Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

‘Nemo propheta acceptus est in patria sua’, een oud gezegde in Latijn. Het betekent: Een profeet is in zijn eigen streek niet geliefd. Die uitdrukking komt uit een Bijbeltekst (Mattheus 13 vers 57). Dat boeit je waarschijnlijk heel weinig, maar de strekking daarvan is best wrang. Een profeet was in die strekking namelijk iemand die een gewichtige voorspelling doet in de vorm van een boodschap aan zijn volk… en hij werd niet geloofd.

Een profeet zijn. Dat zijn grote schoenen om te vullen, om maar eens een uit het Engels overgenomen uitdrukking te gebruiken. Ik beschouw mijzelf soms als onheilsprofeet als ik door mijn meer dan 400 columns blader. Ik sta achter de inhoud van elke column. Niet elke lezer zal het met elke column zijn.

Ik wil één onderwerp eruit lichten dat steeds terugkeert: de kwaliteit van de lokale politiek. En daarover wil ik onheil profeteren.

Je kunt onze gemeenteraad, hét orgaan dat beslist (jazeker: en daarmee ook stuurt), feitelijk maar één verwijt maken: ze laten zich veel te veel aanleunen. Laat dat nu net hetgeen zijn wat niet hoort bij een sturend orgaan. Ja sturend: zij bepalen immers waarvoor de gemeentelijke financiën bestemd zijn. Zij vormen daartoe vooraf hun beeld over de voorgenomen plannen voortkomend uit door B&W geformuleerd beleid op gemeentelijke thema’s en terreinen.

Of je nu van beroep kwaliteitsmanager bent of accountant, financieel expert, fiscaal medewerker of project manager, adviseur of noem maar op: er wordt verwacht in je dagelijks job én in je rol als gemeenteraadslid dat je kritisch bent. Drie van die functies (kwaliteitsmanager, adviseur en projectmanager) heb ik in het verleden bekleed, dus ik weet wel waarover ik spreek.

Maar wat is ‘kritisch zijn’?

Kritisch denken is het vermogen om door logisch redeneren zelfstandig tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen te komen. Je herkent iemand die kritisch denkt aan een sceptische houding zonder cynisch te zijn. Die laat zich niet om de tuin leiden, geen zand in de ogen strooien, zich geen loer draaien. [sceptisch = dat men iets in twijfel trekt. Het doelt op een zekere mate van achterdochtigheid]

En gebrek aan kritisch denkvermogen is nu net wat ik zeer regelmatig constateer. De aanzet vanuit de raadsfracties is soms best aardig: vragen stellen over een thema. Zodra het onderwerp erop aankomt, worden echter halfzachte vragen gesteld. Die vragen leiden vervolgens weer tot waarheid mijdende antwoorden en omtrekkende bewegingen door B&W in hun antwoord.

B&W hanteert een tweeledig antwoord tactiek uit de categorie ‘cover your ass’.

“Ja we hebben kennis van genoemd onderwerp”. Vervolgens wordt op de kernvragen breedsprakig uitgeweid in ambtenarentaal. Wijlen kamervoorzitter Anne Vondeling heeft niet veel bereikt. Op Vondelings initiatief kwam in Den Haag in 1973 de Commissie ‘Duidelijke Taal’ tot stand…

Dat een antwoord vaag is, kan gebeuren, maar dat je als raadsfractie vervolgens genoegen neemt met een overduidelijk ontwijkend antwoord, is een onvergefelijk fout. Daarmee trek je het burgervertrouwen in de politiek onder het vriespunt.

Ik doe dan ook hier een voorspelling voor 20 januari 2027. Kijk daar heb je dan toch de onheilsprofeet.

Als de fracties zich in deze raadsperiode weer laten drillen door de dooddoeners ‘zo gaan wij hier met elkaar om’, ‘wij nemen u mee in de plannen’ , ‘wij moeten hieruit allemaal een les leren’ tot en met ‘ik kom hierop terug’ en ‘u loopt mij voor de voeten’, dan spreken we op die datum qua taakopvatting door de gemeenteraad over de verloren jaren onder Edo.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 416 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist