Editor's Rating

Een mooie beschouwing over hoe we verbinding krijgen tussen mensen door met verschillende tijden in aanraking te komen waardoor nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd. De volgende generatie moet altijd staan op de schouders van de vorige. Laten wj daarom het voorbeeld geven door zelf open te staan en nieuwsgierig te blijven. Ga mee voorbij de angst voor het onbekende.


column nr: 5

NIEUWSGIERIGHEID, EEN WAARDE DIE VERBINDT VOOR EEN SOCIAAL FUNDAMENT

Mensen doen veel om cultuur te beleven. Ze moeten ook wel omdat onze financieel geregisseerde samenleving menselijke waarden onder druk zet. Hoe vaak horen we niet: ‘Mooi initiatief! Helaas het geld is op’. Als de politiek geen financiën ter beschikking stelt, kun je het schudden met je goede ideeën.

ecologie = wisselwerking tussen organismen en levensgemeenschappen

Het feit dat gaande onze welvaart de ecologie (=wisselwerking tussen organismen en levensgemeenschappen – als waarde dus!) uit de economie is gesneden, heeft menig wetenschapper aan het schrijven gebracht. Zo kwam Thomas Piketty in zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw met ‘een nieuwe ideologie van gelijkheid als pleidooi voor een meer gelijke samenleving’ en Kate Raworth kwam met haar boek Doughnut Economics, waarin zij haar kijk uitdraagt op ‘de realisatie van een sociaal fundament zonder het overschrijden van ecologische plafonds’.

Om de grote vragen weer klein te maken, toonde de Maassluise Courant onlangs een mooie opening over het aanwakkeren van nieuwsgierigheid die dienstbaar is voor een sociaal fundament. Op de voorpagina prijkte

‘Kinderen op pad tijdens Kindermonumentendag – Belangrijk dat kinderen met cultuur in aanraking komen’.

Er zitten twee mooie elementen in dat artikel. Het eerste is dat Huub Paalvast bij de Monumentendag in Maassluis alleen maar grijze duiven op de Markt zag en ervoor ging staan kinderen vol tot verwondering te krijgen als ze een kerk/monument inlopen. Dit getuigt van besef voor het feit dat kinderen de samenleving doen sprankelen met hun nieuwsgierigheid. Dit houdt dus in dat de oudere generatie levend wordt gehouden omdat zij het kind in zichzelf kunnen blijven ervaren. Het tweede element betreft dat de jongeren blakend van energie het enthousiasme van de volwassenen aanspreken, omdat ze zich tegelijk volledig serieus genomen voelen. Daarmee wordt de zin(geving) in hen aangewakkerd. Deze mooie uitwisseling is een fraai spiritueel principe!

Waarom is kinderen enthousiasmeren nu, juist met dit voorbeeld, zo’n bovenmatig goed idee? Nieuwsgierigheid voeden is iets dat zowel in onszelf leeft, maar tevens een bijna vanzelfsprekende relationele kant heeft. Het wederzijdse in nieuwsgierigheid raakt aan onderling begrip en respect en staat in het genoemde voorbeeld bol van de positiviteit. Een mooiere aandacht voor elkaar kun je niet wensen, toch!

In mijn vorige column gaf ik over één van de beelden van de tijdgeest aan dat nieuwsgierigheid wordt gedoofd als er sprake is van angst voor verandering (=neofobie). Kinderen die goed in hun vel zitten, brengen alles tot leven met hun nieuwsgierigheid. Met een Kindermonumentendag heeft Maassluis zichzelf een cadeau gegeven waar velen vrolijk van kunnen worden. Vanuit plezier met het oude is er geen aanleiding voor angst voor het nieuwe en het onbekende.

Zo ongemerkt hebben we gelezen dat nieuwsgierigheid een reeks van andere waarden doet onthullen, zoals plezier, blijdschap, enthousiasme, serieus worden genomen en openstaan voor verwondering!

Met nieuwsgierigheid doorbreken we bovendien het paradigma (zienszwijze / denkmodel) van een financieel geregisseerde samenleving. De ecologie komt zo weer tot leven. Laat kinderen ons daar vooral in blijven helpen en vertrouwen geven, om maar weer twee waarden te noemen!


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 89 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

André Bruijn

André Bruijn

André Bruijn | Bruijn Management & Ontwikkeling | Organisatieadviseur | Integriteitscoach | Auteur | Gitarist | (Levens)kunstliefhebber