Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Column nr: 28

Wanneer het gaat om gevoelens van discriminatie dan is een gesprek of discussie hierover kwetsbaar. Net als in ieder gesprek kun je zo maar iets verkeerds zeggen en daarmee de ander kwetsen. Of het lukt je simpelweg niet om je goed in te leven in de situatie van een ander.

Op dit moment speelt in volle hevigheid het protest rondom racisme.

Wanneer ik terugkijk naar de afgelopen jaren dan raakt het me dat het ons nooit goed is gelukt het onderlinge gesprek aan de voorkant goed te voeren. Er waren confronterende acties nodig om de discussie steviger op de kaart te zetten. Dat zou niet nodig moeten zijn. Ik betreur het dat het niet lukt om gevoelens die leven in de samenleving beter handen en voeten te geven.

Een belangrijk baken voor onze fractie is het uitgangspunt: Je herkent een volwaardige democratie aan de manier waarop omgegaan wordt met minderheden. Respectvol omgaan met iedere groepering in je land en stad.

De tendens die ik momenteel sterk zie in ons land en in onze stad is dat er heel snel geroepen wordt om bijvoorbeeld een brief te ondertekenen of een vlag te hijsen. En als je dat dan doet dan is het goed. Maar het tegengaan van discriminatie en racisme is veel meer een zaak van het hart.

We moeten vooral investeren in de dialoog en luisteren naar elkaars mening. En voorkomen dat de meerderheid over een minderheid heen walst.

Die minderheid kan variëren. De ene keer gaat het om de gevoelens van het hebben van een andere huidskleur of afkomst. Dan weer gaat het om de gevoelens van onze lhbti gemeenschap. Of het gaat bijvoorbeeld om religieuze groeperingen in ons land die het gevoel van geloofsvrijheid kwijtraken.

Laten we elkaar waardevol blijven benaderen want we zijn allemaal kostbare mensen, wie we ook zijn. Luister naar elkaar en dan vooral van hart tot hart.Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 122 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018