Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De Duurzaamheidcowboys die dagelijks de zonne-energie boemerang werpen krijgen deze in mijn beleving met dezelfde snelheid terug in de eigen nek.

Wat wil het geval: hun vertrekpunt is dat we zuinig moeten omgaan met de natuurlijk energiebronnen. Steenkool is naar de hel verdoemd en zonne-energie wordt de hemel in geprezen.

Wat is het eerste effect van die doestelling: iedereen moet aan de elektrische auto, aan de LED verlichting en aan de zonnepanelen. Een gevolg is dat Nederland koploper is in lichtvervuiling. Dat komt omdat alle instanties, bedrijven en particulieren minder dénken te verbruiken omdat het aantal Watt per lamp veel lager is.

Echter: aangezien er per Kilowatt wordt afgerekend, vinden we allemaal dat het niet erg is om overal buitenverlichting te hebben. Als drogreden wordt dan gehanteerd “het versterken van de veiligheid in de woonbuurt en het stadscentrum”. We zijn dus méér elektra gaan inzetten en dat is nog meer dan je denkt. Verder: Er staan steeds vaker ‘zuinige’ laptops en televisies op slaapstand, de bewakingscamera’s draaien 7×24 uur . Idem voor de lightswitches en ander smart apparaten. Alles uit het internet of things verbruikt stroom. Tien jaar geleden bestond dat nog niet. Er is dus heel veel nieuw verbruik.

Sinds een aantal jaar worden e-Bike en e-Auto de markt opgeworpen. Los van het veiligheid issue (brand) met de batterijen, kunnen we stellen dat ook deze een substantiële toename van elektrabehoefte representeren.

De hoge heren hadden bedacht dat de zonnepanelen veel “gratis” elektra oplevert. Dat technisch gezien waar – voor niets gaat de zon op – maar per saldo stimuleert het juist het energieverbruik. Immers je gebruikt jouw eigen opgewekte energie kost weinig tot niets. Dat is slechts rekenkundig waar, maar die elektronen worden niet opgeslagen, doch rechtstreeks toegevoegd aan het netwerk voor verbruikende partijen. Door het salderen van verbruikte tegenover opgewekte energie kost het de zonnepaneel bezitter niet zoveel. Echter hij zal een stuk slordiger omgaan met zijn energieverbruik. Je hebt in deze donkere dagen rond de kerst heel snel een beeld waar dit speelt: uitbundig kerstverlichting gedurende de avond en soms zelfs nacht. Rijd maar eens langs het Wilgenrijk. Het lijkt De Efteling wel tijdens een winteravondfestijn.

Als we het goed willen doen, dan moeten we minder verbruiken, opdat het totaal benodigde vermogen grotendeels niet meer uit de traditionele energiecentrales moet komen. Laat staan moet worden aangevuld met ingekochte elektra uit het buitenland. Energiebedrijven trachten vergeefs met een megaweb aan windmolens het verbruik te garanderen, maar de behoefte stijgt vele malen sneller.

Nederland is dan ook nog eens koploper in het weigeren om beperkende maatregelen te treffen en dat zal zo blijven zolang we geregeerd worden door economen (die alleen naar omzet kijken) en meesters in de rechten (die alleen naar mazen in het net kijken, opdat ze er onderuit kunnen).

Tot slot. Aangezien het Groningse gas een leuk vangnet is en veel belastinggeld oplevert, heeft de overheid via een ontsnappingsclausule de kraan van een aantal gasvelden toch weer opengedraaid: vanwege de strenge winter. Huh, streng? Code gele en code Rood? Paniek!! Het is een stelletje mietjes dat geen enkele fiducie heeft van het domein energie noch milieu. Er zijn veel dagen waarop ik denk dat ze nergens verstand van hebben. Het zijn generieke jobhoppers, uit op persoonlijk belang. Landsbelang dienen? Laat mij niet lachen.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 115 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | (Inval)columnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient | Als iets mij te zeer raakt, schiet ik... verbaal uit mijn slof | Afwezig op de 'socials' zoals FB en Twitter

4 Reacties

 1. Marinus/Maarten de Jong
  15 januari 2024 at 12:24

  Inderdaad, wat Marcel Thomassen zegt, zijn feiten waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn.
  En dat komt, omdat deze mensen blijven steken in de media die zij kennen van tv en radio en kijken/zoeken niet verder … want wat op hun media te zien en te horen is, is de waarheid.
  En juist deze soort (linkse) media) (netjes gezegd), verzuimen en/of verdraaien de feiten die Marcel opnoemde aan de man te brengen.
  Nog erger is dat deze media met hun desinformatie deze mensen dag na dag banger maakt voor wat gaat komen…bijvoorbeeld over het klimaat.
  En dan laat ik andere feiten, gebeurtenissen en snode plannen van de binnen en buitenlandse politiek nog buiten beschouwing.

  M&M

 2. 15 januari 2024 at 10:30

  Wat u in uw column te berde brengt is nog niets met wat ons te wachten staat als we die energie transitie volledig door zetten. Alles digitaal? Van het gas en andere fossiel energie af? Wel eens vernomen van een leger zonder diesel etc.? Hier in het Westen zijn ze volledig geschift geworden. Wel eens iets vernomen over het Carrington-evenement? Google dat maar eens zonnestraaltjes.

  Marcel Thomassen.

 3. Marinus/Maarten de Jong
  15 januari 2024 at 07:01

  Ik heb hier eigenlijk niets aan toe te voegen👍

  Marinus/Maarten de Jong
  (Weigeraar)

 4. 14 januari 2024 at 13:04

  Hoge huren, hoge kosten van eerste levensbehoefte als kleding, voedsel, water, vervoer, zorg en energie. Veel mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering of klein pensioen besparen tegenwoordig op hun uitkering , door niet meer hun huis te verwarmen. Energie-armoede dus. De alarmbel luidt voor de gevolgen van de klimaat- & energieplannen. De Klimaatwet leidt regelrecht naar een ramp: de doelstellingen zijn geheel onhaalbaar. Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt t.z.t. een catastrofe van banenverlies, armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een 3e-wereldland. De transitie instrumenten zoals wind, zon & bio, zijn bewezen ontoereikend. Ze doen bij lange na niet wat ze beloven en kunnen dat ook niet. Het begint met een enorme kapitaalvernietiging, gevolgd door onvoorstelbaar grote, door de burgerij op te brengen investeringen die niets opleveren. Het gaat om honderden miljarden. Miljarden die niet aan zorg, onderwijs en huisvesting dan wel aan ’t staand kunnen houden van sociaal-stelsel worden besteed.

  Prijzen van elektriciteit, gas, water gaan nu al stap voor stap omhoog. Verborgen energie-armoede bij uitkeringsgerechtigden of maatschappelijk ongemakken als uitvallend stroom & watervoorziening zijn pas onverdraaglijk als ze steeds vaker voorkomen, en in media wordt gemeld. Daarom kan de onvermijdelijk optredende weerstand nog een tijd met drogredenen onderdrukt worden. Energie is te belangrijk voor het nemen van fors risico’s (NL is het enige land ter wereld met een afdwingend Klimaatwet). Toegang tot energie heeft bij alles een onmisbare rol: voedselvoorziening, huizenbouw, beton, transport, verwarming, verlichting, wegen, de hele industrie, de landbouw, veeteelt & visserij draait erop. Maar ook met betrekking tot algemeen welzijn, werkgelegenheid of armoedebestrijding.

  ( Het klimaat op onze planeet wordt m.n. geregeld door de zon en kosmische achtergrondstraling. Het milieu of ’t weer is iets geheel anders. Wat energie betreft; geheel Europa gaat nu aan het aardgas, maar Nederland bant als enige ter wereld ‘t aardgas uit, China bouwt 1200 kolencentrales. Internationaal scheep- & vliegverkeer doet vrijwel niet aan de akkoorden van Parijs evenals de VS, elektrisch auto’s als alternatief blijkt ‘n leugen, er is mondiaal niet genoeg grondstof voor batterijen. Gehele oerwouden worden verwoest of opgestookt, voor de commercieel bio-energiecentrales, ook in NL.)

  Nu al hebben meer dan 750.000 huishoudens in Nederland te weinig geld om hun energierekening te betalen. Laat staan om een warmtepomp van 30.000-euro te kopen. Dat noem je energie-armoede. Jaarlijks worden er 90.000 huishoudens afgesloten van energie wegens wanbetaling. Veel langdurig uitkeringsgerechtigden, senioren, chronisch zieken dan wel mensen met fors schulden verwarmen/verlichten nu hun woningen niet meer. Het klimaat- & energievraagstuk is ook van groot belang voor de positie van mensen met de laagste inkomens. In het beleid dat ontwikkeld wordt als antwoord op dit klimaat- & energie vraagstuk, mogen ook de armen niet het kind van de rekening worden. Naast de landelijke politiek, kan de lokale politiek Maassluis daarop aangesproken worden.

  En dan nog iets beste mensen …. heeft u wel eens iets vernomen over het CARRINGTON-evenement!

  Marcel Thomassen