat me opviel is dat zoveel mensen over verveling klaagden. Laten we de jeugd van nu meer mogelijkheden geven om zich creatief te uiten. Hun eigen talenten te ontplooien en stimuleren. Muziek, beeldende kunst, acteren, ontwerpen, schrijven, er is zoveel leuks te doen ook als je even niet samen kunt zijn. Als je in je jeugd de vreugde leert ervaren van iets creëren, heb je daar je leven lang plezier van – in goede én in slechte tijden!

Kort geleden ben ik mee gaan doen met een groep Maassluizers van álle leeftijden die blije steentjes schilderen. De beschilderde steentjes worden ergens in de openbare ruimte van Maassluis gelegd, en wie er eentje vindt mag het meenemen – óf laat het verder zwerven op een andere plek zodat iemand anders het weer kan vinden. De meeste vinders zetten een foto van hun vondst op Facebook, zo kunnen de makers zien waar hun steen terechtkomt. Heel erg leuk om te doen, en nog leuker als je iemand blij maakt of troost biedt met zo’n steentje. Misschien komt u er wel eentje tegen als u morgen gaat stemmen.

Kinderen eerst, dus belangrijk te stemmen op een partij die zich met verve inzet voor de toekomst van elk kind. Bij GroenLinks zet Lisa Westerveld (nummer 10 op de lijst) zich in voor het onderwijs en de jeugdzorg en dat doet ze super goed! Omdat ik graag wil dat zij hiermee na de verkiezingen door kan gaan, is mijn stem morgen voor haar!

© Adri Huisman

 

 

 

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022

2 Reacties

 1. Patricia
  17 maart 2021 at 08:00

  Wat een mooie column zeg!! Dank dat je dit onder de aandacht brengt en daarbij mooie initiatieven om voor ons ook iets mee te doen en die ook zo toegankelijk zijn zonder kosten
  Hoop dat deze initiatieven blijven stromen
  Geweldige meiden die hun verhaal zo open delen!!! Jullie maken het verschil!

  • adrihuisman
   18 maart 2021 at 20:24

   Dank je voor het compliment Patricia!