Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Veel mensen die in Maassluis geboren en/of getogen zijn moeten de stad noodgedwongen verlaten omdat er niet genoeg betaalbare huur- en koopwoningen zijn. Vaak zijn dat jonge mensen aan het begin van hun woon-carrière. Maassluis vergrijst hierdoor in een nog hoger tempo dan al het geval was.

Eén van de oplossingen is natuurlijk om veel meer sociale huur- en koopwoningen bij te bouwen, helaas gebeurt dit maar mondjesmaat. Er komen veel nieuwe huizen bij, maar als je de prijzen dan ziet… Niet te betalen voor deze doelgroep. De Gemeente – zo las ik laatst – is er trots op dat het inwoneraantal stijgt door alle nieuwe huizen, maar moeten we daar wel zo blij mee zijn als de jongere generatie massaal wegtrekt?

Een vriendin (nu begin 30) zit door deze huizen schaarste al jarenlang in een hele nare en onzekere situatie. Voor haar studie heeft zij enkele jaren elders gewoond en wilde daarna terug naar haar roots in Maassluis. Een poosje bij vrienden en kennissen onderdak gehad, daarna zelfs weer bij haar ouders gaan wonen totdat zij antikraak kon huren. Dat is nooit voor lang dus kwam er een volgende antikraakflatje waar ze ook weer snel uit moest.

Nu heeft zij eindelijk – na bijna 7 jaar ingeschreven te staan – een flat toegewezen gekregen met een ‘normaal’ huurcontract in de Zaneveldstraat, maar… ook die flats staat op de nominatie over enkele jaren gesloopt te worden. Kan ze wéér op zoek.

Zelf beschrijft ze haar situatie als “al jarenlang on hold te leven – nooit ergens zeker van, veel stress en nauwelijks je leven kunnen plannen…”

De zoon van een andere vriendin is midden 20 en ook al jaren op zoek naar een eigen stekkie samen met zijn vriendin. Niets te vinden in Maassluis. Bij de woningbouw is hij nog lang niet aan de beurt en de enkele keer dat er een betaalbaar koophuis op de markt komt, is er zoveel vraag dat er grof wordt overboden, soms zelfs tot 50 duizend euro! Daar valt echt niet tegenop te sparen en zelfs met hulp van de familie lukt het niet. Voor hem geen andere keuze dan op en neer te pendelen tussen het huis van zijn moeder en het huis van de ouders van zijn vriendin…

Behalve veel goedkoop nieuw bouwen is er nog wel een mogelijkheid voor deze starters. Ik schreef hier al eerder over: Stoppen met slopen!

Stoppen met slopen

Vaak wordt een sloopbesluit genomen omdat de flats niet meer up-to-date zijn (terwijl de gebouwen fundamenteel nog wel prima in orde zijn) en het voor de verhuurder niet genoeg rendement oplevert om te renoveren en te verduurzamen, of…. omdat de flats niet netjes bewoond worden door de huurders.

De woningbouwcorporaties vinden de overlast en de kosten die dit vaak veroorzaakt te lastig.

In plaats van deze flats te slopen zouden deze in veel gevallen wél gerenoveerd kunnen worden en duurzaam gemaakt op een andere manier. Er zijn al veel succesvolle voorbeelden in onze omgeving. Bekijk bv. de projecten van de Steenvlinder: Ontwikkelaar koopt leegstaande gebouwen en bouwt ze om tot betaalbare woningen: ‘Niet slopen, slopen, slopen, maar hergebruiken’ – Rijnmond

Oude flatgebouwen en bedrijfspanden worden door de toekomstige bewoners zelf verbouwd en verduurzaamd onder leiding van een zelfbouwontwikkelaar.

Bij een groot flatgebouw waarvoor een sloopbesluit aan de orde is kan dat bovendien met niet teveel kosten. Het gebouw zelf is immers afgeschreven en hoge sloopkosten worden bespaard. Bij niet slopen maar hergebruiken gaan de waardevolle grondstoffen niet verloren.

De toekomstige bewoners kopen in zo’n geval hun huis door een flink bedrag in de gezamenlijke pot te storten (Vereniging van Eigenaren). Uit deze pot worden alle zaken betaald die gemeenschappelijk worden aangepakt en voor de kosten van de zelfbouwontwikkelaar/projectleider.

Hierbij valt te denken aan het aanleggen van bv. aardwarmte voor de vloerverwarming/koeling door alle appartementen, het gezamenlijk laten plaatsen van nieuwe kozijnen, zonnepanelen voor de balkonhekken, het verduurzamen van de daken, regenwateropvang en distributie hiervan naar de toiletten, trappenhuizen en liften en alles wat verder nodig is. Daarnaast verbouwen en isoleren de bewoners zelf (vaak met hulp van vrienden en familie) op eigen kosten de binnenkant van hun flat.

De ervaring leert dat bewoners die zélf hun huis opknappen en verbouwen er met veel plezier zullen wonen. Je bent immers zuinig op datgene wat je met eigen handen en eigen geld hebt opgebouwd? Nog een groot voordeel is dat bewoners tijdens de bouw al kennis maken met hun collega-buren-verbouwers en met de omgeving en omwonenden van het gebouw.

Ik denk dat vele jonge mensen een gat in de lucht springen als zoiets in Maassluis gerealiseerd zou worden, de twee voorbeelden die ik hiervoor beschreef als eersten!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 458 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Editor's Rating

Meer dan dan 30 columns schrijft Adri al constructieve ideeën over duurzaamheid in praktische zin. Dat beperkte zich vaak tot het particuliere domein. Nu richt zij zich op het domein van de gemeente, Maasdelta en de ander bouwers. Denk aan uw toekomst: de jongeren. de starters. Het wordt tijd dat meer partijen dat in zien. Heldere constructieve ideeën. Daar snakt Maassluis naar.
Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    28 september 2021 at 16:37

    Helemaal mee eens Adri, mijn kleinzoons zijn ook vertrokken, hard werkenden met vaste baan. Veel ouderen die ook hierdoor eenzamer worden