column nr: 32

Wij gaan scheiden en organiseren een feestje! Wij hebben er lang op gewacht maar het gaat echt gebeuren en als het aan mij ligt zo snel mogelijk. Wij gaan (beter) scheiden en ook een feestje vieren hebben wij deze week vernomen. Ja het was verleden week wel het politiek weekje waar veel aan de orde kwam.

Wij gaan het afval beter scheiden want Maassluizers lopen erg achter met het scheiden van hun afval gezien de landelijke doelstellingen. De doelstellingen worden niet gehaald en het rijk straft ons door hogere kosten te gaan berekenen voor het (rest)afval dat wij produceren. Met als gevolg dat u het ook aan uw portemonnee gaat merken. De afvalheffing die u jaarlijks betaalt gaat fors omhoog. Om de hoeveelheid restafval te verminderen gaan wij omgekeerd inzamelen in Maassluis als het aan de commissie ligt die deze zaak vorige week behandelde. Papier, GFT en plastic e.d. wordt in de toekomst bij u opgehaald en het restafval niet meer. Dus vele Maasluizers moeten aan het werk en hun afval beter scheiden om te voorkomen dat zij met zware zakken restafval naar een container moeten lopen want alleen het gescheiden afval wordt opgehaald.

jaarlijkse afvalheffing fors omhoog

Er komt een container voor restafval. De container kunt u straks via een pasje openen. Dit pasje heeft trouwens vele mogelijkheden die mogelijk ook in de toekomst benut kunnen worden. O.a. kan hiermee mogelijk in de toekomst geconstateerd worden hoeveel restafval u stort en aan de hand hiervan betaalt. De vervuiler betaalt immers! Al met al zijn wij op de goede weg om ons afval te verminderen en beter te scheiden en mee te werken aan een circulaire economie. Immers grondstoffen worden schaarser en hergebruik hiervan gaat richting van de circulaire economie die wij willen. Er wordt dus veel van u verwacht of … scheidt u al goed?

En dan het kerstfeestje ….

In een commissie werd het feestje besproken dat de burgemeester i.o.m. de E.O wilt organiseren. Dit feestje was al in de achterkamers met de fractievoorzitters besproken en de meeste raadsleden wisten hier nog weinig van, zo  bleek in de commissie. De E.O komt op 8 december in Maassluis opnames maken die op eerste kerstdag worden uitgezonden. Dit feestje kost totaal € 500.000,- waarvan de gemeente, dus u, € 160.000, betaald. Dit in een tijd dat er flink bezuinigd moet worden.

Een goede promotie voor Maassluis maar er kleven ook veel nadelen aan. De raadsleden in de commissie waren hier kritisch over en benadrukten dat zoiets voortaan in het openbaar beslist moest worden en niet alleen in een achterkamertje. Volgens mij terecht. Terugdraaien van e.e.a. kan niet meer, want er zijn al teveel toezeggingen gedaan.

Laten wij hiervan leren!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 530 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

 


© EO

© EO

 

Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 2014-2019| Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter