Wist JIJ dat? Dit doen columns met de lezer ...(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr: 316

Regeren is vooruitzien, reageren is achteromkijken en ontdekken dat er iets fout ging. Zie daar in een notendop het besturingsmodel van onze gemeente. Af en toe wordt vooruitgekeken en heeft B&W de regie. Vaker zien we dat het achteromkijken is. En dan krijgen we een Halsemaatje: Een mededeling waaruit blijkt dat achteromkijken op gedane zaken veel makkelijker is om te duiden waar het fout zit.

Kijken we naar de gang van zaken met de Jeugdzorg. In 2015 kwam die onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Ik werkte in die tijd voor een GGZ instelling in Leiden en wij beoordeelden de gevolgen van de wijzigingen in het stelsel voor ondermeer de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de jeugdzorgPlus en de GGZ voor volwassenen. Wij voorspelden de huidige ellende omdat er veel meer werk op de gemeenten af zou komen. Er is een andere kijk en werkwijze: extramurale zorg zorgt voor veel meer verwarde mensen, zware gevallen worden zoveel mogelijk in omgeving behandeld. Wijkteams (outreach teams), Veilig Thuis, VraagRaak moeten de boel in de hand houden.

Vanaf het begin was duidelijk dat er ook in Maassluis onvoldoende mankracht was. B&W zette onlangs – we zijn nu vijf jaar verder – in op meer geld voor de jeugdzorg en er volgde natuurlijk een Halsemaatje: “Om te voorkomen dat we op korte termijn voor kinderen en gezinnen in nood helemaal geen ondersteuning kunnen bieden, zijn extra middelen nodig om de extra formatie in stand te houden.”

Ook het bustransport van schooljeugd krijgt extra inzet. Bij het opstellen van de jaarrekening over 2019 was gebleken dat het begrote budget voor leerlingenvervoer fors is overschreden. Ook hier volgde recentelijk een Halsemaatje: “Uit ons onderzoek van de cijfers is gebleken dat deze overschrijding grotendeels is veroorzaakt door de verhoogde tarieven voor het vervoer in de aanbesteding van 2018. Die verhoging vanaf augustus 2018, is niet verwerkt in de begroting voor 2019, waardoor de gerealiseerde kosten veel hoger zijn dan begroot. Omdat voor 2020 hetzelfde bedrag als in 2019 is begroot, is ook voor dit jaar een overschrijding van het budget te verwachten.”

Digitalisering is een aanpak die hoog op de agenda staat bij B&W. B&W leunt op de gemeenteapp: de inwoners moeten hun meldingen via de smartphone doen. En hier geldt “geen melding = geen probleem”. Als vuilcontainers vol zijn, dien je dat te melden. Per app, website of telefoon. De gemeente kan immers niet zelf kijken of een container vol is. Dat is namelijk geheel afhankelijk van het aanbod. De gemeente moet de container wel op tijd laten legen. B&W is voornemens de containers intelligent te maken: ze krijgen een digitale ‘80% vol melding’ functionaliteit. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt tot er een Halsemaatje valt op te tekenen: “Het duurt een halve dag voordat er dan een wagen komt voorrijden om hem te legen. Dit hadden we niet voorzien”.

Kijken we naar onze geliefde fietspaden. B&W heeft geen tijd om een fietspad inspectie te doen tijdens hun sporadische plezierfietstochten. Inwoners die intensief fietsen weten wél waar de ellende is en meldden dat op de sociale media en aan de gemeente. Er volgde een snelle inspectie van B&W zijde. Gezien het huidige plan wordt – alweer – het fietspad langs de Westlandseweg aangepakt. De andere slechte plekken die nu bekend zijn, worden slechts voorzien van hekken plus borden: “Hier svp afstappen”. Ook op dit punt was een Halsemaatje nodig: “We hadden niet voorzien dat de conditie van ons fietsnetwerk zo snel achteruit zou gaan”.

Natuurlijk heeft B&W geen extra geld meer voor al dat onvoorziene gedoe, want er wordt al veel te veel uit de pot Algemene middelen geplukt. Het bekende dweilen met de kraam open…

Helga van Leur zei het al eens: “Het weer achteraf voorspellen is veel makkelijker.” Gelukkig is er altijd nog de gemeenteraad als controlerend orgaan en ook daar wordt regelmatig een Halsemaatje door B&W gedaan: “Dit was eens maar nooit weer, we moeten ervan leren. Maar nu kijken we weer vooruit!’

Over dat laatste heb ik steeds weer mijn twijfels.

Denk nu niet dat ik een hekel heb aan B&W en de gemeenteraad. Ik signaleer slechts. En ik moet toegeven: “Als één van de stuurlui aan wal mag ik eigenlijk geen kritiek hebben, maar ja dat zie ik pas nu ik deze column al klaar heb.”

Verdraaid, nu doe ikzelf ook een Halsemaatje.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 476 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    8 juni 2020 at 21:28

    “Halve-maatjes!”