In de achtste week van het roulatieschema 2018-2021 voor de columns door steunraadsleden is er ruimte voor een beschouwing.

column nr: 294

Onze gemeente en onze politieke partijen hebben nog veel te leren. Ambtelijke taal is gruwelijk. Ik lees nog wel eens de raadsinformatie-brieven op de site van de gemeente. Ook zie ik via Facebookpagina van de gemeenteraad antwoorden van B&W. Er is geen beginnen aan om al die zinnen te vereenvoudigen. Dat is een dagtaak op zich.

Man, man wat een taalgebruik. Ze zitten vastgebakken aan standaard formuleringen die aandoen als juridisch teksten. U weet wel: zoals je in hypotheekakten leest en waarvan je de helft niet begrijpt. Daarbij vergeleken zijn de kleine lettertjes in verkoop-voorwaarden makkelijke kost.

Dat is wat mij betreft een groot verbeterpunt: heldere communicatie, opdat de gemiddelde inwoner begrijpt waarover het gaat. Het is niet voor het eerst dat dit fenomeen aan de kaak wordt gesteld. In de jaren zeventig en tachtig is dit probleem al eens op de kaart gezet door de Tweede Kamervoorzitters Vondeling en Dolman. Onder het mom van “zeker zijn dat” … je begrepen wordt?

Communiceren is een vak apart. Je moet op tijd zijn. Tijdige communicatie is effectief maar je moet ook weer niet te vroeg zijn, tenzij je een proefballonnetje oplaat. Daarnaast moet je ook de juiste kanalen kiezen: krant, website van de eigen partij of website van de gemeente, social media. En ook de vorm is belangrijk.

Ik zie veel te vaak ontijdige communicatie van gemeentewege. Nooit te vroeg, wel vaak te laat…

Inwoners en zelfs de gemeenteraad worden regelmatig achteraf geïnformeerd waardoor meedenken niet meer kan. Men wordt dan “meegenomen in het proces”. Er zijn legio voorbeelden. Ambtenaren staan er bekend om alles tien keer te bespreken. Ze willen alles dichtspijkeren voordat het naar buiten komt. Ook is goedkeuring vooraf nodig van hoger hand en het moet meestal via diverse loketten. Dat is dodelijk voor tijdige communicatie.

Het ergst is echter de schijncommunicatie. Regelmatig zijn er zaken van B&W die voor besluitvorming naar de raad moeten, die worden vooraf doorgesproken met fractieleiders. Er vindt dan handjeklap plaats achter de schermen, waarbij de rest van de fractie dus geen zeggenschap heeft. Dat is geen probleem voor D66 en GroenLinks, maar de andere fracties tellen meer dan één lid.

Je ziet ook schijn vraaggesprekken in raadscommissies. Twee minuten spreektijd per fractie in de eerste vragenronde en idem in de tweede vragenronde. Alles staat al op papier. En veelal heeft ook de wethouder de antwoorden en reacties al klaar, want ja: ze hebben maar één uur. Als je erbij zit, lijkt het wel een poppenkast.

En dan de echte poppenkast. Volg vanavond maar eens het uitgebreide ‘debat’ over de begroting 2020. Er volgen hele reeksen vragen. Partijen kondigen amendementen en moties aan. Dat is dus achter de schermen voorgekookt, want de bijbehorende teksten staan al op papier en worden staande de bijeenkomst aan iedereen uitgereikt. Dat doet men “met het oog op tijdige snelle communicatie”.

Kortom één grote poppenkast voor de bühne. In dit geval voor de goegemeente die live meekijkt via internet. Wie deze keer Jan Klaassen (brokkenmaker) is, zal wel snel duidelijk zijn. Wie Katrijn (zijn kibbelende gesprekspartner) deze keer is, ligt voor de hand. Let maar op de felle toon. Ik twijfel alleen over wie de rol van Pierlala op zich neemt.

Welk raadslid vindt u een schelmenfiguur die graag feest en streken uithaalt met de mensen?

Ik wens u vanavond een fijne bingewatch bij de “Begroting 2020”


 

LIVE: Maassluis waar blijft ons geld?

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Stadsdichter van Maassluis 9/2018- 9/2020 | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens

1 Reactie

  1. Marja Gerkema
    5 november 2019 at 22:26

    Sommige zaken zijn zelfs in Jip en Janneke taal niet uit te leggen…..