Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 33

Ik ga vandaag bijna dezelfde column schrijven als mijn nummer 7 uit 2018. Ook die had de titel “Veiligheidscijfers vs Veiligheidsgevoel”.

https://www.maassluis.nu/columns/column-7-veiligheidsgevoel-vs-veiligheidscijfers/

De column ging over het gevoel van onveiligheid door de komst van nieuwe groepen jongeren naar InBlik.

Vandaag opnieuw een column over dit onderwerp.

En weer denk ik terug aan de Klankbordgroep Lokale Veiligheid (toch ook jammer dat we die niet meer hebben). Het was tijdens een bijeenkomst van deze klankbordgroep dat het begrip “Veiligheidsgevoel” werd geïntroduceerd. Dit bestond nog niet. De veiligheid werd gemeten met harde cijfers. Aantal inbraken, berovingen, diefstallen, etc. Destijds was de stelling dat het met de veiligheid wel goed zat in Maassluis, want de cijfers waren goed.

Maar de inwoners voelden zich niet goed …

De introductie van het “veiligheidsgevoel” is een goede stap geweest. Want vervolgens kwamen rapportcijfers voor het veiligheidsgevoel naar boven en kwamen plekken aan het licht waar inwoners zich helemaal niet zo veilig voelen. Donkere straten, stegen en tunneltjes. Er kwamen campagnes om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Nu zitten we in 2020. We hebben een paar weken geleden in de gemeenteraad de harde en de zachte veiligheidscijfers besproken. En de cijfers waren goed…

Maar voelen de inwoners zich ook goed?

Volgens de cijfers voelen inwoners zich veilig met een ruime voldoende. Maar geven die cijfers nog steeds een goed beeld? Zijn de cijfers betrouwbaar genoeg om op te sturen?

Kijkend naar de verschillende reacties denk ik dat we een nieuwe uitdaging hebben.

Op social media komt er een ander beeld naar voren. Misschien doen we het onderaan de streep als Maassluis helemaal niet gek, maar het beeld maakt ons onrustig. Achter ieder cijfer in de rapportage zit een verhaal.

Wat in de rapportage 1 cijfertje is, dat zijn dagenlange posts op social media.

Naar mijn mening is transparantie belangrijk. Vooral in deze onrustige tijd zou het goed zijn wanneer we vaker dan 1x per jaar een terugkoppeling krijgen van de veiligheidssituatie in de stad. Bijvoorbeeld ieder kwartaal een rapportage, zo snel mogelijk in de nieuwe maand. Waarbij heel concreet wordt benoemd wat er in Maassluis is gebeurd en hoe dit door politie en handhaving is opgepakt.

Deze rapportage kan dan in de gemeenteraad worden besproken. We informeren daarna natuurlijk ook via persberichten degenen voor wie wij het doen – de inwoners!

Er staat trouwens al een bijeenkomst gepland, met dank aan de inzet van de Verenigde Senioren Partij. In maart 2021 zullen we een rapportage en thema avond krijgen over het jaar 2020. Dat is het moment om alle veiligheidsincidenten in Maassluis te bespreken.

Als voorbereiding zal ik de berichten op social media naast de cijfers leggen. Want daarmee krijgen de cijfers de kleur van impact voor de betrokkenen.

een gevoel laat zich niet vangen in een cijfertje

En daarna? Ik denk dat het cijfer voor het veiligheidsgevoel beter vormgegeven moet worden. Een betere steekproef in de stad en niet alleen een cijfer maar ook een breder veiligheidsbeeld. Met input vanuit groepen als de buurtpreventie.

Maar nu loop ik vooruit op de bespreking in 2021.

Wordt – wederom – vervolgd!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 189 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

 

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018