Stichting Publieke Evenementen Maassluis (SPEM) zal in Maassluis verschillende activiteiten organiseren in het kader van 75 jaar vrijheid in Maassluis. Een van deze activiteiten is dat er elke week een Maassluizer vertelt over zijn of haar idee wat vrijheid eigenlijk is.

© spem

“De beleving van de coronacrisis komt het dichtst in de buurt bij een beleving zoals het in de oorlogsjaren moet zijn geweest”. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, dan zal het wel zo zijn.

Dit jaar vier ik 75 jaar vrijheid, een vanzelfsprekendheid voor mij. Het verlies van vrijheid ken ik alleen van tv. Wat mag ik eigenlijk onder vrijheid verstaan? Wat maakt dat wij ieder jaar stil moeten blijven staan bij hen die streden voor deze vrijheid? Isaiah Berlin omschreef in 1958 (negatieve) vrijheid als ‘het vrij zijn van externe invloeden’. Er is geen onderdrukker en geen onderdrukte.

In deze gedachte zie ik de mogelijkheid om een samenleving in te richten zoals wij thans vanzelfsprekend achten: een samenleving waarin iedereen gelijke kansen moet hebben, waarin wij juist van elkaar mogen verschillen en waarin hulpbehoevenden op een verstandige wijze geholpen worden.

De coronacrisis hakt snoeihard in ons sociale leven. In de samenleving is echter onverminderd ruimte om van elkaar te verschillen, worden degenen die hulp nodig hebben zo goed als mogelijk geholpen (medisch of anderszins) en krijgt iedereen gelijke kansen. Iedereen voelt in gelijke mate de beperkingen. Er is geen onderdrukker die profiteert van de onderdrukte. Mogen wij dan wel spreken over een crisis waarin onze vrijheid is beperkt? Of is het een crisis waarin vooral heel veel van ieders flexibiliteit wordt gevraagd, een inspanningsverplichting om als samenleving juist van onze vanzelfsprekende vrijheid te kunnen blijven genieten.

Deze crisis brengt een onvoorstelbaar leed achter de voordeur bij veel gezinnen. Laten wij deze getroffen personen vooral niet kwetsen door te zeggen dat onze vrijheid is afgenomen, maar laten wij elkaar ondersteunen in de vrijheid die wij wel hebben. Verschil van elkaar, wees het oneens met elkaar, wees bovenal flexibel naar elkaar. Opdat wij nooit vergeten dat er een tijd was dat wij er niet op deze wijze voor elkaar konden zijn, een tijd waarin er geen vanzelfsprekende vrijheid was.

Pim J. Janson geboren op 30 september 1986, thans 33 jaar oud.


© spem

Stichting Publieke Evenementen Maassluis

Stichting Publieke Evenementen Maassluis

SPEM | De Stichting Publieke Evenementen Maassluis is opgericht om de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid te organiseren, begeleiden en te coördineren.