Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

In een periode waarin het lijkt alsof de wereld is gek geworden (of toch een belangrijk deel van de wereld ten noordoosten van ons) is het goed te zien dat ellende mensen ook op een mooie manier samen kan brengen.

Ik heb het natuurlijk over de oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstroom en de hulp die vele Nederlanders en ook Maassluizers willen bieden. En niet alleen de Maassluizers die hier al hun hele leven wonen. Juist ook de nieuwe inwoners van Maassluis, zelf vluchteling uit een vernietigende oorlog, verdreven van huis en haard. Ik heb het over de Syrische vluchtelingen die zich inzetten voor de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Mensen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlogsgeweld, die weten hoe het is om alles achter te moeten laten, die hun huizen, dorpen, geschiedenis soms in één klap verwoest zagen worden. Juist die mensen weten hoe het is voor de nieuwe vluchtelingen uit de Oekraïne. En hun hulp, de bereidwilligheid om een helpende hand te bieden aan een medemens in nood, maakt het soms moeilijk omdat juist zij niet altijd met open armen zijn ontvangen. Gelukkig heeft Maassluis zich in deze van zijn beste kant laten zien, worden Syrische vluchtelingen met open armen ontvangen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft.

De Syriërs hebben een gedeeld lot met de Oekraïners. In de bibliotheek hebben we ze al mogen ontvangen, taallessen worden georganiseerd, en de Maassluise vrijwilligers die zich met hen bemoeien, komen mee, en laten zien dat we nog steeds een gastvrij land zijn. Voor hen en voor de nieuwe vluchtelingen. Voor de mensen uit Oekraïne wordt gezocht naar lesmateriaal, boeken, voor kinderen (en gevonden!) zodat ook zij een zo’n zacht mogelijke landing maken hier.

Maassluis laat zien dat, ondanks dat we elke dag door het nieuws soms aan het twijfelen worden gebracht, de meeste mensen deugen. Ongeacht hun herkomst.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 103 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!