Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 35

ALS VROLIJKE KRANT HET NIEUWE JAAR IN!

Na alle inspanningen voor de columns kunnen onze columnschrijvers terugkijken op een productief jaar. Iedere column is daarbij ‘een uitvinden’ in het geven van betekenis. Als ik aan het jeugdblad Donald Duck denk, dan is de opdracht telkens duidelijk. Want, als je op de voorpagina vast en zeker ‘Een vrolijk weekblad’ zet dan is de toon gezet. Dat het dan lukt om dat jaar in jaar uit waar te maken, is een schoonheid te noemen.

In deze maand moesten voor maassluis.nu de lezende ogen het goede gevoel ontvangen. Dit om als vrolijke krant het nieuwe jaar in te gaan. Wanneer ik de lijn van vrolijkheid en schoonheid doortrek naar betekenis, dan kijk ik terug op een jaar waarin de nodige woorden een aanvulling werden op onze woordenboeken.

Vele woorden kenden een verschuiving in betekenis, door zowel verdrietige gebeurtenissen als vindingrijkheid met onverwachte blij makende resultaten.

Zo kreeg de kwaliteit van onze relaties, vanwege ontmoetingen met minder personen en ook het onmogelijk kunnen zijn daarvan, een overdenking te verduren. De waardering voor het in contact kunnen zijn, maakte duidelijk hoe blij je kunt zijn als er niet getornd wordt aan een Kerst met je naasten. Voor mij was de betekenis van het thuis samen zijn een bevestiging dat je niet in ruim gezelschap hoeft te zijn voor gezellige dagen. Ook op het digitale vlak ontstond er extra waardering voor één op één gesprekken middels een beeldverbinding. Even wat anders dan een afspraak onderweg in een café of (weg)restaurant met reistijd. We zien hier dat het gemis aan contact ook een positieve revenu heeft.

Dit laat onverlet dat er wordt uitgekeken naar live-groepsgezelligheid.

Ik hoop van ganser harte dat velen het bovenstaande zo hebben kunnen beleven. Dit zodat het ongeduld kan worden doorstaan van de blijde gedachte elkaar in de voorjaarszon op een bankje in het park te kunnen ontmoeten. Koning Winter regeert nu, maar ik kijkt trappelend van ongeduld in de ochtenddauw uit naar het voorjaar voor dergelijke ontmoetingen. Hoe heerlijk is dat! Die uit noodzakelijkheid geboren hunkering naar de ‘kleine’ ontmoeting kwam afgelopen tijd voor velen in een bepaald daglicht te staan. Het werd nacht eerlijk gezegd voor mensen die iemand verloren en daar niet de sociale aandacht aan konden geven die ze nodig hadden. Het werd dag in het er alles aan doen het sociale optimum te benutten. Dat optimum werd ook heel persoonlijk van betekenis voor degenen die een verlies niet in fysieke aanwezigheid konden uitdrukken. Zo verloor ik zelf een vriend en kan slechts in herinnering de buitengewone gesprekken samen bij de koffie koesteren.

De herinnering werd een mooie gesprek met mezelf daarover. Een vrolijke uitkomst die niet zal slijten in het nieuwe jaar!

Naast het gegeven dat ondernemers het lastig kunnen hebben, want er zijn bedrijven die juist door deze tijdgeest goed boeren, worden we ook overstelpt door creatieve blije ondernemers. Bijvoorbeeld door samen een pakket te creëren dat leuk is om cadeau te geven aan degenen waarvoor het alleen zijn de overhand heeft gekregen. Zo kregen ook de voedselbanken met Kerst-acties veel aandacht, wellicht extra vanuit het besef dat er teveel mensen in ons land onder het sociale minimum leven. Creaties en aandacht die in 2021 zondermeer doorgetrokken zullen worden.

Goed, het klaarstaan voor elkaar wordt diep(er) in ons aangewakkerd.

Dan koppen woorden als ‘cultuur’ en ‘woningbouw’ goed in de krant, vanuit het inzien van negatieve spiralen. De lading van deze woorden zit ’m in de verschuivende betekenis ervan voor onze samenleving. Sociale en betaalbare woningbouw zijn decennia versloft. Met beter laat dan nooit wordt ingezien dat de samenleving daar schade van ondervindt. Dus gaat men op de knieën bij het kabinet voor overheidssteun, trekken steeds meer gemeenten aan de bel om overbewoning tegen te gaan en staat in iedere krant wel een bericht over ‘help onze cultuursector overeind!’ en ‘laten we bouwen en … bouwen!’

We zien hier een roep om grote stappen teneinde aan kwaliteit van leven niet verder in te boeten. Bovenstaand zagen we juist voorbeelden om kracht te putten uit het kleine nabije en innerlijke warmte. Het een kan niet zonder het ander!

Voor nu een pas op de plaats makend voor al te kritische noten, over of onze democratie nu wel, enigermate of geen geweld wordt aangedaan, kunnen we ons altijd voorstellen dat we op een brug staan die naar perspectief leidt. Van perspectief naar perspectief! Van historie met gedoe naar historie met een beetje minder gedoe. Van stilte en bezinning naar verstandige keuzes. Van een neo-liberaal tijdperk naar een tijdperk met een betere sociaal maatschappelijke balans. Van technologie en wetenschap als overtuiging naar herwaardering van een levensbeschouwelijke visie op staat en samenleving. Van minder aandacht voor onze monumenten naar deze weer volop kunnen bezoeken en promoten daarvan. Van het oude dat moet wijken naar het nieuwe!

Met ongelooflijke waardering voor ieder die zich uitsloofde om in het museum, in de bibliotheek en in weet ik wat voor (publieke) voorziening welkom zijn, is het wachten op vrolijk makende krantenkoppen. Dit voor een nieuw jaar waarin we gewend zijn aan alle betekenisverschuivingen van vele woorden. Onze digitale krant is er klaar voor!


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 108 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber