Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Wat denk jij wanneer je in een boek de volgende passage leest: “Ik sloop het gebouw in en dacht dat ik daar alleen was. De stilte maakte dat ik op het punt van mijn zenuwen was. Het wapen in mijn hand voelde klam en zweterig aan. Toen ineens licht, Wie is daar? Ik draaide mijn hand naar het licht en schoot. Meteen daarop volgde een doffe klap. En ik zag in het licht van een zaklantaarn een lichaam op de grond liggen.”

Denk je dan dat ik, de schrijver van dit stukje proza een inbreker ben en wellicht een moordenaar? Of denk je dan dat ik, de schrijver, een verhaal heb verzonnen dat over een inbreker/mogelijke moordenaar gaat?

Als je het eerste denkt, dan gaat deze column over jou (blijf erbij zou ik zeggen), als je het tweede denkt, wat waarschijnlijk ieder weldenkend mens zou denken, dan kun je A. lezen en B. je weet het verschil tussen een personage in een boek en de schrijver.

Want dat is literatuur, dat je je als schrijver in elke situatie kan verplaatsen, hoe onwaarschijnlijk (science fiction), gruwelijk (moordverhalen) idioot (absurdistische verhalen) of ingewikkeld (psychologisch verhaal) ook. Jij, de schrijver beschrijft een situatie die je niet mee hebt gemaakt maar vanuit een fantasie creëert. De inspiratie van zo’n verhaal kan komen uit het werkelijke leven (iets dat je hebt gehoord of gelezen), uit een boek of film of helemaal bedacht vanuit je fantasie.

Iedere goede lezer zal begrijpen dat een roman of verhaal fictief is, ze noemen het niet voor niet fictie. Zou je denken. Afgelopen dagen bleek maar eens weer dat er politici en radicale groepen zijn die dat niet begrijpen, of expres doen alsof ze het niet begrijpen om daar persoonlijk of politiek gewin uit te halen. Ik doel hier op het terugtrekken van Pim Lammers als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht omdat hij met de dood wordt bedreigd naar aanleiding van een fictief verhaal dat hij schreef voor volwassenen waarin een pedofiele relatie wordt beschreven en waar hij middels literaire middelen op het eind van het verhaal zijn afkeur laat blijken.

Die doodsbedreigingen kwamen er door een hetze van een actiegroep (waar niemand kan of wil kunnen lezen) die gevolgd werd door een populistisch politicus die al evenveel boter op zijn hoofd heeft.

Mijn punt is dat maar eens te meer blijkt hoe belangrijk lezen en begrijpend lezen is, hoe belangrijk het is een mening te vormen op basis van alle feiten en niet op basis van door allerlei op onderbuikgevoelens gebaseerde onzin. Lezen is om vele redenen heel belangrijk, één ervan stak afgelopen dagen zijn lelijke kop op.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 166 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!

2 Reacties

  1. Manja Don
    8 februari 2023 at 15:30

    Blij dat er op Maassluis.nu een verhelderend tegengeluid te vinden is op een eerder stukje door een andere columnist, waarbij ik het idee had dat dat stukje gebaseerd was op alle ophef in plaats van op zelf lezen en waarin geen enkele veroordeling te vinden was van onder andere de doodsbedreigingen!