De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr 324

Zorg dat je niet kan worden aangesproken op jouw verantwoordelijkheid. Dek je altijd in. Zorg dat je kunt afwijzen, doorverwijzen naar anderen. In Amerika kent men politiek en zakelijk al vele decennia die mentaliteit. Of dat ook voor hun (rood)huidige opperhoofd geldt, laat ik aan jouw oordeel over.

Even zovele decennia zien we maatregelen vanuit de USA naar Europa overwaaien waarmee verantwoordelijkheid wordt weg gemanaged. Ik doe een kleine opsomming: advocaten die overheid en bedrijven moeten vrijwaren van claims, disclaimers bij geneesmiddelen en heel veel andere producten, logboeken, verantwoordingsrapportages, dashboards en escalatieladders, maar ook procedures en protocollen. Die laatste twee kennen velen uit de zorg en het bedrijfsleven. Volg die regels dan kun jij je er altijd achter verschuilen.

Het is niets anders dan al het persoonlijke bewuste handelen weg definiëren door het verregaand uniformeren zonder eigen inbreng; uit angst dat de bedrijfsleiding kan worden aangesproken op fouten van individuen binnen het bedrijf.

En zo veranderden stuurmiddelen in dwangmiddelen.

De overheid is daarvan grotendeels de oorzaak. We kregen eeuwen geleden een Grondwet als leidraad voor een gereguleerde maatschappij. Nadere wetgeving was noodzakelijk om een beter gemeenschappelijk kader voor iedereen te maken. Dat sloeg echter in de loop der jaren héél ver door, waardoor we nu héél veel wetten met duizenden aanvullingen, correcties en doorhalingen hebben. Kijk eens naar het wetboek van strafrecht: 479 artikelen onderverdeel in sub artikel enzovoort.

Kijk eens naar dit artikel 447 e het verwijst naar een heel rijtje andere wetten:

“… de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Overleveringswet, de Uitleveringswet, de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten…”

Er zijn overigens meer dan 1200 wetten en bijna 2000 nadere regelgevingen.

voorbeeld: tekst van de Douaneregeling

Gelet op de artikelen 1:3, eerste lid, onderdeel c, 1:19, tweede lid, 1:28, zesde lid, 1:35, 1:37, derde lid, 2:1, aanhef en onder a tot en met h, j, k en m, 6:1, eerste lid, 6:2, 6:3, 7:1, aanhef en onder b, 7:6, vierde lid, 7:9, aanhef en onder a tot en met c, 9:5, 10:11, 11:13, eerste lid, en artikel 11:14, eerste lid, van de Algemene douanewet en de artikelen 1:5, vijfde lid, 2:1, eerste lid, 2:2, eerste en tweede lid, 3:2, derde lid, 3:3, aanhef en onder c, 3:4, eerste lid, en 5:1, tweede en vierde lid, van het Algemeen douanebesluit;

Als je zo zeer de maatschappij dichttimmert, rijst de vraag wie feitelijk wat weet van al die fraaie regels en wetten. Een gemeente (met zijn APV) en de provincie (provinciewet) maken het dan nog eens een factor complexer. Toch leven we in een ”vrij” land …

Het is dan ook niet gek dat er zoveel ambtenaren, juridische medewerkers en  nodig zijn. In de praktijk blijkt dat zij ook niet het naadje van de kous weten. Deze doorgeslagen gekte drijft anderen – instanties, bedrijven en individuen – via alle procedures en protocollen nog verder in een keurslijf. Een harnas van het type CYA – cover your ass. Dat harnas beperkt hun beweegruimte, zij kunnen geenszins vrij handelen.

Mocht jij nu denken ”Wat complex, dat heb ik nooit geweten”, wees dan gerust. Het leven kan redelijk eenvoudig zijn.

Zorg dat je altijd een zuiver geweten hebt, doe alles oprecht en ter goeder trouw, houdt rekening met anderen en spreek altijd de waarheid. Nog eenvoudiger dan de Tien Geboden.

De BLM beweging, METOO beweging maar ook protesten tegen coronamaatregelen maken duidelijk waar de kernuitdaging ligt: echt rekening houden met anderen. Je zult je vrijheden deels moeten begrenzen om je maximaal vrij te kunnen voelen.

Tot die tijd geldt: Cover your ass. They are out to get you!

 

 

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 282 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

■dichters, schrijvers cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!■

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist