Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Stop niet met vragen. Op iemand afstappen en vragen “Waarom XXX?” is best confronterend. Sterker het voelt als een aanval voor de meeste volwassenen als een andere volwassene hen op die manier aanspreekt.

Strikt genomen is er feitelijk niets mis met de “waarom?” vraag. We vinden het schattig, leuk of op zijn hoogst lastig als een kind op deze wijze ons direct iets vraagt. Het woord ‘waarom’ is in essentie een heel helder woord dat vraagt om de reden of motivatie van een feit, dat voor de vragende helemaal niet gezien wordt als een feit. Althans de vragende probeert iets te begrijpen.

Waarom mag ik niet opblijven? Waarom kunnen vissen niet vliegen? Waarom regent het? Afhankelijk van de onderzoekende geest van de kleine inquisiteur worden we uitgedaagd om een sluitend antwoord te geven dat meteen begrepen wordt.

Ik heb destijds menigmaal in mijn geheugen moeten graven om de waarom vragen van junior te kunnen beantwoorden. Soms was mijn antwoord tamelijk vaag en niet op feitelijke kennis gebaseerd en dan kon ik erop rekenen dat er een vervolg ‘waarom’ volgde. Het was weleens vermoeiend, maar ik heb het nooit als confronterend ervaren. Nu ja … een beetje wel als een zwakke plek in mijn antwoord werd blootgelegd. Daarom is het niet gek als wij door een volwassene op diezelfde wijze worden bevraagd. Natuurlijk zijn die vragen van een ander kaliber, maar het daagt ons uit.

En dan als tegenstelling is er natuurlijk de irritante waarom? binnen het gezin. Zoals ouders naar kinderen: “Waarom heb je jouw bed niet opgemaakt?”. De ene partner tegen de andere: “Waarom heb je mijn auto niet gewassen?” “Waarom heb je de rekeningen nog niet betaald?” en meer van dit soort vragen. Het echte antwoord (‘geen zin in’ of ‘vergeten’) wordt niet geaccepteerd en de irritatie wederzijds is een feit.

Kijken we nader naar die categorie vragen dan zien we een ‘control freak’ die een ander terechtwijst met die vraag. Het is dan in de ogen van de vragende een terechte confrontatie met een ‘zwakte’ in gedrag van de bevraagde. Of er een constructief antwoord volgt, is dan geheel afhankelijk van de toon. Luidt de vraag “Waarom heb jij nu alweer …? dan is het BINGO! Er is duidelijk sprake van een frustratie bij de vragende, met als effect frustratie bij de bevraagde.

Zo zie je maar weer dat taal en toon een delicaat hulpmiddel zijn die een antwoord op de WAAROM vraag kunnen maken of kraken.

En toch: stop nooit om die reden met vragen. Pas hoogstens de vraag iets aan door te beginnen met “Ik probeer iets te begrijpen want ik snap niet waarom xxxx”

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 143 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Cobi Wittevlo-Nowé

Cobi Wittevlo-Nowé

COBI WITTEVLO-NOWÉ | start 2023 | geëmancipeerd en gepensioneerd zorgverlener | NVVE, NVSH. NVVH | ZORGEN MAKEN OVER DE ZORG | Uitgesproken uitgesproken met een eigen mening en visie

1 Reactie

  1. Marinus/Maarten de Jong
    27 februari 2024 at 14:46

    Sterker nog, als je niets vraagt, kom je in veel gevallen ook niets te weten.