Column nr: 35

Economisch Goede Tijden, Slechte tijden door armoede in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam.

Helaas heeft het armoede-beleid tot nu toe gefaald als we naar de cijfers kijken. We zien in Maassluis een aantal landelijke kenmerken terug. Ondanks de economisch goede tijden is het aantal huishoudens dat leeft in armoede toegenomen naar 13,1 procent in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dat is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,9 procent.

Je zou dan zeggen dat er ook meer werklozen mensen zijn. Dit is echter niet het geval, er zijn juist minder werklozen. Hoe kan het dan dat de armoede wel toeneemt? Het heeft te maken met de enorme stijging van: “werkende armen” (mensen die werken en toch leven onder het bestaansminimum). Of ook wel mensen die een baan hebben maar toch moeilijk rond kunnen komen.

Ook in Maassluis en omgeving neemt deze groep fors toe. In de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn er totaal 5200 werkende armen. Dit zijn vaak zzp´ers, alleenstaande of inwoners met een migratieachtergrond. Het aantal mensen dat leeft in langdurige armoede is ook flink toegenomen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Maar Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben ook afwijkende punten vergeleken met de rest van Nederland. Zo is het aantal kinderen dat in deze regio opgroeit in armoede vrij fors vergeleken met de rest van Nederland. Deze kinderen staan automatisch op achterstand omdat zij  minder kansen hebben.

Ik citeer:

“Kinderen die niet kunnen meedoen aan sport of cultuur, geen verjaardagen vieren of meegaan op schoolreis. Kinderen waarvoor te weinig vanzelfsprekendheden: zoals passende zomer- en winterkleding of een dagelijkse maaltijd beschikbaar zijn. Kinderen die door de omstandigheden van hun ouders opgroeien vanuit een achterstandspositie, en ook weinig kansen krijgen om die achterstand in te lopen. Dat wordt nog lastiger omdat kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede meer stress ervaren en meekrijgen”.

Een op de zeven huishoudens in onze regio heeft een laag inkomen. Ongeveer 12.500 huishoudens in onze regio hebben te maken met risico volle schulden. Deze mensen kunnen in paniek raken en uit stress nog meer schulden maken. Schrikbarende cijfers die aantonen dat de markt zijn vrije gang laten gaan niet werkt. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. En dat heeft grote gevolgen.

Zo heeft de rijkste 1 procent van de Nederlandse huishoudens er vorig jaar 13 miljard euro bijgekregen. Daar verbaas ik mij zo over. Hoe kan het dat in economisch goede tijden de armen mensen er op achteruit gaan terwijl de rijkste er flink op vooruit gaan. Maar het antwoord is eigenlijk vrij simpel. Al sinds 2010 hebben we kabinetten met de VVD als grootste partij. Ik kan dan ook niet anders dan concluderen dat hun visie grotendeels beleid is geworden. We laten zo een beetje alles over aan de markt en hebben nog zo weinig mensen in dienst bij overheidsinstanties zoals de belastingdienst dat algoritmes het moeten overnemen. Een soort Amerikaans systeem waarin de één van gekkigheid niet meer weet wat ie moet kopen en de ander zijn boodschappen niet kan betalen. Daar hebben al die kabinetten Rutte toe geleid. Heb je weinig geld dan moet je harder werken van de VVD.

Maar het minimumloon verhogen om die: harde werkers” te belonen in economisch goede tijden nee hoor dat zit er niet in. Dat moet de markt zelf maar regelen. Volgens de VVD is de oplossing voor de armoedeval dan ook niet het minimumloon verhogen maar alle toeslagen die mensen ontvangen verlagen. Net alsof de mensen die daar vaak noodgedwongen gebruik van maken niks willen doen. Ongelofelijk…

Maar goed terug naar Maassluis. Hier is het niet bepaald beter gesteld met armoedebestrijding dan in de rest van Nederland. Wel hebben we het idee dat het college en Stroomopwaarts serieus werk willen maken van armoedebestrijding in Maassluis. Zo is het idee nu meer te doen aan vroeg signaleren en mensen informeren waar ze recht op hebben. Ook de nazorg in dit traject zal beter moeten worden. Verder komt er extra aandacht voor armoede onder kinderen en jongeren en worden de voorzieningen laagdrempeliger. Ook kunnen schulden deels worden kwijtgescholden.

Daar zijn we heel blij mee. Alleen de grote problemen aanpakken als het gaat om armoedebestrijding kan alleen het kabinet. Maar die laat het volgens mij liever over aan de markt.


tot nu toe gelezen door: 261 lezers

⊗——het einde ——⊗

Reageren? Blader naar beneden 
plaats jouw reactie hier
onder dit artikel binnen 30 dagen na publicatiedatum
◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

 

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Voorzitter GroenLinks Maassluis