Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Goed nieuws van het Ministerie voor Volkshuisvesting. Woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met een energielabel E, F, of G. Dat staat in de nieuwe verduurzamingsplannen.

Maar liefst 580.000 huurwoningen in Nederland hebben zo’n laag energielabel. Eindelijk worden deze slechte verhuurders aangepakt, we kennen allemaal wel de berichten van de soms mensonterende woonomstandigheden. Tochtige huizen met rotte kozijnen en enkel glas. Huizen die niet droog te stoken zijn en waarin de schimmels vrij spel hebben. Heel ongezond voor de mensen die erin moeten wonen en ook voor hun beurs; ze betalen zich blauw aan de energierekening.

Zij hebben geen keus; door het schrijnende tekort aan betaalbare huurwoningen kunnen ze niet zomaar verhuizen.

De pandjesbazen (en helaas ook sommige corporaties) hebben daar maling aan, ze geven het liefst zo min mogelijk geld uit aan onderhoud, renovatie en verduurzaming.

Bij de woningen die de laatste tijd in handen gekomen zijn van (buitenlandse) investeerders is het helemaal erg. Alleen maar geld binnenharken en vaak is er niet eens een aanspreekpunt in Nederland als er klachten en problemen zijn.

De wettelijke huurbescherming proberen zij te omzeilen door met 1-jaars verhuurcontracten te werken, is een huurder lastig, dan wordt ‘gewoon’ het contract niet verlengd… Tijd om dit soort praktijken te stoppen.

Nu worden ze dus verplicht hun verhuurde woningen veiliger, gezonder en energiezuiniger te maken. Goed voor het leefklimaat van de huurders en ook voor hun portemonnee!

Doen de verhuurders dat niet, dan kan de overheid ingrijpen en het werk van rechtswege laten uitvoeren, de rekening is voor de pandjesbaas – bij in gebreke blijven kunnen de woningen zelfs worden onteigend.

Voor kleine particuliere verhuurders die e.e.a. niet kunnen betalen is er een subsidieregeling beschikbaar, net zoals voor gewone huiseigenaren die een inkomen onder modaal hebben.

Deze laatsten komen ook nog in aanmerking voor een renteloze lening. De huurders houden in alle gevallen hun recht op huurbescherming.

Woningen zouden geen “markt” moeten zijn, iedereen heeft recht op een betaalbaar, gezond, energiezuinig en comfortabel thuis!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 200 lezers

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022