Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

In het regeerakkoord is afgesproken dat in 2030 driekwart van alle natuurgebieden in Nederland een ‘gezond stikstofniveau’ moet hebben. Daarvoor moet gemiddeld, over heel Nederland, de stikstofuitstoot met zo’n 50 procent omlaag ten opzichte van 2018.  En toen hadden we de poppen aan het dansen, want alles hangt met elkaar samen.

Van de Nederlandse uitstoot naar de lucht bestaat ongeveer 65% uit ammoniak (NH3) en 35% uit stikstofoxiden (NOx). De landbouw zorgt voor ongeveer 60% van de stikstofuitstoot (door mest, maar ook uit kassen en door landbouwvoertuigen), aldus milieucentraal.nl. Het wegverkeer zorgt voor bijna 30% van die uitstoot.

Laten we eens kijken of er logische stappen zijn te zetten. Ik zie daar voor de veeboer een mestverwerking probleem waarvoor zelfs de LELY Sphere geen oplossing is.  Voor de kassen iets dergelijks: hun kunstmest inzet bevat veel stikstof. Voor de land tuinbouw wordt ook veel (kunst)mest ingezet.

Voor de automobilist geldt: bij het verbranden van brandstof in de motor van auto’s die op benzine en diesel rijden, komt stikstof vrij. Dat gebeurt in de vorm van stikstofdioxide (NO2). Bij elektrische auto’s gebeurt dat niet.

We moeten dus over op elektrisch maar de auto’s zijn duur én het opladen gebeurt door middel van momenteel hartstikke dure elektriciteit. Voor benzine en diesel geldt een dergelijk geld probleem: duur.

Maar stel…

Stel dat we het stikstof probleem gaan oplossen door de boeren en kassen grotendeels weg te saneren. Waar ontstaat dan een probleem?

In de voedselketen: veel minder vlees, veel minder graanproducten, veel minder kasproducten (tomaten, komkommer aubergine en meer).

En in de logistiek, toch ongeveer onze kernactiviteit?

In de logistiek. Kijken we nu even alleen naar wegvervoer. Er rijden 63.000 vrachtauto’s in ons land. Niet allemaal voor veevervoer e.d. ook niet allemaal voor voedsel (half- of eindfabrikaten), maar wel heel veel en ze rijden elke dag vele uren. We kunnen tegen de hoofdprijs voortaan die producten importeren en zo dat wagenpark aan de gang houden (werk voor de chauffeurs), maar ja dan hebben we toch hun uitstoot en ook de hoge transportkosten vanwege de dure brandstof. Die kosten worden verwerkt in de kostprijs van de producten. Ergo extra dure producten.

We kunnen allemaal vega worden: geen vlees, geen eieren, geen melk, geen producten waar deze in verwerkt zitten (zaten dan). Al die producten schaffen we af. Even samenvatten: geen BBQ, vergeet jouw snacks, onbetaalbare frites, weg met de Mac c.s. Dat is nog makkelijk te bedenken, maar ook geen broodbeleg meer in de vorm van kaas, geen ijs, chocomel, karnemelk, slagroom. yoghurt. vla, pap, opvolgmelk en meer. Om twee redenen: de boeren kunnen door afbouw straks niet meer het gewenste volume leveren en wat dan geleverd wordt, is dan heel schaars of komt uit het buitenland en wordt dan daardoor heel duur.

Maar wat gaan we dan eten?  De vega goedgekeurde producten worden dan de hoofdmoot, maar die komen ook weer uit de landbouw en de kassen. En die gingen we nu juist flink afbouwen, terwijl ze feitelijk ineens de hoofdleverancier zouden moeten worden. Dan maar importeren? O nee dan wordt het helemaal te duur.

En behanglijm (komt van aardappelen), zonnebloemolie, boter.  Allemaal verdwenen dan?

Papier wordt van pulp en vezels gemaakt. Dat komt van bomen. Boomkwekers willen we niet meer dus de boom wordt schaars. Onze natuur moet het maar zelf oplossen, we mogen immers niet meer helpen door te kweken… O ja er is heel veel water nodig om papier te produceren. En we hadden een watercrisis.

Veel productieapparaten werken op elektriciteit, gas of dieselolie. Daar moet dan ook veel aan worden verbouwd.

Hier stop ik met het overdenken à la het kabinet, we zien hoe Mark & Co zich steeds weer vast redeneren. Zij lopen -zoals de politici steeds doen- vast in dezelfde cirkelredenatie: “Sop en kool sparen”.

De ene crisis lokt de andere uit en per saldo is er geen duidelijke betaalbare verbetering te definiëren. We kunnen concluderen dat de problematiek in het grote geheel moet worden bekeken en niet afgewenteld op de boeren alleen.

Dat de boeren niet meer trots op hun (Neder)land zijn omdat zij de zwarte piet grotendeels krijgen toegespeeld, wordt ineens heel plausibel. Dat zij dat uiten door een omgekeerde vlag is een begrijpelijk symbool: Ons land lijkt helemaal op zijn kop te worden gegooid.

Ik vind het niet van solidariteit getuigen dat mensen nationalistisch gevoelens (respect voor de vlag) laten prevaleren. Die vlag zou iets moeten zijn waar we ons als inwoners allemaal achter scharen omdat we trots zijn op wat we gezamenlijk bereiken.

Helaas zijn ‘gezamenlijk’ en ‘solidariteit’ ver te zoeken, dankzij de landelijke politiek die al jaren verdeeldheid predikt en dat toont zich dan weer in de vele splintergroeperingen. Het lukt niet meer om op essentiële thema’s elkaar te vinden. Ik vrees dat het leven door al deze transitie pogingen heel duur gaat worden en mensen financieel naar de afgrond drijft.

En dat is een trieste constatering anno 2022.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 242 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Editor's Rating

Inert kabinet op de korrel. De essentie van de column is dat het een parafrase is op hoe de “Mark Brothers & Sisters” redeneren en toont daarmee dat de politiek iedereen te vriend wil houden en geen steek verder komt met zijn drogargumenten en krachteloos besluiteloos pappen-en-nathouden beleid
Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  13 augustus 2022 at 09:57

  Waar we heen gaan, Jelle die het beschrijft…,
  als het nog lang zo blijft, en wat ons naar de afgrond drijft.

 2. Jelle Ravestein
  12 augustus 2022 at 21:42

  Justine dank voor jouw reactie.

  De essentie van de column is dat het een parafrase is op hoe de “Mark Brothers & Sisters” redeneren en toont daarmee dat de politiek iedereen te vriend wil houden en geen steek verder komt met zijn drogargumenten en krachteloos besluiteloos pappen-en-nathouden beleid.
  (Zie ook mijn vorige column).

  Ik heb het helemaal niet over de kleine schaal van het individu. Het individu is (eigen)wijs genoeg om zijn eigen handelen in te vullen. Daar helpt geen enkele doctrine.

  IK zal vragen of er in de tekst expliciet een opmerking over het vastdenkend kabinet bij kan worden gezet.

 3. Justine de Herder
  12 augustus 2022 at 14:40

  Beste Jelle,
  Ook ik heb soms last van cirkel redenaties, maar dan vooral over de vraag wat er gebeurd als we niet gaan minderen…. misschien eens uitproberen?
  Een heel groot deel van wat de boeren produceren is voor export en dus kunnen we prima wat minderen. Niemand zegt overigens dat de boeren helemaal moeten stoppen en degene die dit toch willen, kunnen voor heel behoorlijke bedragen zich laten uitkopen (in tegenstelling tot veel andere ondernemers). Dit houdt overigens niet in dat ze verplicht moeten verhuizen of zo. Ze mogen, net als andere ondernemers, ook iets anders gaan doen met hun bedrijf.
  Als we echter niet veranderen en meebewegen, dan breken we, als land en samenleving. Verandering hoort er nu eenmaal bij, ook als boer zijnde. Doen we niets? Dan maken we onze eigen leefomgeving kapot dmv vervuiling, vergiftiging en uitputting van grond, lucht en grondstoffen. We zijn al goed op weg namelijk met de tulpenbollen en 32 soorten gif op een gemiddelde aardbei. De boeren zijn geen heilige boontjes die het wiel hebben uit gevonden, maar kunnen en moeten wel een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor iedereen. Dus waarom zijn ze zo bang voor verandering? Ik denk altijd maar zo: als niet nu? Dan wanneer? En als niet wij? Dan wie?

  • Justine de Herder
   13 augustus 2022 at 11:57

   Hallo Jelle,
   Hartelijk dank voor je reactie en toelichting. Het blijft toch fascinerend hoe verschillend mensen zaken zien en erover denken.
   Net een mooi stuk gelezen op: https://nos.nl/artikel/2440321-is-uitstel-van-stikstofdoel-een-optie-dit-systeem-valt-om

   Dit is wat er op het spel staat….
   Eindelijk was het kabinet klaar met pappen en nat houden (eigenlijk droog houden van de boeren, want bodemdaling en droogte van de grond zodat ze kunnen uitrijden in de winter, is ook nog eens een serieus bijkomend probleem) en lag er een besluit om de stikstof terug te brengen en dan staat het halve land ineens op zn kop. Dus het is voor een overheid nog niet zo eenvoudig om goed beleid te maken in het belang van het hele land en niet alleen een groep (je zal maar in de schoenen van bestuurders staan…)
   En ja de transitie zal ons leven duurder maken, maar we leven al jaren veel te goedkoop terwijl andere werelddelen de prijs betalen.
   Verder zijn je zorgen waarschijnlijk wel grotendeels terecht. Mag dan een parafrasering zijn, je schrijfstijl lijkt aan te geven dat je vanuit het perspectief van de individu schrijft en kijkt 😉
   We houden elkaar scherp zeg maar.
   Groeten