Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

In de afgelopen jaren heb ik regelmatig gemeentebestuur en gemeenteraad direct of indirect aangesproken. Niet omdat ik zo begaan met hun werk, maar wel met wat het effect is op de inwoners van Maassluis. Die inwoners laten zich echter zelden horen. En dat heeft mij aan het denken gezet.

Zou het hen werkelijk zo weinig interesseren? Hebben zij het te druk met de eigen besognes? Vertrouwen zij blind op het democratisch gegeven mandaat? Of vinden inwoners het heerlijk om -als het leed geschied is- achteraf kritiek te leveren als er (weer) eens iets niet goed gaat?

Het lijkt er sterk op. Immers als er nieuwsberichten betreffende de gemeentelijke politiek verschijnen, dan worden die maar matig gelezen. En de reacties erop -zo die al gegeven worden- zijn erg oppervlakkig of komen nog al eens uit de categorie ‘moddergooien zonder argumentatie”.

Argumentatie is sowieso een aspect dat bij veel discussies over maatschappelijke onderwerpen geregeld wordt vergeten. Er wordt geroeptoeterd en als iemand dan vraagt waarop die ‘roep’ is gebaseerd, dan komt er een weinig verheffende reactie.

Nu moet ik zeggen dat ik vind dat een goede reële onderbouwing bij gemeentelijke plannen wel eens ontbreekt. Ik zie dan dat er onderzoek wordt gedaan door een externe bureau. Dat kost geld en levert vrijwel altijd het in de doelstelling geformuleerde gewenste advies. Je moet dan maar aannemen dat de gemeentelijke opdrachtgever voldoende kritisch het rapport doorleest, beoordeelt en alle stakeholders (belanghebbenden) laat mee beoordelen.

Op zich logisch dat er extern ‘objectieve’ expertise wordt gevraagd, want je kunt niet overal kennis van hebben en het lokale ambtenarenapparaat blinkt niet uit door bollebozen die heldere rapporten schrijven. Je kunt dat zelf makkelijk constateren bij de beantwoording van de raadsvragen onder artikel 51.

Allereerst zijn die antwoorden in moeizame, verhullende ambtenarentaal geformuleerd. Daarnaast zijn ze nog wel eens ontwijkend of incompleet. Zulke antwoorden worden geschreven door een ambtenaar onder het mom van CYA (cover your ass) ofwel onjuistheden en fouten afdekkend en nogal eens verwijzend naar andere documenten en besluiten. Ze doen dat onder verantwoordelijkheid van een wethouder of de burgemeester die het antwoord goedkeurt. Vooral dat verwijzen ontmoedigt menig raadslid om zich te zeer te verdiepen in gegeven antwoorden. Daardoor zijn er jaknikkers en het doorvragen wordt zelden toegepast. Vervolgvragen stellen omdat je geen genoegen neemt met een vaag antwoord.

Voor mij was het helemaal een afknapper toen ik hoorde dat er raadsleden waren die de fractieleider van FvM achteraf aanspraken (waarom stem je niet in met deze begroting? ) terwijl ze het standpunt van zijn partij met betrekking tot de meerjarenbegroting op 8 november hadden gehoord. Zijn partij vindt het niet acceptabel dat de begroting een fors tekort laat zien zodra het 2026 is. Hij behoort niet tot de categorie “dansen op de vulkaan”, ook niet de categorie “wie dan leeft dan zorgt”.

Wél tot de categorie “wie nu niet (uit)spaart, zit strak met zijn (begrotings)gat op de blaren”.

Wat vind jij als inwoner? ‘Niet mijn probleem’ is geen goed antwoord. Voor je het weet gaan gemeentelijke belastingen omhoog om dat gat te dichten. Misschien vraag jij je af waarom ik nu weer zo kritisch ben. Tja, er moet toch iemand de goegemeente wakker houden. “Somebody got to do the job”.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 224 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist