column nr: 29

De kadernota ligt ter behandeling in de raad. Deze nota – waarin B&W de plannen en financiën voor het komende jaar ontvouwt – moet nog behandeld worden terwijl ik  deze column schrijf. Die kadernota is een naar mijn mening incompleet document waar wel goede dingen in staan zoals het aankopen van onderwijspanden om zo geld te besparen op de huur. Het is wat GroenLinks betreft een document waarin we veel stukken missen. De ambitie van B&W kan wat mij betreft wel wat omhoog.

Neem nu de fietsinfrastructuur. Waarom wordt er geen extra geld vrijgemaakt voor fietsers en voetgangers? We willen toch dat mensen zich op een duurzamere manier gaan verplaatsen? Verder liggen er nog moties klaar die nog niet zijn uitgevoerd. Neem nu de motie Kwartellaan uit 2015. Hierin wordt het college verzocht aan de westelijke zijde van de Kwartellaan een dubbelzijdig fietspad aan te leggen. En de raad daar over te informeren voor 1 maart 2016. Waarom ligt dat fietspad er nog niet? Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Blijkbaar heeft het college geen hoge ambitie om duurzame manieren van vervoeren zoals fietsen te bevorderen. Wat ons betreft heeft dit prioriteit omdat te veel mensen zich onveilig voelen op de fiets. Het fietscomfort in Maassluis kan ook een stuk beter door de fietspaden te verbreden en te asfalteren in plaats van de te betegelen. Onlangs hebben ze in Utrecht bij een straat met klinkers twee flinke geasfalteerde fietsstroken gemaakt. Dit zijn ideeën waar we in Maassluis nog wat van kunnen leren. Ik zie dan ook graag dat er meer geld bij komt voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur.

Dan klimaat, volksgezondheid en duurzaamheid. Ook hierin weinig tot geen ambitie te bespeuren bij het college. Met teksten als “Het is nog niet duidelijk welke afspraken er precies in het klimaatakkoord terecht zullen komen en wat dit zal betekenen voor gemeenten.”, zegt het college eigenlijk “we wachten rustig af”. Wat GroenLinks betreft gaan we nu eens echt zoden aan de dijk zetten. Met een aantal simpele maar effectieve maatregelen kunnen we al een aantal stappen in de goede richting zetten. Zo kan het college samen met de energie collectief waterweg en de provincie kijken welke plekken het meest geschikt zijn voor windenergie. Ook kan het college hogere eisen stellen aan nieuw te bouwen woningen. Bijvoorbeeld dat er altijd zonnepanelen of beplanting op daken van nieuwe woningen moeten komen. En het college zou de vergunningsplicht voor zonnepanelen in het centrum moeten afschaffen. Zomaar wat kleine simpele maatregelen die toch doeltreffend zijn. Maar denk ook aan andere projecten zoals tiny forest.

En dat brengt me gelijk op het volgende onderwerp in de kadernota: sport, cultuur, recreatie en groen.

Tiny forest is niet alleen beter voor het klimaat en milieu maar ook voor de insectenpopulatie en de voorlichting die kinderen hier kunnen krijgen over de natuur. Een belangrijk doel, namelijk het vergroten van de biodiversiteit, zal dan worden gehaald.

Niet alleen tiny forest zou meegenomen moeten worden in de kadernota ook verdere vergroening van de gemeente in straten etc. Meer groen in de stad is niet alleen goed voor de luchtkwaliteit in de stad. Groen in de stad verhoogt de WOZ waarde van huizen, voorkomt hitte eilanden, helpt bij het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval. Meer groen in de stad is dus niet alleen gezellig maar ook broodnodig. Ook hierover zien we niks over terug in de kadernota.

Waar we wel iets over terug zien in de kadernota is de sportzaal aan de Sportlaan. Uiteraard zijn wij hier nog steeds geen voorstander van omdat dit ten koste gaat van het groen. Wel geven we het college mee rekening te houden met de omgeving en de parkeerplaatsen onder de sportzaal te plaatsen zodat er minder ruimte nodig. Dan hebben de bewoners toch nog een beetje groen in de wijk. Ook is GroenLinks van mening dat er een groendak op de sportzaal moet komen zodat er toch nog een beetje aan groencompensatie gedaan wordt. Bovendien blijft de sportzaal dan cooler met dat warme weer.

Het uitstellen van aanpakken van de sportzaal aan de Haydnlaan vinden wij onverantwoord. Door dit project uit te stellen moet de gemeente dadelijk 350.000 euro extra betalen. Dat vinden wij weggegooid geld. Bovendien voldoet de sportzaal niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Daarom dienen wij mede de motie in van Maassluis Belang om het college op te roepen een plan aan te bieden voor een nieuwe spottzaal aan de Haydnlaan.

Dan afval. Nog zo een dossier waar het college weinig ambitie toont. De afvalstoffenheffing gaat flink omhoog om de kosten te kunnen dekken. De gemeente is nog altijd veel geld kwijt aan restafval. De gemeente moet er voor zorgen dat er genoeg: papier, glas, plastic en batterij bakken staan zodat er beter gescheiden kan worden. Mensen willen niet te ver lopen om hun afval gescheiden in te leveren. Maak het de inwoners dan ook niet te moeilijk. We zien dan ook graag meer kleine milieu parkjes zodat mensen niet meer te ver hoeven lopen. Verder zou de gemeente bij iedereen die een eigen rest en gft container heeft een extra papierbak moeten aanbieden zo kan de gemeente op lange termijn veel geld besparen en ook beter aan de milieu doelen voldoen. Ook moet de gemeente stoppen met het ophalen van losse afvalzakken aan huis. Dit gebeurt nu nog in het centrum. Het ophalen van afvalzakken is duur en niet ergonomisch, trekt ongedierte en zorgt voor extra restafval door open zakken en wind.

In de kadernota staat verder dat het college iets wilt doen aan afval toerisme. Goed overleg en samenwerking zoeken met de MRDH lijkt ons daarbij geen overbodige luxe. Door samen te werken kunnen bewoners in de hele regio makkelijk hun afval kwijt en worden gemeente die te maken hebben met veel afval toerisme gecompenseerd. Zo voorkom je illegale dumping van afval en houd je het voor bewoners makkelijk door een systeem voor de regio te hanteren.

Verder is er veel mis in de jeugdzorg. Wij hopen uiteraard op verbetering en een grotere compensatie van het rijk.

Verder vinden we het belangrijk dat er voor kinderen en jongeren genoeg te doen is en zeker tijdens vakanties. Vakantie activiteiten zijn belangrijk om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Het geeft sociale binding en maakt een stad levendig en gezellig. Daarom steunen we de motie van Maassluis Belang voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor activiteiten voor kinderen.

Dan bouwen en wonen. Er moet echt meer gebouwd gaan worden. Er zijn zoveel mensen op zoek naar een woning. We kunnen ons niet veroorloven te treuzelen. Er wordt nu wel gebouwd maar wat ons betreft niet voldoende. Dit moet anders zonder dat dit ten koste gaat van het groen.

Wij vinden de kadernota onvolledig en missen op de benoemde punten een juiste visie. Daarom hopen wij dat het college onze punten gaat mee nemen zodat er een goede kadernota met ambitie ligt waar we wel voor kunnen stemmen.


Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Voorzitter GroenLinks Maassluis