Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Mag een gemeente zich bezighouden met andere zaken dan haar kerntaken en welke rechtmatige invulling geldt dan? Mogen daaraan gelden worden besteed en uit welk potje wordt dat gefinancierd? En nog belangrijker: weet de gemeenteraad daarvan? Komt de ambtelijke integriteit in het geding? …

Het zijn zo maar wat gedachten die mij op een druiligere herfstdag te binnen schoten.

Promoot de gemeente zelf haar toerisme, denk aan Ervaar Maassluis?

Wat is de invloed en bemoeienis van de gemeente met het ‘samenzijnwijmaassluis’ promoten en daarover nieuws uitbrengen?

Hoe loopt de communicatie naar de burgerij? Moet de gemeente bestaande nieuwsorganen voorzien van persberichten of moet zij gemeentelijke nieuws vooral communiceren op de gemeentelijke website?

Hoe liggen de organisatorische, financiële en personele banden met Kunst en Cultuur Academie, Furieade, Nationaal Scheepvaart Museum, Stichting Maassluise Kunstenaars, SPEM(!!!), Kunstuitleen, De Plataan, Koningshof, Museum Maassluis, Stadshart, enzovoort?

Dit zijn een paar voorbeelden. Ik zal daarover geen standpunt geven. Dat laat ik deze keer over aan al mijn lezers, inclusief de gemeenteraad.

Wel geef ik een voorzet voor vragen aan B&W, want ik wil voorkomen dat er wethouders struikelen en onderzoekbureaus moeten worden ingehuurd.

“Kunt u ons in het kader van transparantie een volledig overzicht geven van alle activiteiten, subsidies en FTE die van gemeentewege worden ingezet voor niet-kernactiviteiten?”

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 223 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist