column nr: 28

Een groener Maassluis wie wilt dat nou niet. Meer bomen en planten zou de stad doen opfleuren. Bomen zijn niet alleen gezellig en mooi ze zijn ook hard nodig voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Bovendien verhogen bomen in je straat de waarde van je huis. Ook zijn bomen nuttig voor het opvangen van grote hoeveelheden regen water. Groen in de stad is goed voor het welzijn van mensen en helpt het de insecten een handje.

Bovendien heb je met groen in de stad minder snel hitte eilanden en koelt groen de stad af. Als we deze feiten op een rij zetten waarom kappen we in Maassluis dan zoveel bomen? Staan deze in de weg? Zijn de bomen soms ziek? Er kunnen soms best goede redenen zijn om bomen weg te halen. bijvoorbeeld als ze ziek zijn of bijna omvallen.

Nu weten we vaak niet waarom een boom wordt weggehaald. Is het wel echt nodig om zo gigantisch veel bomen weg te halen. We weten het simpel weg niet.

Op de commissie vergadering van 14 mei 2019 hebben we over de bomenkap bij de Rozenlaan gesproken. De bewoners gaven aan dat er veel bomen weg gekapt zijn tot de grond. De wethouder noemt dit snoeiwerkzaamheden.

De wethouder vertelde verder dat niet al het groen herplant wordt. Zo worden de heesters en de struiken verwijderd en niet meer herplant. Dit is toch zonde. Onze stad moet groener worden, niet kaler.

Wel gaat de wethouder ervoor zorgen dat de communicatie over het groen verbeterd wordt. Een belangrijk punt want zoals ik al eerder aangaf weten we nu vaak niet eens waarom er bomen weggehaald worden. Wij vinden dit echter onvoldoende. Het onnodig weghalen van bomen is verkeerd. En dat gebeurt nu nog te vaak in onze gemeente. Bijvoorbeeld onder het mom van herstructureren of schijnveiligheid en dat moet stoppen!

Helaas speelt dit probleem zich niet alleen af in Maassluis, want als het aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen ligt, staan er binnenkort een stuk minder bomen langs N-wegen. Daar zou de verkeersveiligheid baat bij hebben. Volgens mij slaat de minister de plank compleet mis.

Automobilisten moeten gewoon beter opletten. Bovendien staan er langs sommige N wegen ook huizen en bedrijven. Gaat zij die dan ook weghalen omdat iemand er tegenaan zou kunnen rijden? Bovendien onderschat de minister de voordelen van bomen langs wegen. Zo vangen zij veel fijnstof en geluid op, wat beter is voor de gezondheid omdat wij mensen daar dan minder last van hebben. Bovendien kunnen bomen langs wegen veel wind opvangen en kunnen ze het zonlicht verduisteren. Helaas staat zo een opmerking van de minister niet op zichzelf.

Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen. Dat wordt wel deels gecompenseerd door de aanplant van 1686 hectare bos elders, dat meldt de site NatureToday. We ontbossen echter ons land in rap tempo.

Zo meld zelfs De (niet bepaald groene) Telegraaf:

“Bossen spelen een grote rol in het tegengaan van klimaatverandering doordat ze CO2 opnemen. De hoeveelheid bos nam in de afgelopen drieëntwintig jaar toe van 362.000 hectare naar ruim 375.000 hectare. Toen werd ontbossing op de ene plek nog gecompenseerd door bebossing ergens anders.

Na 2013 is de oppervlakte afgenomen naar ruim 364.000 hectare in 2017. Er verdween ongeveer 20.000 hectare bos en er werd ongeveer 9000 hectare nieuw bos elders aangeplant. Die netto-afname komt onder meer doordat bos wordt omgevormd naar andere vormen van natuur, zoals zandverstuivingen. Verder is bebouwing een belangrijke factor.

De analyse is gemaakt door onderzoekers van Wageningen Environmental Research.”

Natuurlijk zullen we in de toekomst nog bomen moeten weghalen. Maar laten we wat kritischer zijn of dat wel echt nodig is want bomen zijn geen wegwerpartikelen. Het zijn de longen van de aarde. Daar moeten we zuinig mee zijn zowel landelijk als lokaal.

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Voorzitter GroenLinks Maassluis

3 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  7 juni 2019 at 12:25

  Het gaat gedeeltelijk om communiceren, daar werd handig de nadruk op gelegd tijdens de commissie maar de hoofdmoot BOMENKAP werd omzeild. Typisch voor huidige politieke houding helaas, niet alleen in Maassluis.

  DE BEWONERS ZIJN NIET UIT OP DE VAL VAN DE WETHOUDER, HEEFT OOK GEEN ZIN, kijk om u heen, zondebok gevonden, probleem in de la en men gaat met de opvolger gewoon door op. HET SYSTEEM MOET ANDERS, EERLIJK OPEN HELDER.

 2. Henk van Woerden
  7 juni 2019 at 08:23

  Net als iedereen heeft de gemeente een “terugpoot plicht” als ze een boom omzagen. Dan moet er, ergens in de stad, een nieuwe boom geplaatst worden. De gemeente heeft een achterstand bij het terugpoten. Het laatste getal dat ik weet is enkele jaren oud. De gemeente had een achterstand van ruim 600 bomen.

  Er worden wel bomen gepoot in Het Wilgenrijk maar in de rest van de stad wordt vooral omgezaagd.

  Misschien kan Raoul eens vragen of die achterstand inmiddels is ingelopen.

 3. Jaime
  6 juni 2019 at 09:11

  Wat fijn dat de wethouder duidelijker wilt gaan communiceren. In feite is de enige concessie die hij maakt een belofte om niet meer zal “jokken” over de kaalkap. “Snoeiwerkzaamheden” zucht.

  Maar ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat men niet het groen voor de lol terugsnoeit. Is er ergens een gat in de begroting die gevuld moet worden, want terugsnoeien en kap leidt tot minder structurele onderhoudskosten, en zo ja, wat dan? Dat zou het e.a. in perspectief stellen.