column nr: 34

Het is mooi dat wij toch konden instemmen met de begroting! De motie Ja-Ja sticker werd aangenomen, nadat we onze eerder versie met D66 hadden geactualiseerd. Zo gaan we kosten besparen! Ons amendement ‘Ombuigen fietsplan’ haalde het niet. Maar, gelukkig is er een motie aangenomen van de VSP om alle voorgestelde ombuigingen (waaronder op het fietsplan) te herzien.

Er zijn meer positieve punten in de begroting, maar niet voor de meerderheid van de raad. Maar wat niet is, kan komen!

Met een tegenvallende mei-circulaire (landelijk niveau) moesten er keuzes gemaakt worden in de begroting. Maar de realiteit heeft ons ingehaald omdat de september-circulaire juist zeer positief is. Het kabinet is bezig om de schommelingen minder groot te maken, zodat gemeente een meer evenwichtige inkomstenbron hebben. Goed nieuws voor de lange termijn, nu moeten we het echter doen met wat we hebben.

Een van de grootste verbeterpunten in onze ogen op dit moment is het afvalbeleid. Maassluis is een van de duurste gemeentes als het gaat om afvalverwerking. Een van de grootste oorzaken van de hoge kosten is dat er slecht gescheiden wordt in Maasluis. Een andere oorzaak is dat er relatief veel “afval” wordt weggegooid.

Een deel van dit (toekomstige) afval komt door de brievenbus, daarom hebben wij een motie die we al eens eerder wilden indienen te voorschijn gehaald. De motie Ja-ja sticker. We hebben de motie die we al hadden samen met D66 geactualiseerd, veranderd en aangepast.

Dat was nodig omdat toen we motie voor de eerste keer wilden indienen, er nog een rechtszaak liep, aangespannen door de reclame- industrie. Die zaak liep in Amsterdam waar een soortgelijke motie al was aangenomen. Maar dit was niet de enige reden de motie aan te passen.

Veel partijen vonden de ja-ja sticker motie te ver gaan omdat geen sticker op de bus ook betekent dat je geen huis-aan-huis bladen meer krijgt, zoals de Maassluise Courant De Schakel. Daarom besloten we de motie aan te houden. De begrotingsbehandeling was een uitgelezen kans om de motie te actualiseren, aan te passen en weer in te dienen. De motie werd aangenomen, en houdt in dat je bij geen sticker op de brievenbus in de toekomst dus wel huis-aan-huis bladen krijgt, maar geen reclamefolders meer. Daarmee gaan we een hoop kosten besparen, omdat veel van deze (ongelezen) folders bij het restafval terechtkomen.

Helaas waren we minder te spreken over de bezuinigingen op het fietsplan. Daarom hebben we een amendement ingediend om de 25 duizend euro geplande bezuinigingen, niet te bezuinigen op het fietsplan. Helaas haalde dit amendement het niet. En dat geeft aan dat het college, in tegenstelling tot wat zij zelf beweert, de fietser in de kou laat staan. Er wordt immers wel budget naar voren gehaald voor het opknappen van wegen. Gelukkig is er wel een motie aangenomen van de VSP die vraagt om alle voorgestelde ombuigingen (waaronder de bezuinigingen op het fietsplan) opnieuw te herzien en bij de kadernota op terug te komen. De bezuinigingen zijn dus voorlopig van de baan. Dat is dan toch mooi en dan ook de reden dat wij toch konden instemmen met de begroting.

Een aantal positieve punten uit de begroting vinden wij: meer ruimte voor bloemenweides, meer bomen langs voetpaden zodat er op warme dagen beschutting is, verdere digitalisering gemeente Maassluis, sportzaal Haydnlaan eerder vernieuwen, duurzaamheidslening en sociale woningbouw naar voren halen. Wel had het college meer kunnen doen aan biodiversiteit door Tiny Forests (klein bos) aan te leggen. Hier voelt een meerderheid van de raad helaas niks voor. Maar wat niet is, kan komen!


 

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Voorzitter GroenLinks Maassluis

1 Reactie

 1. Henk van Woerden
  21 november 2019 at 10:47

  Stapje vooruit, stapje……..
  En dan gaat het over de fietspaden en de veiligheid voor de fietsers.
  Ongeveer anderhalf jaar geleden werd het fietsactieplan gepresenteerd. Dat werd opgesteld omdat er kritiek was op onze gemeente. Maassluizers gebruikten ook voor kleine ritjes binnen de stad heel vaak de auto, kinderen naar school brengen, even naar een winkel, dat soort ritjes.
  Het opstellen van het fiets-actie-plan zelf kostte 50.000 euro.

  Het plan gaf een aantal onveilige situaties aan, her en der slecht onderhouden fietspaden en ook een aantal eenvoudig te realiseren verbeteringen.
  Er werd 25.000 euro voor gereserveerd.
  Ondertussen zijn er, precies op de door het plan aangegeven plaatsen, enkele ongelukken gebeurd. Er is zelfs iemand overleden bij een aanrijding op zo’n onveilig punt.
  Het is wel heel wrang maar we kunnen nu vaststellen dat het fietsactieplan goed aangaf wat er mis is en ook goede oplossingen geeft.

  25.000 euro is best veel geld, tenminste als je daar pizza’s voor gaat kopen. Maar als je daar een aannemer met graafmachines voor moet inhuren om fietspaden veiliger te maken dan kom je niet ver. Dus dat gaf al twijfel aan de inzet van de wethouder.

  En nu wordt die 25.000 euro er ook nog eens vanaf gehaald. Door dit VVD, CDA, PvdA, D66 college.
  En nog erger: de gemeenteraad (met één uitzondering) gaat ermee akkoord.

  Stapje vooruit was anderhalf jaar geleden, het fietsactieplan, stapje achteruit is de gemeenteraad van nu die dit gewoon laat gebeuren.