Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Regelmatig kijk ik op de lijst van bekendmakingen welke vergunningen er worden aangevraagd binnen onze gemeente en directe omgeving. Het gaat om vergunningsaanvragen door particulieren, bedrijven en overheidsinstanties.

Mijn aandacht gaat als vanzelf naar de kapvergunningen; ik vind het behoud van bomen belangrijk voor onze leefomgeving, de biodiversiteit, insecten, vogels.

Soms is kappen onvermijdelijk als de boom bv. ziek is of zo. Maar bij de meeste aanvragen vraag ik me af WAAROM?

Dat staat er meestal niet bij vermeld, niet WIE de vergunning aanvraagt en ook de exacte locatie WAAR staat niet duidelijk aangegeven en over WELKE soort bomen het gaat.

Een kleine maand geleden zag ik deze voorbijkomen:

Toestemming kappen 36 bomen Sportlaan Maassluis

Enkele dagen daarvoor was de vergunningsaanvraag hiervoor gepubliceerd, dus die toestemming kwam wel héél rap!

Voor deze bomen geldt een herplantingsverplichting, maar nergens wordt vermeld wanneer, waar en hoeveel nieuwe bomen er komen.

Als je zoekt naar meer informatie zie je dat op het bijgevoegde kaartje de héle Sportlaan is ingetekend, vanaf de Korte Buurt tot aan de Vermeerlaan.

Mijn vermoeden dat de aanvrager de Gemeente Maassluis was, bleek bij navraag te kloppen, maar info over wélke bomen het gaat en vooral waaróm is niet te krijgen.

Vorige week wéér een vergunningsaanvraag, ditmaal

Kappen 4 bomen aan de Sportlaan

Het soort was erbij vermeld: Italiaanse Populieren – zónder herplantingsverplichting.

Dat mág toch helemaal niet? Er is afgesproken dat er voor elke gekapte boom minimaal één terug komt!

De populieren aan de Sportlaan en in het Roekenbos aldaar zouden helemaal niet gekapt mogen worden omdat daar de roekenkolonie nestelt. Roeken zijn een beschermde diersoort – hun leefomgeving moet worden gerespecteerd.

Voor het kappen van bomen waarin beschermde vogels nestelen heb je een ontheffing nodig van de Omgevingsdienst ZuidHollandZuid.

Wel raar eigenlijk dat de Gemeente voor zichzelf vergunningen aanvraagt, en deze in no-time goedkeurt.

Lijkt mij iets van “Wij-van-WC-eend”…

Even contact gezocht met mensen van de Natuurvereniging Waterweg Noord. Ik heb verteld waar ik als “gewone burger” tegenaanloop als ik wat meer info wil over de te kappen bomen.

De mensen van NWN bleken navraag te hebben gedaan bij de Gemeente en het enige dat zij kregen was een mailtje waarin stond dat de Gemeente hierover “geen nadere informatie had”. Daarna heeft men het per aangetekende brief geprobeerd. Het antwoord was dat er een ”QuickScan” (??) was en daar stond in dat er “nader onderzoek moet gebeuren”.

Echter, de Gemeente vindt nader onderzoek niet nodig en beroept zich op een uitspraak door een door de Gemeente ingehuurde ecoloog die gezegd zou hebben dat er geen ontheffing nodig zou zijn van de Omgevingsdienst ZHZ. Dat bleek nota bene dezelfde – door de Gemeente ingehuurde – ecoloog te zijn die in de QuickScan had geschreven dat er nader onderzoek geboden was!

De Natuurvereniging heeft een handhavingsverzoek gedaan bij de Omgevingsdienst ZHZ en dat loopt nu. Uit een tussenrapport blijkt dat de Gemeente wél de plicht tot onderzoek heeft.

De mensen van de Natuurvereniging constateerden dat de Gemeente illegaal bezig is door zichzelf – zonder dat er eerst een verplicht onderzoek is gedaan, en zonder ontheffing van de OZHZ – een vergunning toekent. Omdat de beleidsambtenaar in deze hen nogal intimiderend heeft behandeld en de natuurbeschermers aan het lijntje probeert te houden, hebben zij besloten een WOB verzoek te doen.

Ontluisterend wat er allemaal schuil gaat achter zo’n op het eerste gezicht simpele aankondiging door de Gemeente Maassluis!

Naschrift van NWN:

Als Natuurlijk Waterweg-Noord controleren we de procedures bij o.a. het kappen van bomen of als een stukje natuur dreigt te verdwijnen. Het gebeurt zo nu en dan dat een gemeente of andere overheid krampachtig probeert om informatie onder de pet te houden. Niet echt ‘netjes’ dat de gemeente naar de eigen inwoners toe zo geheimzinnig doet en dat je als natuurvereniging een WOB-verzoek moet indienen om informatie te krijgen.

Lid worden? waterweg-noord.knnv.nl

 

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 242 lezers

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022