De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


De redactie van maassluis.nu verbaast zich ieder keer over de heftige wijze waarop lezers op nieuwsberichten reageren. Zij vragen: “Waarom doen lezers dat en valt daaraan bij onze nieuwssite iets te verbeteren? Heb jij suggesties?”

Oorzaken kan ik wel duiden, maar of het klopt is dan weer aan diezelfde lezers.

De laatste dertig jaar heeft zich een omslag voltrokken die veelal onopgemerkt bleef. Voor de eeuwwisseling ontleende de gemiddelde mens zijn kennis, inzicht en informatie aan een beperkt aantal bronnen. Dagelijkse kost kwam van de krant en wat de nieuwsrubrieken en journaals voorschotelden. Diepgaander kennis kwam vanuit rapporten, boeken en wetenschappelijke films.

Door internet is iedere jan(nie)-met-de-pet in de 21e eeuw een ‘feitengraver’ en hij/zij bouwt zijn eigen ‘waarheid’ op grond van wat hij vergaart. Hij maalt daarbij niet om de vraag of er voldoende onderbouwing met feiten en / of gedegen onderzoek aan voorafgaat. Dat is niet erg als het om alledaagse dingen gaat, maar in deze roerige twintiger jaren zien we dat het doorslaat naar zwaardere onderwerpen waarbij ‘facebookies’ zonder de inhoud van een bericht goed te doorgronden en zonder argumentatie elkaar vliegen afvangen zonder aanziens des persoons en zonder feitelijkheden.

Op facebook onder nieuwsberichten een potje digitaal bekvechten en modder gooien is inmiddels breed geaccepteerd. Erger is het wanneer men op facebook los van de inhoud van een nieuwsartikel over heel andere zaken dan het geschrevene begint te mauwen. Dat laatste is dan wellicht weer goed voor de maatschappij: verwarde mensen hebben zo een uitlaatklep zonder dat ze al te veel schade berokkenen.

Op de vraag wat er valt te verbeteren, is het antwoord: zorg dat de scherpe kantjes van de tekst eraf zijn en hanteer simpel taalgebruik opdat jan-met-de-pet het begrijpen kan.

Een concrete suggestie mijnerzijds is om voortaan voor alle nieuwsberichten onderstaande woordkeuze te hanteren die door de meeste mensen gevaarloos kan worden gelezen zonder heftige reacties.

“Er gebeurde een ietsig dingetje op een plek waardoor er een effect is. Door een handeling met hulp van andere personen heeft de hoofdpersoon iets teweeg gebracht. Door een afspraak met een bobo zijn er regels opgesteld die zorgen dat bepaalde personen niet langer bepaalde ander personen lastigvallen. De bobo gaat ervanuit dat alle mensen die willen meewerken, super goed zullen meewerken. Mocht iemand niet mee willen meewerken, wat ook weer een dingetje is, dan zal er worden gehandhaafd.”

Dat laatste is een andere manier van zeggen dat het niet mag, maar toch wel plaatsvindt zonder dat iemand ingrijpt.

Hoe dan ook: met onwillige honden is het slecht hazen vangen en alle kikkers in de kruiwagen houden is ook onbegonnen werk. Dat zien we ook in de lokale politiek waar een voor Maassluis nieuwe partij de politieke arena betreedt en een andere – naar verluid- ermee stopt. Zo, die klok heb ik alvast geluid.

PS

Uit onvrede met bovenstaande fenomeen zien we dat velen afhaken bij facebook en zijn ‘gevlucht’ naar instagram waar inmiddels hetzelfde proces zich aftekent. De echte softe voorlopers namen inmiddels alweer hun vlucht naar TikTok, een platform dat vooral voor kinderen en onvolwassenen bedoeld is. Dat laatste is wellicht de plaats waar ze thuishoren. Teletubbies 2.0


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 168 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Poëziecafé Woordkunst | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Boomredder | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Zoeker | Mens | voormalig Stadsdichter van Maassluis |
■ Wie dichters, schrijvers en columnisten wil corrigeren, heeft nog veel te leren ■