Editor's Rating

Verleden verbonden met heden in de kerstsfeer. Een geslaagd verhaal
Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van Rutte dat heel Nederland ingeënt moest worden. En velen gingen op weg om gevaccineerd te worden, ieder naar de locatie van zijn eigen afspraak. Ook de vluchteling Yusuf ging op weg, van het COA in Ter Apel naar de stad van Edo, die Maassluis heet, omdat hij daar gehuisvest moest worden, met zijn vrouw Maryam die zwanger was.

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een scheepscabine van de Lady Anne aan de buitenhavenkade, omdat er voor hen geen plaats was in Hotel Maassluis daar zij geen QR code hadden.

En er waren buurwachten rond diezelfde haven, die zich ophielden op de kade en ’s nachts de wacht hielden over hun woonbuurt. Een bengel stond bij hen en zijn schijnwerper bescheen hen en zij werden zeer bevreesd.

De bengel zei: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u de grote blijdschap van Mark, die heel Maassluis ten dele vallen zal, namelijk dat heden alle maatregelen voor iedereen vervallen zijn, ook in de stad van Edo. En dit zal voor u het teken zijn: u zult ex-vluchtelingen zien in heel uw stad.”

En plotseling was er bij de bengel een menigte gelijkgestemden, die Mark loofden en zeiden: “Ere zij Mark in de Hoge Regionen, er is Vrede en Vrijheid op Aarde, in mensen een welbehagen.”

En het geschiedde, toen de omstanders heengegaan waren, ieder naar zijn eigen huis, dat de buurtwachten tegen elkaar zeiden: “Laten wij dan aan boord gaan en ook aanschouwen dat er is geschied wat Mark bekendgemaakt heeft.”

En zij gingen met haast aan boord en vonden Maryam en Yusuf, en het kindje Isa in de scheepscabine.

Zij namen hen mee en gaven voor allen een knallend feest in de Koningshof dat zij vierden in gezamenlijke vrijheid.

Fijne kerstdagen

Vredige oud&nieuw viering

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.

■ ■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

1 Reactie

  1. Jan Buijsse
    23 december 2021 at 17:55

    Leuke parodie.