column nr: 35

Als raadslid heb ik duurzaamheidsbeleid in mijn portefeuille. Helaas bevindt het Maassluise beleidsplan duurzaamheid zich in een soort van ijstijd. Veel dingen komen niet van de grond. Dat geldt trouwens niet voor de beleidsplannen rond riolering, “Maassluis Rainproof”. Daar luisteren we met plezier naar de inspirerende plannen van de betreffende afdeling hoe we in Maassluis extreme regenval kunnen opvangen.

Wanneer ik kijk naar ons land dan zie ik klimaat ontkenners en klimaat drammers verhit rollebollen over straat. Op het journaal zie ik ‘onze’ minister Schouten haar verantwoordelijkheid nemen en keihard werken om de stikstof crisis op te lossen.

Het zijn roerige tijden waarbij de één roept om verandering en de ander met de hakken in het zand gaat.

Nu zat ik in de afgelopen week een artikel te lezen over een nieuwe vorm van warmte hergebruiken.

Het ging om een koffiebranderij waarbij de restwarmte door middel van een oliering werd omgezet in geluidstrillingen. En de energie van die trillingen kon dan worden opgeslagen. Ik vind het bijzonder indrukwekkend om dergelijke nieuwe technieken te zien. En allerhande andere innovaties die in Nederland aan het ontstaan zijn.

Ik wil dan ook een pleidooi houden: of je nu voor- of tegenstander bent in de klimaatdiscussie, omarm innovatie! Want onze omgeving verandert hoe dan ook. En soms heel snel.

Daarop zullen we ons toch moeten aanpassen door slimme oplossingen te bedenken.

Een heel ander voorbeeld: het Coronavirus. Wanneer je dergelijke risico’s wilt verminderen dan zou je moeten stoppen met wereldwijde handel en vervoer. Is dat realistisch? Nee, die tijd ligt achter ons. We moeten met dit soort nieuwe risico’s leren omgaan.

Zo verzinnen we slimme oplossingen voor het opvangen van grote hoeveelheden regen en we ontwikkelen nieuwe vormen van energie opwekking.

Het gaat razendsnel en het is bijna niet bij te houden. Maar een open blik en een open geest is altijd een gezonde levenshouding!


Stadsgedicht: Het verdronken land

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018