Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Afgelopen maand was de bibliotheek genomineerd voor de MVO-trofee 2023 van het Sociaal Economisch Netwerk van de regio. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat betekent dat je als onderneming (bedrijf of organisatie) rekening houdt met de effecten van je bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

… en we hebben hem gewonnen; zie dit nieuwsbericht

En dat kan op vele manieren. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking een kans te geven, door je in te zetten in je beleid voor groepen in de maatschappij die wat extra hulp kunnen gebruiken maar ook door in je bedrijfsvoering rekening te houden met milieu en het klimaat, diversiteit en inclusiviteit.

Want ondernemen is meer dan alleen maar geld verdienen of een doel nastreven. Als bibliotheek hebben we een opdracht vanuit de (bibliotheek) wet om aan een aantal voorwaarden te voldoen: kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur en ontmoeting en debat.

Als je dan terugdenkt aan hoe het was toen je als kind naar de bibliotheek ging, met of zonder ouders, een boek uitzoeken voor je plezier of om informatie uit te halen, dan is de bibliotheek heel erg veranderd. Ik denk dat dat een van de voornaamste redenen is geweest dat we de MVO-trofee gewonnen hebben.

Omdat vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, en van sociaal maatschappelijke organisaties inmiddels heel goed doorhebben dat de bibliotheek van nu heel veel meer heeft te bieden dan alleen boeken, tijdschriften en kranten.

Wat te denken van het Taalenthuis (Taalhuis voor kinderen die moeite hebben met lezen), Informatiepunt Digitale Overheid (waar iedereen met vragen terecht kan over websites en communicatie vanuit de overheid), Taalcafés (waar geoefend wordt in het spreken van Nederlands – voor vluchtelingen, inburgeraars, arbeidsmigranten en nieuwe Nederlanders), Digitale workshops en cursussen (voor iedereen die moeite heeft om alle veranderingen in de digitale wereld bij te houden), de Maakplaats (waar kinderen aan allerlei activiteiten mee kunnen doen en waar vaardigheden die je nodig hebt in deze maatschappij op een leuke en speelse manier geoefend kunnen worden). Maar ook de lezingen en activiteiten voor zelfontwikkeling, de spreekuren van de belastingspecialist, de vrijwilligerscentrale en ga zo nog maar even door.

De bibliotheek voor iedereen die zich wil ontwikkelen. En dus ook maatschappelijk verantwoord.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 103 lezers


Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!