column nr: 36

Woningbouw. Al vele columns heb ik stil gestaan bij de woningnood en het belang van veel woningen met veel voldoende groen in de omgeving.  Nu biedt zich een mooi stukje grond aan van de gemeente, op de plek waar eerst de meester Blom-school zat aan de Spechtstraat. Het schoolgebouw is gesloopt en de Kunst en Cultuur Academie (KCA) die er nog staat wordt binnenkort ook gesloopt. 

Participatietraject
Het college van Maassluis is een participatietraject gestart. In Den Haag hebben we tijdens een presentatie gehoord wat een goed participatie traject inhoudt. Helaas gaat dat hier anders. De omwonende kregen een brief waarin vermeld staat dat een participatietraject wordt gestart. De rest van Maassluis krijgt geen brief. Dat is raar want bij de presentatie in Den Haag over een geslaagd participatietraject werd juist het belang van mensen die meedenken uit de gehele stad onderschreven. Zowel direct omwonenden als mensen van elders uit de stad.

Ook vond het college het nodig een A4-tje vol regels te maken op deze locatie. Zo mag de toekomstige bebouwing niet hoger zijn dan de huidige bebouwing. Maximaal drie lagen dus. Hoogbouw is daarbij uitgesloten. De bomen die er nu staan moeten weg en zo nog een A4-tje vol regels. In Den Haag hebben we juist gehoord dat het belangrijk is bij een goed participatietraject, dat er zo min mogelijk regels zijn. In Den Haag hadden ze maar één regel: er moest een park komen. Bij de Spechtstraat had er dus ook een regel met daarin de bestemming moeten staan, dat is in dit geval dus woningbouw.

Waarom doen we dat dan ook niet zo in Maassluis? 

Woningnood
Ondertussen zijn er een aantal varianten door de omwonenden uitgewerkt. Er deden geen mensen van buiten de directe omgeving mee aan het participatie traject op een aantal leden van de Kunst en Cultuur Academie na. Dat was in een aantal schetsen die door de omwonenden zelf zijn gemaakt goed terug te zien. Ook in het kiezen van de voorkeursvariant zie ik dat terug.

Wat wel positief is, is dat iemand zich heeft gemeld die graag woonruimte voor een woongroep wil hebben. Daarop is ook door omwonende positief gereageerd.   De woongroep is dan ook meegenomen in een aantal varianten. Zo ook een variant met een vierde woonlaag. Bij deze variant konden zowel de woongroep als Kunst en Cultuur Academie ingepast worden. Er wordt in de stukken dan ook duidelijk gesteld dat minder woningen minder opbrengsten is.

Zonder de vierde woonlaag is er geen financieel haalbaar plan om zowel de KCA als de woongroep mee te nemen in de nieuwbouw aan de Spechtstraat.

© TenFiftyNine

De VVD opperde gelijk om te onderzoeken of een aantal sociale huurwoningen dan middeldure huurwoningen kunnen worden om het plan financieel haalbaar te laten maken. Daarmee gaan zij volledig voorbij aan de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Ook gaven zij net als de andere coalitie partijen (Op D66 na) aan per se vast te willen houden aan de drie woonlagen.

En dat terwijl er zoveel mensen op zoek zijn naar een woning… De wachtlijsten voor sociale huurwoningen nemen als maar toe. Goedkope koopwoningen worden onbetaalbaar en de doorstroming stagneert door een tekort aan gelijkvloerse woningen. Nood breekt wet zou je zeggen, maar niet voor de collegepartijen. Zij willen met alle gevolgen van dien vast houden aan de regels die in het verleden gemaakt zijn met maximaal drie woonlagen.

Bij een goed participatietraject stelt de gemeente alleen de bestemming vast en zoeken de deelnemers uit  hoe dat verder wordt vormgegeven. Dat is hier niet het geval. Ook het betrekken van alleen de omwonenden en belangenbehartigers van de Kunst en Cultuur Academie komt het proces niet ten goede. Nu is woningbouw ook niet het makkelijkste participatietraject omdat er nu eenmaal veel bij komt kijken. Bovendien duurt woningbouw realiseren nu vaak al lang zonder participatietraject, laat staan als je wél een participatie traject start.

Helaas zien we ook veel mensen die in de knel zitten, omdat er geen geschikte woningen beschikbaar zijn.

Helaas zijn wij de enige partij die van begin af aan al tegen dit zogenoemde “participatie traject” hebben gestemd, vanwege de hoeveelheid regels en beperkingen die het nu dus waarschijnlijk onmogelijk maken om zowel de KCA als de woongroep op deze locatie te huisvesten.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 276 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Voorzitter GroenLinks Maassluis

3 Reacties

 1. Hans van der Burg
  13 februari 2020 at 10:52

  Ik wil even inhaken op de opmerking over een, zoals Raoul schrijft, goed participatieproject in Den Haag. Dat is totaal onvergelijkbaar : 1) Den Haag is een stad met ruim 500.000 inwoners , Maassluis 33.000 . 2) het betreffende Haagse project ging over een omgeving met meer dan het aantal inwoners van Maassluis. 3) Er is een batterij aan ambtenaren aan toegevoegd ter permanente ondersteuning om het een zekere kans van slagen te geven. 4) Toenmalig wethouder Richard de Mos heeft zich hiervoor ingespannen, wat hij heel kort aan ons kwam toelichten. 5) hij was gehaast want hij moest weer het Haagse veld in 🎶O, O DEN HAAG…

 2. Bea Scheurwater
  13 februari 2020 at 10:30

  participatie betekent hier vooral meedenken, ideeën aandragen, soms helpt dat (de Vliet, toch recreatieruimte en meer woningen) maar alles is al gewoon besloten vrees ik. Raad zit ook voor spek en bonen gezien de coalitie constructie

 3. Pieter
  13 februari 2020 at 09:14

  Dus bij woningnood de boel maar gewoon vol stampen? Het plan bevat al ruim 3x zoveel woningen dan de gemiddelde bebouwing aan de Specht/IJsvogel/Zilvermeeuw/Goudvink straat