Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Burgers hebben individuele behoeften die (groten)deels moeten worden gerespecteerd door het stadsbestuur, zijnde B&W in samenspraak met de gemeenteraad. Welke koers zou het beleid van de gemeente moeten varen? Onderstaand een aantal stellingen die heel mooi helpen een beleid vorm te geven.

Veiligheid in Maassluis

Eigendommen worden gerespecteerd, geweld is uit den boze. Overlastgevers worden rechtstreeks of via ouders aangepakt met lik op stuk beleid. Als meer handhaving en toezicht nodig is, dan steunen we dat.

Minder regels en goed financieel beleid

De gemeente moet dienstbaar zijn, klein en compact met een goed contact met de inwoners. En dit alles met een solide financieel beleid met lage lasten. Niet meer uitgeven dan nodig.  

Bij Integratie geldt aanpassen en meedoen

De toekomst staat centraal. Beheersing van de Nederlandse taal zorgt voor een betere integratie en vergroot de kansen op werk. Daarnaast is goede opvang en begeleiding noodzakelijk om te integreren.

Onderwijs is een investering in de toekomst

Ieder kind krijgt het onderwijs dat bij zijn of haar ontwikkeling past. Alle kinderen gelijke kansen. Schoolgebouwen voldoen aan de eisen die in deze tijd gesteld worden.

Goed en betaalbaar wonen

Eigen woningbezit wordt gestimuleerd zodat starters, senioren, gezinnen en alleenstaanden in alle inkomensgroepen een woning kunnen kopen.

Duurzaamheid

We willen geluidsschermen langs de A20 voorzien van zonnepanelen. Meer oplaadpalen van verschillende aanbieders.

Afval is grondstof

Slimme afvalscheiding leidt tot lagere lasten voor de inwoner.

Initiatief van ondernemers wordt beloond

Belemmerende regelgeving wordt verminderd. Meer ondernemerschap vergroot de werkgelegenheid. Lokale ondernemers altijd uitnodigen bij aanbestedingen.

Leefbare wijken beginnen met goed onderhoud

De stad ligt er verzorgd bij. Samenwerking van inwoners met de gemeente is daarbij onmisbaar en wordt beloond.

Vervoer van A naar B gaat vlot en veilig

Doorgaande routes moeten een goede doorstroming geven. De dagelijkse rit naar school of werk is een veilige rit, met waar mogelijk snel en langzaam fietsverkeer gescheiden. Parkeren blijft gratis.

Iedereen doet mee, werken loont

Een betaalde baan is de beste sociale voorziening. Werken moet lonen. Een uitkering is niet vrijblijvend.

Zorg van jeugd tot senior is goed geregeld

Jeugdzorg dicht bij huis geregeld! Huisartsenposten zijn voor alle inwoners goed bereikbaar binnen Maassluis. Kwetsbare ouderen houden hun geïndiceerde zorg.

Sporten is investeren in ontwikkeling en gezondheid van jong en oud

Goede voorzieningen zijn noodzakelijk die ook nog eens goed bereikbaar zijn.

Aandacht voor cultuur

Cultuuronderwijs voor alle kinderen in de stad. De sleepboothaven is ons erfgoed en blijven we koesteren. De Cultuurvisie wordt uitgevoerd.

Maassluis en recreatie

Maassluis is een recreatieve trekpleister. Goed voor de lokale economie. Optimale recreatieve fiets- en vaarroutes naar Maassluis zijn noodzakelijk.

De uitslag:

welke stelling hoort volgens jou bij welke lokale partij?. Als je dat bepaald hebt, mag je onderstaande paragraaf aanklikken om het antwoord te zien

Het antwoord

Alle punten komen uit het programma 2022 van de VVD.

Nu de cruciale vragen:

  1. Had jij meerdere partijen als antwoord verwacht?
  2. Had jij dit beeld van de VVD Maassluis?
  3. Welke punten had jij niet bij de VVD verwacht?
  4. Welke punten zeker wel bij de VVD verwacht?
  5. In hoeverre vind jij dat de VVD zich hiermee onderscheidt van andere lokale partijen?

In jouw eventuele reactie svp niet de partijnaam VVD vermelden!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 174 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!