Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Een mooie traditie om aan het begin van het nieuwe jaar goede wensen uit te spreken, en daarbij hopen dat ze werkelijkheid worden. Bij deze wens ik alle lezers van deze column een gezond en hoopvol nieuw jaar!

Verder heb ik zelf een aantal wensen bij het aantreden van het “nieuwe” kabinet, ik pik er een paar uit:

Ernst Kuipers (d66) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Ik hoop dat u er voor gaat zorgen dat “de zorg” geen verdienmodel meer kan zijn voor zowel verzekeringsmaatschappijen, allerlei zorgbureautjes en tussenpersonen én (buitenlandse) investeerders die onze jeugdzorg uithollen. Zorggeld moet aan Zorg uitgegeven worden en wens ook dat e.e.a. weer betaalbaar wordt voor de inwoners van Nederland.

Christianne van der Wal-Zeggelink (vvd) Minister voor Natuur en Stikstof:

Mijn wens voor deze minister is dat zij in nauwe samenwerking met andere ministeries een menselijke oplossing zoekt voor boeren die vanwege natuur en klimaatmaatregelen hun bedrijf niet op dezelfde wijze kunnen voortzetten. Wees creatief en zoek met hen naar een andere bedrijfsvoering of verplaatsing van hun bedrijf. Stimuleer het verbouwen van o.a. hennep en hout, stikstof- en natuurvriendelijke bouwmaterialen die we hard nodig hebben.

Rob Jetten (d66) Minister voor Klimaat en Energie:

Ga niet mee in de idioterie dat kernenergie nu ineens ‘duurzaam’ zou zijn. Er is NIETS veranderd, géén oplossing voor het afval en de centrales blijven gevaarlijk. Steun de bevolking (én de verhuurders) ruimhartig bij het eigen duurzame energie opwekken en om het zelf veilig te kunnen opslaan opdat ons netwerk niet overbelast raakt in piekuren.

Hugo de Jonge (cda) Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

Blij dat er weer een minister voor Volkshuisvesting is. Ga als de wiedeweerga aan de slag om in alle Gemeentes betaalbaar (energieneutraal) wonen te stimuleren, de nood is hoog!

Alexandra van Huffelen (vvd) Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering:

In haar takenpakket staat ‘beperking regeldruk voor burgers” en “normering algoritmes in samenleving en overheid”. Benieuwd of het haar lukt dat verschillende overheden de mens weer als individu gaan zien en gaan handelen uit vertrouwen ipv in elke burger een potentiele fraudeur te zien.

Aukje de Vries (vvd) Staatssecretaris Toeslagen en Douane:

Mijn hoop is dat deze bewindsvrouw het ingewikkelde toeslagensysteem sterk zal vereenvoudigen. Beter nog: zoveel mogelijk afschaffen en een onvoorwaardelijk basisinkomen realiseren.

Hanke Bruins Slot (cda) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

In uw takenpakket staat het bestrijden van desinformatie. Maak het gewoon strafbaar als mensen bewust leugens vertellen op de ‘socials’ en elders. Al die narigheid maakt mensen onzeker, en zet mensen tegen elkaar op.

Mark Harbers (vvd) Minister van Infrastructuur en Waterstaat:

Geen megalomane projecten die nergens toe dienen alstublieft. (zoals ons is aangedaan met het aanleggen van de Blankenburgtunnel – geen nut, een heleboel geld door het putje en de natuur en cultuurhistorisch erfgoed in de polder naar de maan.)

Carola Schouten (cu) Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president:

Stop alstublieft de wildgroei aan schuldhulpverleners en zelfbenoemde bewindvoerders. Mensen raken hierdoor vaak van de regen in de drup. Armoede kan voor veel mensen voorkomen worden door een eerlijke beloning – het minimum inkomen flink omhoog en de koppeling AOW in stand houden. Bij lockdowns eerder en ruimhartiger ondersteuning geven aan (kleine) ondernemers. (mijn kapster heeft weer wekenlang zónder inkomen gezeten!)

Hans Vijlbrief (d66) Staatssecretaris Mijnbouw:

Ga alstublieft voortvarend en menselijk te werk bij de schadeafhandeling aardbevingsschade gaswinning in Groningen en zorg dat zoiets niet ook elders in het land plaats kan vinden, bijv. door de gaswinning naast en onder Maassluis.

Maarten van Ooijen (cu) Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

U gaat over “gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg”, start dan maar om de BTW op biologisch geteelde groente en fruit af te schaffen.

 

Tot zover. Voor ál mijn wensen is de ruimte in deze column niet toereikend…

Nog één wens tot besluit: ik hoop op een hele mooie verkiezingsuitslag voor mijn partij, opdat we met meer mensen kunnen gaan werken aan een groener, socialer en vreedzaam Maassluis, waar er voor iedereen kansen zijn en we elkaar als gelijken tegemoet treden.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 154 lezers

 

 

 

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022