Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Vaak heb ik de kreet “ik steun de boeren” – of kreten van gelijke strekking – voorbij zien komen. Maar, wélke boeren worden dan bedoeld?

De minderheid die zich manifesteren als oproerkraaiers van FDF(farmers defence force)?

Boeren die in de ontkennings- en verzetsfase blijven hangen? Die niet willen snappen dat de stikstofuitstoot van boerenbedrijven iets heel anders is dan bv. die van industrie of verkeer (NH3 en NOx) en die twee dus niet met elkaar kunt vergelijken?

Boeren die ontkennen dat er in ons land nu 4 x zoveel stikstof per hectare uitgestoten wordt dan in gemiddeld alle andere Europese landen…

Óf de grote meerderheid van de boeren die zich zorgen maken om hun toekomst maar wel begrijpen dat het stikstofprobleem geen hoax is en dat maatregelen keihard nodig zijn voor het voortbestaan van ons land?

Grote zorgen die voorkomen hadden kunnen worden als de overheid e.e.a. rond de stikstofproblematiek eerder en duidelijker had gecommuniceerd.

Niet zomaar een raar kaartje naar buiten brengen dat op veel punten niet klopt, deels achterhaald is en niet compleet.

Niet door met de botte bijl zeggen dat een deel van de boeren hun bedrijf kwijtraken.

Niet door met onduidelijke maatregelen te komen zonder een bijbehorend perspectief.

Een valse start van de overheid die nog maar moeilijk te lijmen valt. Waarom is er niet gezegd dat iedereen die boer wil blijven dat ook kan.

Wel met aanpassingen in de bedrijfsvoering en vermindering van het aantal dieren.

Waarom niet éérst met deze boeren om de tafel om te bespreken hoe zij met minder dieren toch een goede boterham kunnen verdienen?

En heel soms kan dat niet op dezelfde plaats – dan is verhuizing van het bedrijf een optie of een compleet ander verdienmodel.

Waarom niet goed uitgelegd wát het stikstofprobleem nu eigenlijk inhoudt – nu is er zoveel onwetendheid en verwarring bij zowel boeren als burgers dat het nut en het doel van maatregelen niet begrepen wordt.

Die valse start komt door de haast die nu gemaakt moet worden. Haast omdat de overheid al minstens 20 jaar niet gedaan heeft wat noodzakelijk was.

Heel curieus dat de rechter de overheid moet gelasten haar werk te doen!

Ondertussen gaan de lobbyisten vrolijk door met hun ondermijnende werk, zowel bij de boeren zelf als bij alle lagen van de overheid. De banken voorop, gevolgd – of samen mét – de grote verwerkingsbedrijven, slachterijen, de verkopers van (dure) veevoeders, de landbouwmachinesector, de grote supermarkten, enz.

Allemaal veelverdieners over de ruggen van gewone boeren.

Bij de boeren zelf zitten ook een aantal veelverdieners, maar verreweg de meeste boeren moeten gewoon sappelen. Het gemiddelde inkomen van deze boeren en hun werknemers ligt onder modaal.

Deze boeren verdienen het om ruimhartig geholpen te worden door de overheid bij het in afgeslankte vorm voortzetten van hun levenswerk.

Gelukkig zijn er al heel wat boeren die zélf het roer hebben omgegooid. Zij zijn al met minder vee biologisch, circulair en natuur-inclusief te werk gegaan, en dat gaat prima! Zij hebben geen “krachtvoer” meer nodig, zij hebben geen mestoverschot, zij gebruiken geen “gewasbescherming”(lees: vergif) en verzurende kunstmest.

Voor deze boeren die hun verantwoordelijkheid nemen heb ik respect.

Niet voor de rellers die zich met hun peperdure trekkers (meestal gekocht met geleend geld en waarvoor ze om dat af te betalen nóg meer vee moesten nemen van de bank) boven de wet voelen staan en de maatschappij ontwrichten.

Het kan dus wel! Laat je niet meeslepen door de doem- en complotdenkers. Enkele columnisten (¹) op dit ‘nieuwsplatform’ deden daar onlangs weer dapper aan mee. Onze boeren produceren meer dan genoeg voedsel om de schappen vol te houden. Oók als de stikstofmaatregelen zijn doorgevoerd.

(¹) Zie reactie van de redactie onder deze column.

Zelf kunnen we ook wat doen: als je daarvoor in de gelegenheid bent, koop dan rechtstreeks bij de boer. Ben je op de supermarkt aangewezen, kies seizoengroente en -fruit van Nederlandse bodem. Laat je niet in de val lokken doordat er bijvoorbeeld in de ‘Allerhande’ verlokkende recepten staan met producten die geïmporteerd worden. De supermarkt prijst deze producten alleen maar aan omdat men er veel aan verdient!

Waarom zou je met Kerst verse aardbeien willen eten? Waarom een steak uit Brazilië? Waarom een bosje bloemen uit Australië?

Eet minder vaak vlees (of nog beter, ga vegetarisch eten) en áls je vlees eet, koop dan diervriendelijk biologisch.

O ja, voor de notoire klimaatverandering- en milieuprobleemontkenners, lees mijn column van april 2019 nog eens – een stukje geschiedenis dat niet vergeten mag worden:

Column(8): Wat vergeten we snel

Editor's Rating

Adri schrijft een duidelijk verhaal, gefundeerd op haar GL gedachtengoed. Eén kanttekening van redactiewege: Adri stel dat er recent doem- of complotverhalen zijn geschreven door collega columnisten. Twee columnistes stelden onlangs in de eigen column dat zij de boeren steunen. Er zijn meer Nederlanders die dat doen; correct onderbouwd of niet. Wij hebben echter geen recente column vinden die doem- of complotverhalen bevatten. Hoogstens columns met kritische kanttekeningen ten aanzien van de huidige wijze van werken van de regering. Dát doet Adri zelf ook in bovenstaande. Wij beseffen dat elke (...) beleving afhangt van het gezichtspunt / standpunt van waaruit iemand kijkt naar de werkelijkheid van alle dag. Wat de feitelijke werkelijkheid is, kan alleen door wetenschap en geschiedschrijving na verloop van (veel) tijd redelijk objectief worden geduid.
Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022

4 Reacties

 1. Maarten de Jong
  7 juli 2022 at 11:44

  Dus……Geachte mevrouw Huisman,

  De provincie Flevoland wil op het land van een uitgekochte boer een aanmeldcentrum voor asielzoekers vestigen. Ondertussen worden opiniemakers weggezet als ‘complotgekkies’ als zij wijzen op het verband tussen massa-immigratie en de stikstof-onteigening.
  Ter Apel stroomt over van asielzoekers, weet nu wel iedereen mag ik aannemen en ook mevrouw Huisman met haar GL.

  Nederland kampt met een stortvloed aan asielzoekers, die hier komen om van onze welvaart te leven. Deze week zelfs 1100! Vorig jaar kwamen er wel 43.000, het dubbele van 2020. Het asielopvangcentrum in Ter Apel stroomt over. Asielzoekers moeten op stoelen slapen. Ze doen het graag, want in flyers voor nieuwe migranten wordt ons land aangeprezen als uitstekende bestemming waar overheid gewoon een woning en een uitkering geeft.
  Maar Gemeentes stribbelt tegen…

  De Rijksoverheid verwelkomt de instroom en zoekt nu alternatieven voor Ter Apel. De provincie Flevoland moet de asielzoekers maar ontvangen. Prompt is de gemeente Bant in de Noordoostpolder aangewezen. Die noemt het “geen wenselijke ontwikkeling”, een beleefd eufemisme voor: “wat krijgen we nu over ons heen gestort?”

  Waar moet dat asielzoekerscentrum dan staan? Op het land van een boer natuurlijk. De overheid heeft namelijk zogezegd “stikstofruimte gekocht”door een agrariër uit te kopen. Dan komt de aap uit de mouw: “Het Rijk wil op de locatie van de agrarische onderneming een aanmeldcentrum voor asielzoekers realiseren.”
  Boerengezinnen worden dus ingeruild voor asielzoekers.

  Het Stikstofmasker valt dus eindelijk af, de overheid wil AZC’s op land van uitgekochte boeren!
  Maar “Wat doet u nou moeilijk beste burger”? Kijk maar naar mijn stikstofmodel, een AZC met 5.000 asielzoekers stoot minder uit dan 150 koeien op uw land.” Toch mevrouw Huisman?

  Dit is ook een hele slimme manier om mensen tegen elkaar op te zetten…prop alles vol en doe vervolgens niets.
  Dan krijg je vanzelf een “versplinterde” bevolking. En zo kun je aan de macht blijven.

  Help de boeren, teken elke petitie die u tegenkomt tegen de stikstofpolitiek en onteigening van onze boeren!
   


  AUTO SPAM CONTROL identifies this article as potentially written bij well known troll)

   

   

   


 2. Maarten de Jong
  7 juli 2022 at 11:11

  Geachte mevrouw Huisman,

  Waarom wil de overheid de boeren eigenlijk uitkopen? Heeft het werkelijk te maken met stikstof?

  Of om op het vrijgekomen land asielzoekers te kunnen huisvesten? Nee, dat is een complottheorie. Of toch niet?

  Als u Up To Date was met de wikkelingen, dan had u kunnen lezen dat de provincie Flevoland een boer heeft uitgekocht…

  En waarom?
  Om op het land een AZC te kunnen vestigen ….. een Ter Apel 2 zeg maar!
   


  AUTO SPAM CONTROL identifies this article as potentially written bij well known troll)

   

   

   


 3. Marcel Thomassen
  7 juli 2022 at 09:44

  Instensieve Mensenhouderij

  Is er leven op Pluto, kun je dansen op de maan, is er een plek onder de sterren waar ik heen kan gaan? Economie, de plannen van de (EU) regering, het international bedrijfsleven plus banken en WEF zoals duidelijk omschreven in de hun Agenda 2030 …. is geen natuurverschijnsel maar vooraf gepland wilsbeschikking. Om die dystopisch plannen voorspoedig te kunnen verwezenlijken, heeft men nuttige idioten nodig. Nuttige idioten uit bepaald politiek kringen (kartelpartijen) alsmede te vinden bij door de regering gesubsidieerde milieuclubs (jaarlijks krijgen 12 milieuclubs in NL 200 miljoen euro subsidie). Klimaatcrisis, Stikstof en CO2-crises een hoax?

  Nederland bestaat allang niet meer, en u heeft echt niets te vertellen. Agenda 2030 stelt duidelijk dat op termijn Nederland, Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen; “The world strongest Urban Power Center” moet worden. The Tristate-city van meer dan 30 miljoen (ge-importeerde) inwoners, hier wordt al jarenlang naar toegewerkt, en is volop in ontwikkeling, in heel de EU staan minstens 14 van die samenvoegingen tot mega smart-city’s gepland.

  Kortom, Agenda 2030 gaat o.a. om de be- en om-bouwing van Nederland tot een stadstaat, waar ’t platteland tot energieplantages is van de mega stad, en bouwgrond voor duurzame, dicht-geïsoleerde woonkazernes voor het belasting betalende stemvee. Wat men nu -onder het mom van- stikstof-crises, klimaat-crises, PFAS-crises en CO2-crises (met geweld en misleiding) ter uitvoering brengt …. is niets minder dan de eliminatie van de boeren. De eliminatie van het platteland, dat boerenland moet immers bouwgrond worden voor woonkazernes en energieplantages. Wees geen nuttige idioot, met ’n gebruikshandleiding, geschreven door globalistisch gespuis.

  Lang leve de boeren. Steun de boeren. Want ’t volgend slachtoffer van snood plannen bent u naïef mensenkind. Dit is geen complot-theorie, Het staat allemaal vrij te lezen, op de sites van VN, EU, NL-regering en van ’t WEF.

 4. Maarten de Jong
  7 juli 2022 at 09:03

  Geen zin in toch zinloze discussie over “stikstof”.
  Daarom een leestip voor Adri Huisman:
  http://www.briefjevanjan.nl

   


  AUTO SPAM CONTROL identifies this article as potentially written bij well known troll)