column nr: 38

Schone schijn of… ja wat eigenlijk?

Zegt u het maar. Indruk (willen) maken is van alle tijden. Kijk maar naar de grootse begrafenissen van bv de farao’s, maar ook naar hedendaagse rouwplechtigheden van royals om maar iets te noemen. Geldt ook voor trouwerijen, het is in sommige culturen gewoonte om dagen feest te vieren. Wat dacht u van alle bouwwerken, die respect, ontzag moesten afdwingen en indruk moesten maken. Kastelen, paleizen, lusthoven etc.

Jouw beste kant laten zien, ook om indruk te maken, hebben we zeker allemaal gedaan. We zijn allemaal wel eens een beetje verliefd (geweest) toch? Je wilt de ander plezieren. Zeker. Soms vergeet je daarbij wel eens jezelf en accepteer je dingen die je van iemand anders zeker niet zou accepteren. Of je wilt heel graag een bepaalde baan/positie.

Keuzes maken doen we een leven lang. Waar kies je voor? Dat is heel persoonlijk en hangt af van de prioriteiten af die je stelt in het leven. Je kiest voor dat waarvan je verwacht dat het jou geluk zal brengen, dat kan een carrière zijn, luxe, beroemdheid, aanzien, macht. Als je om je heen kijkt zijn er heel veel mensen die van het bovengenoemde 3 van de 5 genoemde opties hebben/hadden en toch zijn ze niet gelukkig geworden, denk aan o.a. Amy Winehouse, Whitney Houston.

Maar het geldt voor ons allen: verwachtingen of dromen. Soms kost het je meer dan je lief is. In ons brein overleven stokoude associaties. Als je arm was in de middeleeuwen en keek naar de pracht en praal en het kasteel, dacht je dat zij wel gelukkig waren… Niets is veranderd, het ene na het andere spel/programma op tv waar je rijk of beroemd mee kunt worden en dus gelukkig, toch?

Velen die een dak boven het hoofd hebben, elke dag genoeg te eten en geen dringende geldzorgen, zijn waarschijnlijk best tevreden, maar happy? Ook als men eenzaam is, wat bij de sterren zeker ook –  ondanks alles – voorkomt, verschuilt men zich achter een masker. Al dan niet met behulp van bepaalde middelen. Het verschil zit hem in het feit dat dankzij onze digitale verworvenheden we er constant mee geconfronteerd worden, elke dag van ongeveer iedereen.

We zijn doorgeslagen, ook met de schone schijn ophouden. Reclame, goeroe’s iedereen vertelt je dat je gelukkig kunt/moet zijn, alles is maakbaar toch? Inclusief het klimaat! Als men nu eens de afgunst zou afzweren, zou dat veel goed doen. Geen afgunst, meer tevredenheid met wie je bent en een gunfactor voor de ander.

Per slot van rekening zijn we allemaal individuen die andere behoeftes hebben, andere wensen, andere dromen. En dat mag, maar een ander jouw visie, droom, ideaal of religie opdringen is doorslaan. Mijn motto is altijd geweest, ik ben niets meer dan een ander, maar ook niets minder, maar pleasen is vaak een struikelblok, we willen….teveel?

Macht is ook van alle tijden, gevoed door afgunst al dan niet gepredikt door (niet) religieuze overtuigingen. Ook macht(misbruik) is doorgeslagen. We hebben niets geleerd, de mens is nog steeds even wreed, wat pré christelijke stammen elkaar overal ter wereld aan deden is niet gruwelijker dan wat de Rooms Katholieke kerk deed met afvalligen/andersdenkenden. Maar ook de waanzin van WOI en WOII. Als je de dagboeken uit WOI op tv volgt, zoals ik, breekt jouw hart. Toen begon de verandering van mens naar materieel, geen helden meer, mensen vervangen door gevoelloze machines.

En nu? In het Midden Oosten worden nog steeds mensen onthoofd, verbrandt, verkracht omdat ze een afwijkend geloof hebben of een andere politie visie. Misbruik van macht. En in onze “beschaafde” EU? Op dit werelddeel doen we het tegenwoordig digitaal voornamelijk. Pesten bv, maar ook “kaltstellen”, mensen afzonderen, afsnijden, belachelijk maken, haat zaaien, indoctrineren.

Een kleine anekdote ter verduidelijking. Velen roepen, “Stop met zeuren, ik vind …” en dan valt mijn mond open tot aan mijn schoenen. Mensen die mij een beetje kennen weten wel dat elke ópmerking nog geen áánmerking is, zoals laatst op facebook. Mooi dat men gaat handhaven, maar we moeten het wel echt samen doen. Zorg dan dat, in dit geval de gemeente, dat jouw deel er klaar voor is. Het ging over afvalbakken, die onlangs zijn geplaatst maar sinds december absent waren.

Nu kijken we allemaal door onze eigen bril.  Dat is geen probleem maar ik vind het dóórslaan als een ander dan vindt dat mijn mening maar moet worden bijgesteld. Waarom? Al die mensen op tv en in veel kranten verkondigen luidkeels hun overtuiging. Van mij mag/moet dat veel genuanceerder, maar goed. Hebben ze nu echt niet door dat ze zelf precies doen wat ze hun opponent verwijten?

Zijn we inmiddels al mutanten? Niet zelfdenkende geprogrammeerde levende doden? Zijn we net zo bang als men vroeger was voor heksen, feitelijk gewoon zondebokken “het ligt aan hen, niet aan ons”. Voilà, de cirkel is rond. Zien wat er is misgegaan is goed om van te leren, die “schaamtecultuur” verbetert niets. Het verleden draai je niet terug, racisme, slavernij, ook van alle tijden, Dóe wat aan de slavernij van nu. Wegkijken, voor struisvogels spelen zet geen zoden aan de dijk.

WIE HET VERLEDEN NIET EERT VERLIEST DE TOEKOMST, WIE ZIJN WORTELS VERNIETIGT KAN NIET GROEIEN

We moeten groeien, dat moet je durven, maar om te durven, moet je wel willen. We willen zo veel. Laten we beginnen met durven kijken of wat wij willen ook de wil is van de ander. Of er geen onwil in ons huist om te willen luisteren naar de ander.

Waar een wil is, is een weg.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

  1. Hans van der Burg
    9 augustus 2019 at 12:16

    Een mooie lange column met een heldere boodschap waaraan ik nog het volgende zou willen toevoegen ‘het heden is de toekomst van het verleden ..’

  2. Bert van Teffelen
    9 augustus 2019 at 09:03

    Een geweldig stuk met waarheden en doordenkers