Column nr: 37

Vrolijk werd ik niet van de Kadernota, eigenlijk word ik dat helemaal niet meer zo vaak helaas, niet van de tv, niet van de krant, niet van vele gebeurtenissen in de wereld, ons landje en zelfs in Maassluis is het lang niet altijd pluis.

Een stap die we nu nooit hadden durven zetten, kop in een krant, 50 jaar na de maanlanding. Zo is dat met (bijna) alles tegenwoordig, geen risico nemen, indekken want het mag niets kosten, money money, maar ook carrière is vaak belangrijker dan een mensenleven lijkt het wel. Die TBS kliniek waar al zoveel fouten zijn gemaakt, waarom is die niet gesloten? Niemand DOET wat. Onnodige slachtoffers .

Er worden veel stappen gemaakt, besluiten genomen, op papier, daar en hier… Degenen die echte stappen nemen zijn vaak ideologische, zoeken de confrontatie zoals de kapitein van de Sea Watch, Iets van iemand willen maar wel schofferen zoals deze kapitein deed, humanitaire nood? Waarom dan niet naar Malta of Tunesië? Zij wilde Salvini een lesje leren: “Salvini moet gewoon even zijn plaatsje in de rij innemen en wachten op zijn beurt voor mijn aandacht”.

In Vorden is architect Woudstra verboden bij de laatste 2 huizen van zijn woningbouw project een gasaansluiting te monteren, in Duitsland bouwt hij ook, dáar krijgt hij subsidie. Ideologische dwang, of de dwingende bureaucratie? Wat wil zeggen dat er veel regels zijn waaraan beleidsmedewerkers zich moeten houden en de effectiviteit en de efficiëntie van het beleid eigenlijk verloren gaat.

Lees nog maar eens het boek 1984. [ link:  boek 1984 |(NL) – 176 blz  ]

George Orwell had een vooruitziende blik, of hij rilde nog na van WO II. Het is een in 1949 gepubliceerd boek als waarschuwing tegen totalitaire regimes, toen tegen het Duitsland van Hitler en Stalins Sovjet regime.
 

Ook hier doet Sluis dapper mee, als trendvolger, veel wordt er gepraat maar er gebeurt niet veel, en wat er gebeurt, verandert, is lang niet altijd een verbetering. Nu zijn we allemaal mensen, maar soms zie ik geen mensen maar een soort robots, regeltjes, lekker veilig of een hele kluwen godjes. Onstuitbaar religieus zijn we tegenwoordig, er zijn er die zichzelf God vinden, want ze hebben de wijsheid in pacht, of gewoon omdat ze een machtsmonopolie hebben en ze het kunnen, denk aan de zorgverzekeraars bv of overheidsdienaren. Voor weer anderen huist God in festivals.

Terug naar Maassluis. Ik ben niet de enige die zich afvraagt waarom er zo weinig gedaan wordt.

Bij het Debat over de Kadernota 2020 – 2023  sprak John Dolstra (fractieleider CU) kritiek uit over de kadernota. Zaken waarover zijn partij B&W aanspreekt: financieel beleid, subsidies, duurzaamheid, InBlik, Myositis, social cohesie, sporthal Haydnlaan, Handhaving, armoedebeleid, geluidsscherm A20.

We willen een beter beleid en controle van vooral de grote subsidies. Verantwoording nemen, ook als je een fout maakt. Eerlijk, helder, we zijn mensen toch?

Ten aanzien van het in het coalitieakkoord opgenomen punt geluidsscherm langs de A20 constateren wij dat ook hiervoor vooralsnog geen budget is opgenomen. Wij vertrouwen erop dat dit geen belemmeringen zal opleveren voor de plannen en de samenwerking met de bewonerscommissies. Jaren zitten we om de tafel en er zijn dit jaar grote vorderingen gemaakt dachten de bewonerscommissies: 5 commissies, 5 wijken, allemaal met de neus dezelfde kant op en ook een opener sfeer en gemoedelijker contact met de beleidsmedewerkers. Maar dan zie je het debat…en de kadernota…need I say more?

Bij het Debat over de Kadernota 2020 – 2023  sprak Ton Luijendijk (fractieleider VSP) flinke kritiek uit over de kadernota: het financieel uit de hand lopen van de zorgkosten voor WMO en ROGPlus,

Al die laagjes die langs elkaar heen schijnen de werken. Eerst komt het ROG kijken of je recht hebt op zorg, dan komt de uitvoerende organisatie kijken wat er gedaan moet worden… Kan die hulpverlenende organisatie dat niet bepalen? Bij verschil van mening kan er een second opinie komen toch? Of nog beter, een arts maakt het uit! Kan 1 laagje geschrapt! Besparing in tijd en geld, toch?

We staan erbij en kijken ernaar!

Bij het Debat over de Kadernota 2020 – 2023  sprak Denise Mulder (fractieleider MB) kritiek uit over de kadernota. Zaken waarover haar partij B&W aanspreekt: geluidswal A20, sporthal Haydnlaan ,ontsluiting De Kade, IBP gelden, Jeugdzorg, WMO, Bouwdorp, subsidies.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Regeren is vooruitzien is mij vroeger geleerd. Tegenwoordig is er veel ad hoc beleid, wat steeds weer bijgesteld moet worden.

Gisteravond is de thema-avond over de geluidsoverlast A20 geweest, de sfeer was goed en de presentaties verhelderend voor iedereen.

Best bijzonder en nieuw, een gezamenlijke presentatie van ambtenaren, externe adviseurs èn bewonerscommissies. De vraag blijft, is B&W vergeten een budget voor geluidschermen op te nemen? Of is er al een besluit genomen? Communicatie problemen?

Een jaar geleden en ook onlangs nog is daarop gewezen èn er werd beterschap beloofd als het over communicatie tussen burger en politiek gaat. Daar valt nog veel te doen in dat opzicht.

Uit een column van een jaar geleden:

De belangrijkste taak als gemeenteraadslid in de oppositie is om dingen voor elkaar te krijgen voor de burgers van Maassluis en het controleren van de coalitie. Dagelijks moet er kritisch gekeken worden of de coalitie alles wel volgens de regels doet en of al het beleid wel juist is voor de stad.

Maar ja, in Maassluis stemt men niet zonder last, maar volgens de richtlijnen van de de partij, met name bij de coalitie. En zo kan de oppositie nog zo zijn best doen maar ze zijn eigenlijk ook “kaltgestellt” door de manier waarop de coalitie tot stand is gekomen.

Fouten maken we allemaal, dat is menselijk, maar verantwoordelijkheid nemen, stappen durven zetten in plaats van de bal bij de burger of oppositie te leggen? Daar is moed voor nodig en een empathische instelling. De mens zit sowieso “te veel in zijn hoofd” alles moet verklaard en begrepen en we vergeten dat we allen feilbaar zijn. Besturen, doe je met je hart toch? Wees een beetje zuinig op elkaar!

Troostrijk!


Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist per 9-2016 | Stelt vragen die tot nadenken | Vertowijk Bewonerscommissie 1 | VerenOfLood