Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 35

Handig aan Linkedin is dat je makkelijk je eigen werkverleden terug kunt lezen. Zo ben ik ondertussen 15 jaar betrokken bij het gemeenteraadswerk in Maassluis. Eerst 8 jaar als steunraadslid en nu ondertussen 7 jaar als raadslid. Iedere periode van 4 jaar had weer zijn eigen dynamiek. Iedere periode heeft zeg maar zijn eigen kenmerkende jaarring.

Wanneer ik kijk naar de laatste jaren dan is er in 2015 een grote omslag gekomen met alle taken die vanuit het rijk naar de gemeenten zijn gegaan. Zoals de jeugdzorg en de WMO. Die hele cultuuromslag die daarbij hoort, daar zitten we nog middenin. Eigenlijk moet het echte nieuwe beleid nog komen, de afgelopen jaren was het meer watertrappelen. En een klein stukje zwemmen.

Ondertussen dienen ook nieuwe ontwikkelingen zich aan, denk aan de energietransitie. Ik ben blij dat de Maassluise gemeenteraad een Volggroep Duurzaamheid krijgt. Zodat we als gemeenteraad wat dieper bijgepraat kunnen worden. Want het is als individueel raadslid bijna ondoenlijk om alle ontwikkelingen in de energie-omslag te volgen en te kunnen duiden. Dit moet je echt samen doen. Je hebt hierin ook elkaars denkkracht nodig.

Dan is er nog een andere ontwikkeling die naar ons toe komt welke grote impact gaat hebben. En dat is de grote woningbouwopgave. Er wordt nagedacht hoe dit in onze regio vormgegeven kan worden langs de Hoekse Lijn. Een onderzoeksbureau heeft hiervoor een interessant rapport gemaakt. “Van strand tot stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn”. Dit is natuurlijk een vrije impressie. Maar het geeft wel een beeld dat we aan de vooravond staan van diverse veranderingen.

Hoekse Lijn biedt regio volop kansen voor woningbouw, bedrijvigheid en recreatie

Volgend jaar zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op een pittig achtbaanritje in de volgende periode. We krijgen te maken met alle gevolgen van de corona pandemie met daarbij de diverse grote ontwikkelingen die ook gewoon doorgaan.

Om daar goed handen en voeten aan te geven kan het niet anders of je doet dit in nauwe samenwerking met je inwoners. In een vernieuwde vorm van je lokale democratie, met veel meer ruimte voor de inwoners.

Gelukkig is er nog een andere ontwikkeling die ons daarin gaat helpen en dat is de omgevingswet. 1 nieuwe wet in de leefomgeving die 26 oude wetten vervangt. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld wet- en regelgeving over bouwen, milieu en water.

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.  Ook is het de bedoeling dat burgers en ondernemers zo goed mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

De gemeente is al bezig met de voorbereidingen hierin. De goede wil is er. De eerste proefprojecten worden gedraaid om de burgers beter te betrekken in de verschillende processen. Maar het gaat allemaal nog niet vanzelf. Mijn eerdere column over 20cm papier is nog steeds actueel.

Column(13): 20 jaar aan het lijntje gehouden, 20cm dossier

 

Gelukkig kwam dit aandachtspunt ook goed naar voren in de Quickscan Lokale Democratie. Voor iedereen die de enquête heeft ingevuld: uw stem is gehoord! Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van een aantal acties naar aanleiding van deze enquête.

Misschien voelt en ervaart u het nog niet. Maar bij mij begint het te kriebelen. Er is verandering op komst! En ik hoop dat we op de golven onze boot de juiste kant op weten te sturen!


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 134 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

 

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018