column nr: 43

Voor wie deel 1 van de soap “Drie afvalbakken in je tuin” (kosten 1,3 miljoen)  van 18 januari jl. heeft gemist, raad ik aan deze toch even te lezen alvorens verder te gaan.

Mijn column op Maassluis.nu resulteerde in een uitnodiging van wethouder Voskamp en de projectleider Afvalinzameling van Maassluis. Ik zou uitleg krijgen over de ontwikkeling en het afvalscheidingsbeleid in de Gemeente Maassluis. Hoe vriendelijk de uitnodiging ook was, ik heb hem afgeslagen met de mededeling dat mijn mening ongewijzigd zal blijven en ik volledig achter mijn tekst blijf staan. Met als opmerking dat “ingrijpende lokale besluiten, met een dusdanig kosten plaatje, je als college dit in democratisch overleg moet doen met bewoners en niet eenzijdig zonder bewoners”.

Grappig is dan best wel dat je dan als antwoord krijgt: “Mocht u in de toekomst vragen hebben over het onderwerp, dan horen wij dit graag. De Gemeente komt graag in gesprek met haar inwoners over al haar beleidsterreinen”.  Ik vraag me dan wel lachend af of men dat nou zelf geloofd op het Stadhuis van ons Sluis.

Afijn, Maassluis, daar waar andere Gemeente afhaken of afhaakten wat betreft “omgekeerd inzamelen/vooraf scheiden van afval” of t verplicht afval scheiden door de burger, dendert Maassluis onvervaard door, met oogkleppen van 1,3 miljoen eutjes flink vast getapet aan den oortjes.

Maar helaas in Sluis is er geen speld tussen de leden van het Collega te krijgen als burger of als oppositie, de gelederen blijven strak gesloten en men dendert wederom door zonder ook maar een enkel compromis te willen doen. Een slechte zaak.

Daar waar eerder Rotterdam en Schiedam afhaakten wat betreft verplicht vooraf scheiden van afval, is er nog een Gemeente bijgekomen. Namelijk de Gemeente Waalwijk, deze is zo geschrokken van de grote weerstand tegen het “omgekeerd inzamelen van afval”, dat zij een pas op de plaats doen. Democratisch gezien een zeer goede zet.  Waalwijk is overvallen door het groot aantal negatieve reacties van inwoners en vuil ophalers maar ook, let op, van mensen uit andere Gemeente waar een dergelijk systeem al eerder is ingevoerd en dus niet werkt of niet naar behoren werkt.

Voorheen had de Gemeente Maassluis 2 contracten voor het afval, 1 contract voor het verwerken van grof huishoudelijk afval en 1 voor het verwerken van fijn huishoudelijk afval, respectievelijk bij Suez en AVR. De contracten hadden een einddatum van 31 december 2019. Maassluis onderhield vorig jaar, als voortrekker, intensieve contacten met Westvoorne, Hellevoetsluis, Nissewaard en Brielle om zo, samen als 5 gemeenten, een aanbestedingstraject te starten voor afvalverwerking. Al met al levert dat toch “gedoe” op, immers de AVR is helemaal niet geïnteresseerd in gescheiden afval, logisch, afval is grondstof, dus levert het geld op. De voorkeur van AVR is dat het restafval de volledige PMD van de bewoners bevat.

Kijk dat er iets moet gebeuren om bewoners beter hun afval te laten scheiden dat is zeker. Maar ze confronteren met 3 bakken in hun tuin en oudere bewoners van hoogbouw te gaan verplichten hun gescheiden afval te storten in ondergrondse containers die niet om de hoek staan, voelt niet goed aan. Dus zakkie groen, zakkie kranten en zakkie PMD. Hoe ga je dat doen als Gemeente voor die ouderen? Ik zie dat het in de Vliet al moeilijk is om 1 zak vuil zelf weg te gooien in die ene container die er staat aan de PC Hooftlaan. Daar is een vrijwilliger wekelijks bezig het vuil op te halen voor diegene die slecht ter been zijn. Soort mantelzorger van het afval, laat ik maar zeggen.

Maar ga je dan straks als Gemeente toch een compromis sluiten met AVR door te zeggen: “Weet je wat, bij de hoogbouw gaan we de bewoners niet verplichten te scheiden, dus alles op een grote hoop.“ Hullie en zullie blij, toch?

Gaan de containers bij Supermarkten verdwijnen om plaats te maken voor meerdere ondergrondse containers in de wijken? Kosten? Gaan we een pasjes systeem hanteren?

Maar verplicht je dan wel de laagbouw 3 bakken in hun tuin te accepteren? Ik zal wel een recalcitrante dame zijn of zoals iemand uit de politiek pas tegen mij zei “lekker rebels bezig dame” maar ik accepteer zeker geen 3 bakken in mijn tuin. Sterker nog, als de grijze bak een “krantenbak” wordt mag de Gemeente deze ook houden. Laat mij maar lekker lopen met mijn PMD en kranten zakkie.

ik accepteer zeker geen 3 bakken in mijn tuin.

Ik sluit mij als burger volledig aan bij de door de VSP gestelde vraag: “Is de wethouder met een belangrijk deel van de raad van mening dat het op dit moment niet verantwoord is grote investeringen te plegen om omgekeerd inzamelen in te voeren, alvorens nu eerst alle opties voor na- scheiden te onderzoeken en de raad hierover te informeren?”.

FvM spreekt over een “afvaldebacle” en een duidelijke verkeerde keuze van het college. Tevens over de “niet dualistische besluitvorming”  in de Maassluise politiek oftewel het zogenaamde torentjesoverleg wat ook Den Haag kenmerkt.

Advies van deze recalcitrante en rebelse dame: Ga een brede discussie aan met bewoners, luister naar bewoners, laat ze meedenken, kijk wat de beste manier van inzamelen is met de bewoners en niet voor de bewoners!

Dus beste wethouder Voskamp, ga vooral eerst in gesprek met de inwoners van Maassluis alvorens wellicht 1,3 miljoen eutjes over de balk te gooien.


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 716 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | Maassluis.Nu

11 Reacties

  1. Jan
    16 februari 2020 at 00:00

    Goeie column weer Yvonne. Wanneer dit stadsbestuur dit plan doorzet zijn ze ziende blind want ze laten de bewoners dan opdraaien voor een niet bestaand afvalprobleem. De bewoners zullen hen dan bij de volgende verkiezing ongetwijfeld ook bij het afval zetten …