Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Column nr: 4

We leven vandaag in een tijdperk van Facebook, Twitter en andere sociale media. Deze liggen als vast gegeven op onze Samsungs, Iphones, en computerschermen. Transparantie is daarom op dit moment verplicht. En hoewel een dergelijke totale openheid en communicatie zou moeten helpen, gaat het gepaard met een sfeer van wantrouwen en cynisme, veroorzaakt door onze algemene wantrouwen in de politiek.

Het resultaat hiervan is de voortdurende verspreiding van geruchten via sociale media. Wat in het geval van massa-infectie culmineert in grootschalige angstaanjagende maatregelen. Dit verwijst natuurlijk in dit geval naar het coronavirus dat zich vanuit China naar de bevolking van de hele wereld heeft verspreidt.

Coronavirussen zijn een van de vele virussen die meestal verkoudheid veroorzaken, met name in de winter en vroeg in de lente. Het huidige virus is een van de drie stammen die meer dodelijke uitbraken veroorzaken (de andere twee zijn SARS en MERS). De symptomen van het virus zijn koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Nu mag de ernst van het coronavirus niet worden gebagatelliseerd. Op het nieuws worden echter uit den treure beangstigende beelden gedeeld en uitspraken gedaan, gecombineerd met het feit dat dit een vreemde ziekte is met een mysterieuze (en zogenaamd dierlijke) oorsprong, wat paniek heeft veroorzaakt.

Feit is echter dat, hoewel het coronavirus ernstiger is dan SARS (dat in 2002 in China uitbrak), het een veel lager sterftecijfer heeft, namelijk 2% in vergelijking met 9,6%. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van de overledene 75 en de meesten van hen hadden reeds bestaande medische aandoeningen of een verzwakt immuunsysteem. Kortom, dit is waarschijnlijk niet de volgende builenpest en hoewel het een wijdverspreide en bedreigende ziekte is, zult u deze waarschijnlijk, net als de andere 98%, overleven.

Dus met de feiten in gedachten, waar komen deze angst en hysterie vandaan?

In de afgelopen maanden zijn er wereldwijd miljoenen tweets over het coronavirus geweest en “#coronavirus” is constant populair op Twitter. Er zijn verschillende beweringen gedaan, specifiek met de bedoeling om angst aan te wakkeren bij degenen die de juiste feiten niet kennen.

Dit geval van coronavirus is ook niet de eerste die een waanzin op sociale media veroorzaakt. Van 2014 tot 2015 waren er meer dan 36 miljoen tweets over het ebolavirus, het merendeel in het Engels en velen noemden dezelfde zorgen over bewapende ziekten en buitenlandse oorsprong. Dit werd vervolgens gebruikt als excuus voor discriminerende praktijken tegen mensen uit West-Afrika, waar het virus wijdverbreid was.

Bovendien verscheen eerder dit jaar de onheilspellende hashtag “World War Three”, slechts enkele uren na de dood van de Iranese generaal Soleimani met meer dan 1,6 miljoen tweets. Hiermee wordt aangetoond dat dit virus geen uitzondering is en dat elke grote wereldwijde gebeurtenis wijdverbreide paniek kan veroorzaken op sociale media.

Als het echter om ziekte gaat, zal dit waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen aangezien het doel van instellingen zoals de WHO zou moeten zijn om te helpen kalm te blijven en tegelijkertijd mensen bewust te maken van mogelijke voorzorgsmaatregelen, zoals Vitamine D en bestaande medicijnen als Hydroxychloroquine en Ivermectine: veilige geneesmiddelen die de potentie hebben om COVID-19 te voorkomen, herstel te versnellen en de sterftekans enorm laat afnemen.

Het is natuurlijk te gek dat een organisatie als de “ANBB Vereniging” aan moet sturen op een juridische procedure om achter de “waarheden” van deze crisis te komen. De stelling van deze vereniging is “Jaap van Dissel, directeur van de RIVM, zal onder ede zijn leugens van een heel jaar moeten intrekken!” Een bewering die niet helemaal uit de lucht komt vallen maar door veel (complot)mensen wordt ondersteund. #DenkGerustEvenMee

Maar wat ze precies gedacht hebben over Ivermectine in Bangladesh, blijft natuurlijk gissen. Het zou ongeveer zo gegaan kunnen zijn in juni 2020. “Het gaat niet goed. Wat kunnen we doen? 50 miljoen van onze 163 miljoen mensen leven onder de armoedegrens van € 2,60 per dag! Laten we ze Ivermectine geven. Dat is voor een land als de onze betaalbaar en de berichten over de resultaten zijn gunstig”. En zo geschiedde.

Intussen moet het in Israël anders zijn gegaan: “We zijn met maar 9 miljoen. Ons BNP is een kleine € 40.000 de man/vrouw/kind per jaar. De verwachting is dat we ons economisch wel wat kunnen permitteren. En verder verdienen onze broeders Bill, Mark en al die anderen, ook onze volle steun.

En zo gebeurde het dat in Bangladesh in juni 2020 begonnen werd met het uitdelen van Ivermectine. In Israël werd het virus bestreden met harde maatregelen en kon eindelijk op 20 december 2020 met het vaccineren worden begonnen.

In dit stadium doet de vraag zich voor wie nou de beste beslissing heeft genomen. #DenkGerustEvenMee

Had ons kabinet en het OMT crisisteam niet hetzelfde moeten doen en onze economie niet moeten kapot maken. Hebben ze nu het bloed van duizenden onschuldige mensen aan hun handen door (nog steeds) geen gebruik te maken van de beschikbare medicijnen en op een “voorlopig toegestaan” vaccin met, voor vele mensen, ernstige bijwerkingen te gokken? Is dit soms Farmacie gestuurd? #DenkGerustEvenMee

Wetenschap heeft totaal geen zin meer als de resultaten niet correct gebruikt worden. Wordt de bevolking met opzet misleid? #DenkGerustEvenMee

Einstein zei al dat duizenden positieve resultaten geen voldoende bewijs leveren maar dat één negatief resultaat de stelling onderuithaalt. Dit betekent dat een wetenschapper vooral oog moet hebben voor de mogelijkheid van ontkrachting en niet voor bevestiging van een idee.

 

Een goed voorbeeld daarvan is ook onze klimaat waanzin, een onderwerp wat met de terugkomst van de Klimaatgezant van Joe Biden, John Kerry, weer topprioriteit zal krijgen.

Kerry zegt namelijk over ons klimaat: “Niemand heeft het recht zomaar beslissingen te nemen die miljarden mensen aangaan” en dat terwijl hun beider vriend Bill Gates tegelijkertijd toestemming heeft gekregen om testen te mogen doen met weer beïnvloeding #DenkGerustEvenMee

Dit betreft het SCoPEx-project, een wetenschappelijk experiment dat wordt gefinancierd door Bill Gates en wordt uitgevoerd door wetenschappers van Harvard om de hele planeet te vervuilen en de zon te blokkeren.

De verklaarde rechtvaardiging van het programma is het verminderen van de zogenaamde “opwarming van de aarde”, een rommelige wetenschappelijke hoax gemaakt door mensen zoals Al Gore die aandelen bezitten in kunstmatige vleesbedrijven zoals Beyond Meat. (Toevallig zegt Al Gore dat het eten van vlees de opwarming van de aarde verergert.) #DenkGerustEvenMee

Inderdaad, de uitstoot van koolwaterstoffen stijgt en sneller dan de meeste wetenschappers hadden voorspeld. Maar veel alarmisten lijken te beweren dat alle klimaatverandering erger is dan verwacht. Dit negeert dat veel van de gegevens eigenlijk bemoedigender zijn dan verwacht.

Ja, Arctisch zee-ijs smelt sneller dan de modellen hadden verwacht. Maar modellen voorspelden ook dat het Antarctische zee-ijs zou afnemen, terwijl het Antarctische zee-ijs toeneemt.

Ja, de zeespiegel stijgt, maar de stijging versnelt niet – twee recente wetenschappelijke artikelen, een door Chinese wetenschappers gepubliceerd in januari 2014 en de andere door Amerikaanse wetenschappers gepubliceerd in mei 2013, hebben een kleine afname in het tempo van stijging van de zeespiegel berekend.

Er wordt ons vaak verteld dat we steeds meer droogte zien, maar een studie die in maart 2014 in het tijdschrift Nature werd gepubliceerd toont feitelijk een afname van het wereldoppervlak dat sinds 1982 door droogte wordt geteisterd.

Dit soort feiten zijn belangrijk omdat een eenzijdige focus op worst-case-verhalen een slechte basis is voor een goed beleid. Nogmaals, er wordt ons ook via dezelfde media verteld dat alles erger wordt, maar de feiten ondersteunen dit niet.

Dit betekent niet dat de opwarming van de aarde niet echt is, of een probleem, maar het eenzijdige verhaal van alarmisme doet ons onze focus verliezen. Als we de armen, die het meest worden bedreigd door natuurrampen van de wereld, willen helpen gaat het niet zozeer om het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar om hen uit de armoede te halen.

De beste manier om dit te zien is door te kijken naar de sterfgevallen in de wereld als gevolg van natuurrampen in de loop van de tijd. Als we een database van Oxford voor sterftecijfers als gevolg van overstromingen, extreme temperaturen en droogte en stormen en daarbij het gemiddelde in de eerste helft van de vorige eeuw beschouwen, dan waren er jaarlijks meer dan 130 doden per miljoen mensen. Sindsdien zijn de sterftecijfers met 97 procent gedaald tot een “nieuw dieptepunt” in de jaren 2010 van minder dan 4 per miljoen.

En dat is dan weer positief te noemen hetgeen dan weer niet door de media naar buiten wordt gebracht.

Een goedbedoelende milieuactivist zou kunnen beweren dat, omdat klimaatverandering een realiteit is, waarom niet de retoriek opvoeren en zich concentreren op het slechte nieuws om ervoor te zorgen dat het publiek het belang ervan inziet? Maar dat is precies wat we de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Alarm slaan en angst aanjagen voor het milieu.

Maar ondanks dramatische krantenkoppen, apocalyptische documentaires en jaarlijkse klimaattoppen, blijft de CO2-uitstoot stijgen, vooral in snel ontwikkelende landen zoals India, China en veel Afrikaanse landen.

Alarmisme heeft het nastreven van een eenzijdig klimaatbeleid aangemoedigd om te proberen de CO2-uitstoot te verminderen door windmolenparken en zonnepanelen te subsidiëren. Toch is volgens het Internationaal Energieagentschap vandaag slechts ongeveer 0,4 procent van het wereldwijde energieverbruik afkomstig van fotovoltaïsche zonne-energie en windmolens. En zelfs met uitzonderlijk optimistische aannames over de toekomstige inzet van wind en zonne-energie, verwacht het Internationaal Energieagentschap dat deze energievormen tegen 2040 een minuscule 2,2 procent van de wereldwijde energie zullen leveren.

Met andere woorden, voor de komende twee decennia zijn zonne- en windenergie gewoon dure, feel-good maatregelen die een onmerkbare klimaatimpact zullen hebben en om enorme subsidies vragen. Een goed voorbeeld daarbij is dan weer de biomassa centrales waar uw en mijn geld als het ware in verbrand zijn. #DenkGerustEvenMee

De politiek heeft ook daar weer niet geluisterd naar experten maar naar de door henzelf gecreëerde, zichzelf als experts ziende, politieke maffia. In plaats daarvan zouden we ons moeten we concentreren op het investeren in onderzoek en ontwikkeling van groene energie om de kosten ervan te verlagen, zodat iedereen het ook zal willen inclusief China en India.

Sociale media kunnen daarbij een geweldig hulpmiddel zijn dat de wereldwijde connectiviteit en het begrip vergroot, maar in het geval van het coronavirus, klimaathysterie en andere mogelijke crises leidt het vaak tot onzekerheid, onwaarheid en paniek.

De sleutel is dus het vinden van een evenwicht van vertrouwen in de sociale media.

Feit is echter dat deze media een ongebreidelde angst hebben voor andere meningen. Facebook gebruikt de “fact check” om de, naar hun mening, “valse informatie” te bekijken, bloot te leggen en te deleten of om gebruikers die deze informatie delen op de hoogte te stellen. In veel gevallen worden de publicisten daarna geblokkeerd of in zijn geheel gedelete. #DenkGerustEvenMee

Een gevoel van onbehagen en Techno Dictatuur is hierbij niet te voorkomen.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 234 lezers

AAD Rietdijk

AAD Rietdijk

AAD Rietdijk | Ingenieur | Zoekt antwoorden op kritische vragen |

2 Reacties

 1. Willem S
  24 februari 2021 at 13:24

  📢“Steeds meer kinderen laten zich testen op corona”

  Met die zin opende de immer wonderschone Evita Mac-nack gisteren het Jeugdjournaal. Er volgde wederom een lang item over corona. Ditmaal over een speciale ‘Kinderteststraat’ van de GGD.

  Het deed me denken aan de Hondenwasstraat bij Blinq carwash hier in de buurt. Terwijl u comfortable in de auto met een koffietje erbij door de kleurrijke, spannende ‘cleaning experience’ wordt getrokken, rost uw partner nog even snel de hond door de speciaal daarvoor ingerichte wasbox. 🧽 🐕 🧽

  De meeste in de buitenlucht gemaskerde kinderen die aan het woord kwamen, hadden nauwelijks of geen symptomen. Toch stonden de ouders er braaf voor in de rij en dook de NPO er bovenop. “Wat bezielt zo’n moeder of vader en hadden ze op dat moment niets productievers te doen dan lang in de rij wachten voor een uitstrijkseltje kinderslijm”, was de vraag die na het item onbeantwoord bleef hangen.

  Op het casten van de uitzonderlijke schoonheid van Mack-nack na, is er steeds minder waarvoor ik de eindredactie dankbaar kan zijn. Gelukkig neemt mijn 10-jarige zoveel mogelijk informatiebronnen tot zich en vormt hij zijn eigen beeld en mening, maar hoeveel andere gezinnen slikken dit als de enige ware zoete koek?

  Willem

 2. Bea Scheurwater
  23 februari 2021 at 14:35

  Amen