Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Deze maand is weer eens duidelijk aangetoond hoe gedachteloos velen kuddegedrag vertonen uit vrees er niet bij te horen. Een moderne kreet is FOMO, overgenomen uit het hedendaagse Amerikaanse taalgebruik wat zweert bij afko’s.

FOMO is de afkorting van ‘Fear of missing out’, het bang zijn iets te missen.

Al langer doen jullie mee met Halloween, een fenomeen dat totaal niet is gebaseerd op Nederlandse tradities. We kennen wel Allerzielen; dat is de gedenkdag voor de overledenen en stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny in 998 deze zielen voor het eerst liet herdenken. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen. De Katholieke Kerk in ons land heeft daar toen invulling aangegeven.

Allerzielen is voor álle overledenen. De ziel is een deel van de mens dat volgens christenen altijd blijft leven en na de dood naar God gaat. Op Allerheiligen en Allerzielen bezoeken veel families het kerkhof. Ze gaan naar de graven van hun dierbaren en versieren ze met bloemen. Al sinds de Middeleeuwen is het een traditie om kaarsen of lantaarns op de begraafplaats te laten branden. Protestanten doen dat herdenken in de kerk op de eerste zondag van de Advent. Dat is dus een traditie die wortelt in de Joods-Christelijke cultuur.

Maar goed die cultuur staat zwaar onder druk door de vergevorderde ontkerstening en het maximale overlopen naar fun events gepropageerd door de Amerikaanse wereld.

Dan was er ook nog de christelijke traditie om voor de medemens op te komen. Ons land was eeuwenlang een toevluchtsoord voor achtervolgden; van Hugenoot en Jood tot Bosniër en Vietnamees. Dat vonden jullie goed maar nu is het ineens NIMBY (not in my back yard). Ook daar is ons volk inmiddels losgeslagen van zijn wortels.

Er is heden wel een andere solidariteit: een sluimerend groeiende massa die steeds luidruchtiger is geworden en die opkomt voor eigen belang onder de noemer: Eigen volk eerst. Dit was feitelijk verkapt het hoofdthema van de komische voorstelling “Kies een Tweede Kamerlid”. Daarbij voerde iedere lijsttrekker een krampachtig campagne gericht op de concurrenten die zij in debatten als hyena’s verbaal aanvielen zonder zichzelf in de kaart te laten kijken. In wezen deden alle lijsttrekkers dus hetzelfde: de ander maximaal afwijzen door deze omlaag te halen. Een tactiek die ook afkomstig is uit het Amerikaanse wereldje. En dat werkte weer door in het kiesgedrag: vooral kiezen voor gepeilde winnaars. Wie op peilingen en kieswijzers zijn stem heeft bepaald, is een ultieme NONO: een betekenisloze persoon. Ik vrees dat minstens 30% van de kiezers daartoe behoort.

Mijn waarneming is dat er weinig over is van echte Hollandse tradities, dat er vooral op basis van persoonlijk voordeel wordt gekozen. En dat laatste heeft in deze maand een ultieme vorm: Black Friday. Ook weer een Amerikaans hype die aanzet tot consumptief gedrag zonder dat er sprake was van een autonome behoefte. NONO’s gedreven door FOMO voor mij NIMBY.

Het is tijd dat de Nederlanders wakker worden en dan bedoel ik niet zoals in de retoriek van Ongehoord Nederland en dergelijke engerds. We moeten terug naar de verdraagzame, realistische maatschappij met medeleven, met vangnetten voor de zwakkeren. En dat is een thema dat niet door één maar door alle politieke partijen mag worden uitgedragen.

Ik moest jullie deze spiegel voorhouden, omdat menselijk gedrag mij beroepshalve zeer interesseert, maar politiek is verder een ver-van-mijn-bed-show.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 202 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Cobi Wittevlo-Nowé

Cobi Wittevlo-Nowé

COBI WITTEVLO-NOWÉ | start 2023 | geëmancipeerd en gepensioneerd zorgverlener | NVVE, NVSH. NVVH | ZORGEN MAKEN OVER DE ZORG | Uitgesproken uitgesproken met een eigen mening en visie

1 Reactie

 1. 28 november 2023 at 11:55

  Nederland is wereldkampioen geregistreerde chronisch zieken & gehandicapten. Hoeveel procent van de Nederlanders heeft echter een verstandelijke beperking (maar mag wel stemmen of zelfs trouwen en/of kinderen krijgen)? Feiten en cijfers over het aantal mensen met een beperking (SCP).

  In z’n totaliteit kunnen we ervan uitgaan dat ongeveer 1 op de 10 Nederlanders een matige of ernstige beperking heeft. Dat zijn 1,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder. Ongeveer 440.000 mensen hebben een verstandelijke beperking, van wie ongeveer 70.000 mensen een ernstige beperking. Hier bovenop bedraagt het aantal mensen met een licht verstandelijk handicap c.q. aandoening ruim 1 miljoen. Tel hierbij ook op de 6% psychopaten en 7% sociopaten (veelal te vinden onder de beter gesitueerden) in dit land. Dan kom je te samen al vlot rond 35% van de bevolking en verklaart een hoop over onze huidig situatie in dorp, stad en land. De gemiddelde karakterologische leeftijd in dit land ongeacht volwassenheid, is die van een 14-jarige. In Nederland hebben we trouwen ook nog eens tweeëneenhalf miljoen stemgerechtigde analfabeten plus is 25% van de huidig scholieren (de toekomstig stemgerechtigden) na krijgen van diploma semi-analfabeet.

  Wat betreft het aantal -mankeert- narcisten in Nederland? Dit betreft een paar miljoen. Kunt u m.i. het beste die informatie over exact aantal opvragen bij de hoofdredactie van Maassluis.NU of bij de lokale geloofsgenootschappen dan wel politiek partijen. Maar 10% van de mensen kan onafhankelijk nadenken (niet beïnvloedbaar door religie, politiek, media), maar 2% daarvan doorziet het hele spel.

  Wie goed doet, goed ontmoet. Maar al te goed is buurmans gek! Het houdt een keertje op.

  Marcel Thomassen