Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Hoe komt het dat Wouter af en toe een beurt moet overslaan? Dat dateert van zes jaar geleden. Hij schreef sinds juli 2013 wekelijks; een vast ritme is voor iedereen makkelijk. Sinds september 2016 is zijn werkkring een stuk groter geworden. Hij is een druk bezet man en ging daarom voortaan 1x per twee weken schrijven. Dat hij het zó druk zou krijgen, had hij echter niet helemaal voorzien. Voor ons een goede reden om eens terug te kijken naar het moment dat het besluit viel.

PS er zijn ook nog mooie plannen voor de Bieb in Vlaardingen die extra aandacht vragen.

redactie

 

Column SEPTEMBER 2016 – dit was zijn laatste wekelijks column.

Het worden drukke tijden voor de Bibliotheek Maassluis – Midden Delfland. Er zijn vlak voor het zomerreces gesprekken gestart over verregaande samenwerking met de bibliotheek in Vlaardingen. Een mooi maar lastig perspectief om de zaken op de rails te krijgen. De besprekingen vergen veel tijd en aandacht, voorzag Wouter, en daarom vond hij het een prima voorstel van de redactie om de vrijdag te verdelen op fifty-fifty basis met Esther Franken. Zij blij, hij blij. Na drie jaar elke week, lees je na vandaag Wouter dus eenmaal per twee weken. Dat is even wennen.

tegenwoordig  schrijft Wouter elke twee weken op woensdag en Esther elke vier weken op zondag

Ontmoeten
Overigens is de bibliotheek is al lang niet meer puur met ‘boeken uitlenen’ bezig, maar een herkenbare plek om elkaar te ontmoeten. Er worden wekelijks diverse activiteiten georganiseerd die een sociaal-cultureel karakter hebben.

Logo BibilotheekScala aan activiteiten
Denk daarbij aan: computer workshops (voor senioren), Mamacafé (spelen en bewegen in samenwerking met CJG), Themacafé (discussie over een specifiek thema), Het Taalhuis (voor o.a. laaggeletterden en voor statushouders), Voorleesochtenden en het Mediacafé (leren omgaan met tablets) en avonden met een schrijver als gast.  Het Gesprekscafé (losse gespreksgroep voor iedereen), de Leestafel (kranten en bladen ter inzage), Maassluiscafé (gesprek gaat over Maassluis in de breedste zin van het woord door een boeiende spreker), internetcafé (voor hen die thuis niet over een computer beschikken), Muziekweb (CD of DVD lenen). Tot slot wordt ook nog onderdak gegeven aan het Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart.

De Plataan is de huidige naam van de bibliotheek

Redactie

 

Ook Sinterklaas komt er op een middag in november langs en er zijn spel- en knutselmiddagen voor de jeugd gedurende de zomervakantie.

Volwaardig sociaal-cultureel centrum
De bibliotheek is feitelijk een volwaardig sociaal-cultureel centrum aan de Uiverlaan met taalgebonden activiteiten als zwaartepunt.

Wat dat terrein betreft wordt er met gezonde spanning uitgekeken naar de discussie over de toekomst van de Koningshof. Eén van de opties die door de gemeente was onderzocht is of de theaterfunctie minder belangrijk moet worden en er meer nadruk moet komen op het sociaal-culturele terrein. Er wordt reeds veel op dat terrein gedaan: de muziekschool, kerkzaal, vergaderingen, seminars, besloten voorstellingen, eindexamenfeesten, filmfestival, Maassluise Muziekweek.

Het hart van Maassluis
Vanuit de bibliotheek wordt met vertrouwen naar de toekomst gekeken. Straks is de Uiverlaan hét sociaal-culturele hart van Maassluis, dat zeker gezond blijft kloppen zolang mensen lezen, spreken, kijken, dansen, muziek maken lachen en creatief bezig blijven.

Wat zegt Wouter erover:

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 169 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

 

Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!