Er is nog geen opvolger op de plek van Gerrit van  Dijk. Deze keer een invalbeurt van Bea

Redactie

column nr : 42

We kijken terug en vooruit in de hoop op positieve verandering. Jelle heeft zijn lijstje al gepubliceerd, daarop haak ik hier en daar een beetje in.

Wens 1  – Dat Stroomopwaarts écht helpt en in gesprek gaat met ondernemers én politiek

Ik hoop dat dit orgaan niet zomaar de verplichting bij ondernemers legt door van hén te EISEN een baangarantie te geven na een periode van learning on the job.

Wens 2 – Dat er echt serieus gedacht wordt hoe het onderwijs te verbeteren

Nederland financiert openbaar zowel als religieus onderwijs. Dat is bijzonder in Europa. Moeten we Artikel 23 van de Grondwet schrappen of niet? Zouden we nu eens wel aan de toekomst van onze kinderen denken en nu eens niet aan geld en de eigen zuil? Het is een gevoelig punt, en zeker niet eenvoudig, maar ga de discussie aan. Onderwijs is als lucht en water voor een kind. Dat leggen we nu grotendeels in handen van particuliere stichtingen en dat werkt segregatie in de hand en dát werkt de integratie tegen. Zou het niet mooi zijn dat iedereen hetzelfde openbare onderwijs krijgt? Zodat de kinderen ook zelf gaan denken en vragen stellen thuis, waar ze (religieus) opgevoed worden door de ouders? En er ook op school over gedebatteerd kan worden zonder “gekwetste” ouders hun zin te geven?

En niet te vergeten, de terreur van de regeltjes, Wat hebben de kinderen bijvoorbeeld aan een motie van treurnis zoals in het geval van Acato, een school voor autisten en andere kwetsbare kinderen? Kloppen de regeltjes niet, doe er wat aan… ga om de tafel, nu komen leerplichtigen waarschijnlijk weer thuis te zitten en dat kan niet de bedoeling zijn.

Wens 3 – Dat de gemeente meer aan het belang van zijn inwoners denkt in plaats van aan de  partij politiek of geld

Denk aan de gezondheid van de bewoners. Neem de 5 bewonerscommissies  serieus die het eens zijn over hoe geluidsoverlast en fijnstof te verminderen langs A20. Zij hebben alternatieven aangedragen die ook nog eens minder hoeven te kosten, niet alleen financieel maar het spaart ook de natuur, beschermt bewoners én stelt hen tevreden. Doe dit in plaats van krampachtig vast willen houden aan een achterhaald raadsbesluit en dat sneaky te willen gebruiken met een stukje van de alternatieven dat niet voldoet aan draagvlak. Dat L-vormig scherm staat niet in het raadsbesluit!

Wens 4 – Kappen vraagt om herplanten

Tot slot hoop en wens ik helderheid in het bomenkapbeleid. Communiceer helder, s.m.a.r.t, tijdig en compleet welke bomen ziek zien waar zij staan en wanneer herplanten plaatsvindt.

Hoop doet leven.

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Stelt vragen die tot nadenken | schrijft op VerenOfLood | Columnist 9-2016 t/m 9/2021