Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De  kwestie die Wouter in verwarring bracht 6,5 jaar geleden getuige toenmalige onderstaande column, rommelt nog steeds door

Redactie

maart 2016

Al sinds jaar en dag ben ik een groot liefhebber van het recyclen van afval. Dat is ooit begonnen toen mijn vader in de tuin een composthoop maakte en wij als kinderen daar maar wat graag ‘bijdragen’ aan leverden.

Groente- en tuinafval verdween minutieus uitgesplitst van het overige afval in die composthoop. Toen er op een gegeven moment een nest muisjes in de hoop bleek gehuisvest te zijn kon ons geluk al helemaal niet op, dat begrijp je.

Later kwam daar het apart verzamelen van glas bij. Ook papier werd al sinds mijn jongste jeugd verzameld want dat leverde geld op. Soms wel 20 cent (gulden cent want daar praten we over) per kilo. De schuur van mijn ouders stond regelmatig stampvol oud papier dat mijn vader zo nu en dan richting de oud-papierboer bracht, waarna wij ons weer even de koning te rijk voelden met al die guldens.

Inmiddels is afval recyclen de gewoonste zaak van de wereld. Sterker nog afval brengt tegenwoordig geld op. Glas, GFT, papier, oud hout, elektronische apparaten, puin en plastic, alles wordt gerecycled.

En dat laatste, daar is wat mee aan de hand. Plastic. Heel goed en belangrijk dat plastic op steeds grotere schaal wordt ingezameld en gerecycled. Beter zo dan dat het in het milieu en de zee terecht komt. Plastic Heroes rule!

Maar ik ben in verwarring. Waar in eerste instantie vrij duidelijke regels waren met betrekking tot wat wel en niet in de plastic verzamelcontainer mocht worden gegooid, zie ik nu ineens verschillen in wat erin mag. Is de ene container echt alleen voor plastic afval, in weer een andere mogen ook blik en melk- en sappakken (tetrapakken), iets wat in België al veel langer kan en moet.

Ik begrijp dat de recycle industrie een manier heeft gevonden om de verschillende materialen (plastic, blik, papier) eenvoudig te scheiden en dat daardoor alles in één container mag maar mogen blik en tetrapakken nu ook in die container waarop staat ‘Alleen plastic’?

Ik weet het niet. Tot dat op elke container staat dat alles erin mag blijf ik dus alles maar netjes scheiden. Een beter milieu begint tenslotte nog altijd bij jezelf.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 191 lezers

Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!