[redactie: we bieden voor een keer notoire langschrijver Marcel een keer de gelegenheid, blijkt hij wéér het werk van een ander te hebben gestolen:…. ]

u leest hier dus een gestolen artikel van deze notoire scheve schaatsrijder.

https://www.ajsmuskiewicz.com/a-j-s-essays/the-space-alien-invasion-of-2030

Long-Read Kerstverhaal (15 min.) – Boodschap van buitenaardse wezens.

De Kyan-‘roh-az-akian aanzegging aan al de bewoners van planeet Aarde.

Onze soort vindt zijn oorsprong op een kleine rotsachtige en waterige planeet die in een baan om een rode ster draait die ongeveer 40 lichtjaar van jullie Aarde verwijderd is. Vanuit jullie gezichtspunt lijkt onze ster in het sterrenbeeld Waterman te liggen. Jullie astronomen verwijzen naar onze planeet als TRAPPIST-1e (die ze noemden naar de telescoop die ze gebruikten om ons planetenstelsel te ontdekken in jullie jaar 2016). We noemen onze planeet natuurlijk een andere naam, die ruwweg kan worden weergegeven als “Kyan-‘roh-az-ak”.

Onze ster is ongeveer 3 miljard jaar ouder dan jullie zon, dus het leven op onze planeet evolueert al ongeveer 3 miljard jaar langer dan op Aarde. De beschaving op onze planeet is dienovereenkomstig veel technologisch en cultureel geavanceerder dan wat jullie op Aarde hebben – of zelfs dan wat jullie over duizend jaar zouden kunnen hebben.

Ondanks onze geavanceerde technologische en culturele prestaties, worden we geconfronteerd met een ernstig, existentieel probleem. Onze moederster is zo oud dat hij het einde van zijn leven nadert. In een relatief korte tijd – binnen de komende paar honderd jaar – zal het oplaaien in zijn doodsstrijd, en de enorme uitbarstingen van straling zullen onze atmosfeer wegblazen, waardoor onze planeet onbewoonbaar wordt. De andere planeten van ons zonnestelsel zullen een soortgelijk lot ondergaan. Daarom moeten we een andere plek vinden om te wonen. We hebben ten minste één andere planeet bij één andere ster nodig, hoewel we een paar andere planeten selecteren, zodat we onze beschaving over verschillende werelden kunnen verspreiden.

We zijn ons al heel lang bewust van dit dreigende probleem en we hebben in de nabije delen van de melkweg gezocht naar geschikte planeten waarnaar we kunnen verhuizen. We hebben jullie Aarde en jullie zon meer dan 150 jaar geleden geselecteerd als een mogelijke bestemming voor ons, en sindsdien hebben we deze planeet op verschillende manieren bestudeerd.

Jullie “UFO’s” zijn onze wetenschappelijke sondes

Onze vroege telescopisch-spectroscopische chemische analyses gaven aan dat de atmosfeer en het oppervlak van de aarde voldoende atmosferische en oppervlakteomstandigheden hebben die vergelijkbaar zijn met onze planeet om het voor ons bewoonbaar te maken. Na die analyses begonnen we wetenschappelijke robotsondes naar de aarde te sturen om de omstandigheden gedetailleerder te analyseren met verschillende soorten hulpmiddelen, waaronder chemische en biologische sensoren, elektronische afluisterapparatuur en fotocamera’s. Omdat we het vermogen hebben ontwikkeld om met de snelheid van het licht te reizen, duurt het ongeveer 40 jaar voordat een ruimtevaartuig van Kyan-‘roh-az-ak de aarde bereikt. Dan duurt het nog ongeveer 40 jaar voordat de elektromagnetische gegevens naar ons worden teruggestuurd.

De eerste van dergelijke robotsondes bereikten jullie planeet in jullie jaren 1930 en 1940 – toen jullie blijkbaar midden in een wereldwijde economische ramp en een van jullie wereldoorlogen zaten – en de gegevens die door deze sondes werden verzameld, begonnen ons te bereiken in de jaren 1970 en 1980. Jullie zijn sindsdien bezocht door honderden van deze sondes, die ons allemaal fascinerende wetenschappelijke informatie, geluiden en beelden over jullie wereld hebben gestuurd. Jullie hebben deze wetenschappelijke sondes “UFO’s” genoemd wanneer jullie ze toevallig opmerkten, en jullie hebben wild gespeculeerd over hun oorsprong. Naast het analyseren van de informatie van de vele robotsondes die we naar jullie wereld hebben gestuurd, hebben we jullie eigen radio- en televisie-uitzendingen en elektromagnetische signalen bestudeerd die de ruimte in zijn gedreven.

We bestudeerden en analyseerden zorgvuldig de verzamelde wetenschappelijke informatie over jullie planeet Aarde, meer dan 50 aaneengesloten jaren van jullie voortdurende huidige gebeurtenissen, en jullie historische verslagen die duizenden jaren teruggaan. We hebben zeker veel geleerd over jullie planeet en aardlingen beschaving!

Je bent een waanvoorstellingen en twistzieke soort

We hebben geleerd dat je over het algemeen een verbazingwekkend waanvoorstellingen, twistzieke, nukkige, impulsieve, ongerechtvaardigd arrogante en over het algemeen psychologisch gestoorde soort bent. Het is voor ons bijna niet te geloven dat jullie erin geslaagd zijn om zo lang te overleven. Jullie zijn enorm trots op jullie intelligentie en technologie, maar vergeleken met bijna elke andere intelligente soort die we in de Melkweg zijn tegengekomen en bestudeerd, zijn jullie behoorlijk intellectueel achterlijk en technologisch achterlijk. Bovendien zijn jullie maatschappelijke en regeringsstructuren verbazingwekkend primitief en stagneren ze voor een beschaving die zich al duizenden jaren aan het ontwikkelen is.

Jullie blijven diep sociaal verdeeld door irrelevante of kunstmatige factoren als ras, etniciteit, nationaliteit, klasse, kaste, geld, religie, politiek en zelfs fysieke verschijning en seksuele kenmerken. Jullie zijn zelf-afgezonderd in talloze individuele clans en landen, elk gebaseerd op een geprefereerde mythologische geschiedenis, waanvoorstellingen van jezelf en een reeks verzonnen regels (die alleen van toepassing lijken te zijn op de zwakkere leden van jullie samenlevingen). Je verwerpt consequent waarneembare en meetbare feiten ten gunste van frivole, wijdverbreide fantasieën. En de primaire “oplossing” waar jullie keer op keer je toevlucht toe nemen om te proberen jullie clan-meningsverschillen op te lossen, is oorlog, evenals andere vormen van vechten, geweld, wreedheid en zelfvernietiging. Bovendien is het ergste aspect van je gedrag dat je geen tekenen vertoont dat je ooit leert van je herhaalde fouten.

Naast het schijnbaar genieten van het doelbewust veroorzaakte lijden, pijn en vernietiging die jullie elkaar aandoen, hebben jullie een grote expertise ontwikkeld in het schaden en vernietigen van de andere soorten van leven – talloze dieren en planten en ecosystemen – waarmee jullie de planeet delen. Jullie gaan er zelfs prat op dat jullie het vermogen hebben, door jullie nucleaire wapens en jullie broeikasgassen, om de hele planeet Aarde te vernietigen! Je lijkt erg trots te zijn op deze mogelijkheid. Echter, dit waargenomen vermogen is slechts een van jullie vele waanideeën. Jullie planeet is veel taaier en veel duurzamer dan jullie denken. De Aarde zal zich aanpassen aan jullie talrijke beledigingen en jullie nog miljarden jaren overleven, ongeacht welke schade jullie ervoor kiezen om haar toe te brengen in jullie kwaadaardige kwaadaardigheid en onwetende kortzichtigheid. De Aarde beschouwt jullie soort als weinig meer dan vervelende vlooien waar ze graag vanaf wil. Of, misschien beter gezegd, je bent een plaag van zieke ratten die de planeet zou willen uitroeien.

Je bent hopeloos en niet in staat om vooruit te komen

Daarom, met alles wat we over jullie hebben geleerd, hebben we vastgesteld dat jullie een hopeloze soort zijn die niet in staat is tot het soort betekenisvolle culturele vooruitgang dat andere intelligente soorten in de Melkweg hebben laten zien. En we zijn droevig en met tegenzin tot de conclusie gekomen dat de Aarde – en de melkweg – veel beter af zou zijn zonder jullie soort.

We hebben verder resoluut besloten dat de Aarde een van de planeten is waarop we onze mensen zullen hervestigen. Natuurlijk zijn onze “mensen” niet hetzelfde als jullie menselijke mensen. We zijn geen primaten met biochemie op basis van koolstof en DNA. Als je een van ons zou zien, zou je waarschijnlijk denken aan een twee meter hoge rode bidsprinkhaan met grote gouden ogen. En we hebben een op silicium gebaseerde biochemie en een heel ander type genetische code dan DNA.

Een vloot van schepen met verdampingsstralen

In 1990 begonnen we met het lanceren van een serie grote ruimteschepen die miljoenen van onze mensen en vertegenwoordigers van enkele van onze andere soorten naar jullie wereld brachten voor hervestiging. Dit is een enorme vloot van schepen. Elk lijkt op wat je een vliegende schotel zou kunnen noemen, ongeveer anderhalve kilometer in diameter. We hebben jullie elektromagnetische signalen en communicaties voortdurend in de gaten gehouden terwijl we op weg zijn naar jullie planeet, steeds dichterbij (we zijn nu nog maar ongeveer zes lichtjaar verwijderd), en het is voor ons duidelijk dat jullie gedrag jaar na jaar alleen maar erger en zieker wordt.

De eerste ongeveer 50 van onze schepen zullen rond het jaar 2030 op Aarde aankomen, met nog veel meer die onafgebroken aankomen over een periode van meerdere jaren. Dit zijn voornamelijk passagiers- en vrachtschepen, maar ze zijn ook uitgerust met ons snelwerkende en zeer effectieve verdampingsstraalsysteem.

Onze intentie is om naar de Aarde te komen en onze schepen boven jullie grote steden te positioneren. We zullen dan aankondigingen doen via jullie mediakanalen, in talen die de mensen van al jullie landen kunnen begrijpen, dat we een krachtige buitenaardse soort zijn van een andere planeet en dat we zijn gekomen om ons op jullie wereld te vestigen. We zullen vervolgens uitleggen dat alle mensen op Aarde snel en pijnloos zullen worden verdampt in 30 dagen tijd, waardoor jullie de kans krijgen om alle voorbereidingen te treffen die jullie willen treffen voor jullie dood. Er zal geen pijn of lijden zijn. Het zal allemaal snel beginnen en eindigen. Ons verdampingsstraalsysteem kan u vinden waar u ook bent, zodat u zich niet kunt verstoppen. En jullie wapentechnologie is zo oneindig nietig in vergelijking met de technologie van onze schepen, dat jullie absoluut geen kans hebben om ons te vernietigen of zelfs maar een beetje schade toe te brengen – hoewel jullie het zeker dwaas zullen proberen. “Verzet is zinloos“.

Is dit genocide?

Ons plan klinkt je misschien bekend in de oren. Misschien zou je het kunnen categoriseren als een soort ‘genocide‘, die sommige van je woordenboeken en encyclopedieën definiëren als ‘de opzettelijke en systematische vernietiging van een groep mensen vanwege hun etniciteit, nationaliteit, religie of ras’. Dit zou bekend in de oren moeten klinken, omdat groepen van jullie eigen soort vele malen genocide hebben gepleegd tegen andere groepen van jullie soort. Bijvoorbeeld, jullie Europeanen hebben genocide gepleegd tegen jullie inheemse Amerikanen, en jullie Israëlische Joden hebben genocide gepleegd tegen jullie Palestijnse Arabieren. Er zijn talloze aanvullende voorbeelden die we hier zouden kunnen noemen van uw wereldwijd genocidale acties.

Echter, in tegenstelling tot jullie genocides – die voor een groot deel werden uitgelokt door irrationele raciale, etnische of religieuze haat en die immense pijn en lijden veroorzaakten – is onze verdamping van jullie soort een logische actie die met verdriet zal worden gedaan, en, zoals al werd gezegd, er zal geen pijn of lijden bij betrokken zijn. We zullen er geen plezier in hebben om jullie lichamen te verdampen, maar het is gewoon een grimmige noodzaak die moet worden uitgevoerd om een schadelijke soort te elimineren die lange tijd giftig is geweest voor zowel zichzelf als andere vormen van leven.

Toegegeven, hoewel, onze eliminatie van jullie soort deelt één belangrijk element met sommige van jullie genocides. Wij willen uw land in bezit nemen, net zoals b.v. de Europeanen het land van de inheems volkeren in bezit hebben genomen. Maar we houden vol dat de overname van jullie wereld door onze soort meer gerechtvaardigd is dan die genocidale voorbeelden uit de geschiedenis van jullie soort op de planeet Aarde. U bent het daar ongetwijfeld niet mee eens.

We moeten een belangrijk punt verduidelijken met betrekking tot ons verdampingsplan: we zullen jullie niet allemaal elimineren en we zullen jullie soort niet laten uitsterven. In plaats daarvan zijn we van plan om de beschikbare gegevens van ieder van jullie te bekijken en ongeveer 10.000 van de meer verlichte individuen van jullie soort te selecteren om te sparen van verdamping. We zullen contact leggen met die geselecteerde individuen om hen de mogelijkheid te bieden om sociaal te integreren in onze beschaving. Als ze ermee instemmen, zullen we ze accepteren en ze de juiste, beschaafde manieren leren om te leven met hun medemensen, met ons, met andere soorten en met de planeet en de melkweg. Als ze weigeren, worden ze onmiddellijk verdampt. Wij geloven dat dit een eenvoudige, eerlijke, meest directe en humane benadering is van onze hervestiging van jullie wereld. Het zal niet zijn zoals jullie genocides.

Dit zou dus een prachtige nieuwe start kunnen betekenen voor de besten van jullie, maar ook voor ons!

Een nieuwe, verlichte beschaving

We zullen een nieuwe, verlichte beschaving op Aarde vestigen, bestaande uit onze mensen die allemaal harmonieus, productief en vreedzaam met elkaar leven, samen met die paar leden van jullie soort die we hebben geselecteerd voor integratie in onze samenleving.

We zullen ook zorgvuldig enkele van onze inheemse dier- en plantensoorten integreren in jullie natuurlijke ecosystemen om samen te leven met de inheemse soorten van de Aarde, en we zullen de gezondheid van deze ecosystemen beschermen. Ja, wij en onze geavanceerde beschaving zullen in harmonie met de natuur en met de ecosystemen van de Aarde bestaan. Dat is de manier waarop alle soorten verondersteld worden samen te leven. Maar de meeste groepen van jullie soort hebben dit basisprincipe van het bestaan nooit begrepen. We zullen u hierover en vele andere dingen informeren, waaronder hoe onze technologie zelfs harmonieus kan zijn met de natuur.

We komen eraan!

Als je deze speciale boodschap van ons leest, geniet je van een vroege piek in de gedenkwaardige, wereldschokkende gebeurtenissen die binnenkort op je pad komen. Je gelooft misschien niet dat deze boodschap een echte communicatie van buitenaardse wezens is, maar dat is het wel. Beschouw dit als een vroege waarschuwing voor u om u voor te bereiden op het onvermijdelijke. Je kunt er niets aan doen. Wij komen om jullie planeet te nemen. Je lelijke soort verdient deze mooie wereld niet.

Jij, Homo sapiens, klaagt, debatteert en vecht voortdurend over je vele, eindeloze, steeds groter wordende, zelf veroorzaakte problemen. Maar je zult nooit in staat zijn om een van die problemen op te lossen, omdat je te tribaal, te bevooroordeeld, te kortzichtig, te onlogisch, te onredelijk en te impulsief bent. Je bent niet fatsoenlijk genoeg en je bent niet attent genoeg. Daarom zijn we van plan om jullie problemen voor jullie op te lossen door jullie naar de rand van uitsterven te brengen en jullie vervolgens een nieuwe start te geven met onze wijze begeleiding. Jullie zouden kunnen denken dat wij jullie vernietigers zijn, maar wij van de “Kyan-‘roh-az-ak” komen in feite als de verlossers die jullie je lang hebben voorgesteld en waarop jullie hebben gehoopt.

Verlossers zoals jullie uit je zogenaamde heilige boeken kennen, boeken als de Torah/Talmoed, de Bijbel, de Koran of Veda’s. Ook zij kwamen vanuit de wolkenlucht of stegen op in de wolken naar ruimte en ver daar buiten. Dus, let op de lucht, aardbewoners. Wij Kyan-‘roh-az-akians zien je snel!

NB: Klik op TRAPPIST-1e of op onderstreepjes voor een meer wetenschappelijk uitleg.

Marcel Thomassen. Maassluis, december 2023
Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Marcel Thomassen

Marcel Thomassen

Marcel Thomassen | Criticus | Commissielid Hoekse Lijn | FNV Uitkeringsgerechtigden | Fonosoof | en meer

3 Reacties

 1. Berend de Haan
  23 december 2023 at 14:50

  Gestolen, zie originele verhaal “The Space Alien Invasion of 2030” van A. J. Smuskiewicz

  • 23 december 2023 at 20:26

   Marcel is een notoire kopij dief. Hem ontbreekt elke vorm van originaliteit. Het is klalloper eerste klas. 1e per jaar laten we een artikel “van zijn hand” erdoor. Op alle andere dagen braakt hij onzin uit in reacties of pretendeert hij origineel te zijn.

   Vrijwel al die reacties worden door onze moderator geweigerd.

 2. Dick Toet
  23 december 2023 at 10:09

  Teveel Spacecake?