In de 8e week van het roulatieschema van de dinsdag 12:00 uur columns is er weer een pas op de plaats en ruimte voor een beschouwing.

column nr: 312

Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De afgelopen anderhalve maand kenmerkt zich als een crisismaand zonder weerga. In zwaar weer komt de ware aard van mensen naar voren. Elke crisis vraagt namelijk om improvisatie, flexibiliteit maar ook om standvastigheid waar dat nodig is. Velen komen ‘knarsend tot stilstand ‘, een pas op de plaats die door niemand was voorzien. Een beschouwing over de politiek voor de nabije toekomst is nu dan ook volledig koffiedik kijken. Landelijk en lokaal.   

Onze stad heeft bij monde van burgemeester Edo Haan de noodverordening van de veiligheidsregio van toepassing verklaard. Tevens vroeg hij aan alle inwoners zich te schikken naar de leefregels en de aangewezen openbare gebieden te mijden. Overtredingen kunnen worden beboet met een flink bedrag. Dat bedrag zouden sommige lokale middenstanders momenteel best elke dag in de winkelkas zien binnenstromen, maar dat is helaas niet het geval.

Aanvankelijk leken de inwoners zich te schikken in de situatie. Helaas. Nederlanders staan altijd achter hun wet, maar vinden dat zij deze best zelf mogen negeren. En dat zien we dan ook regelmatig gebeuren. De mate waarin maakt het onmogelijk om goed te handhaven. Het zijn net kikkers in een kruiwagen.

Die kikkers kom je overal tegen en ze lappen de meest basale regel (1,5 meter) aan hun laars. Het levert inmiddels een aardige tweespalt op. Daar helpt geen #samensterk #samentegencorona campagne. Het ‘samen’ vertaalt zich meestal naar “jullie-versus-wij”. Op zich was dat voorspelbaar want we leven in een tijd waarin alles maakbaar en realiseerbaar heet te zijn. Dan ontstaat het ik-denken.

Inmiddels hebben we ’17 miljoen’ experts. Dat is niet bevorderlijk voor het leunen op een wetenschappelijke visie. Regelmatig worden wetenschappelijke opinies, statistieken, voorspellingen genuanceerd en bijgesteld. Zelfs de minister-president – die sowieso niet houdt van vergezichten – kijkt qua uitspraken niet verder dan een week vooruit. Dan is het goed dat de lokale politiek zich geheel buiten dit soort discussies houdt. Ook B&W blijft onder de radar. En zo hoort het ook. De regering bepaalt de koers in samenspraak met het Outbreak Management Team.

Ondertussen vergaderen B&W en de raad via digitale kanalen over de lopende zaken. De ambtenarij werkt grotendeels thuis en overlegt per telefoon of via digitale kanalen. We zien dat diverse plannen doorgaan: wegonderhoud, herinrichting Marelplein na alle werkzaamheden aan de kade, nieuwbouw De Vliet, nieuwbouw en renovatie elders in de stad. Ook het groenonderhoud gaat door. Onderhoud van voetbalkleedkamers, sportvelden. Noem maar op.

Dat laatste is best verwarrend, want wie ziet daar toe op strikte naleving van de afgesproken regels? Of is dat de verantwoordelijkheid van de uitvoerenden?

Inmiddels zien we dat de lokale kleine middenstanders die het toch al niet makkelijk hebben, ander kanalen hebben aangeboord of verbouwingen aanpakken. Allemaal in de veronderstelling dat het leven weer snel normaal wordt. De raad en B&W hebben helaas weinig middelen om de lokale ondernemers te steunen. Het komt dus echt aan op met elkaar redden wat er te redden valt. Maassluis voor Maassluis.

Ik voorzie binnen een maand de eerste versoepelingen – ook lokaal – schoorvoetend op weg naar normaal op termijn, maar het wordt wel een heel ander ‘normaal’.

Column(310): De rek is eruit

 

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 198 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

1 Reactie

  1. André Bruijn
    21 april 2020 at 18:51

    Bemoedigend is dat de tongen los raken over de invulling van het ‘actuele normaal’. Voedend voor de weg naar een ‘heel … ander normaal’. Het weer samen zijn zal smaken! Dát ‘voorheen normaal’ zal meer dan gewaardeerd worden.