Wist JIJ dat? Is er een definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 46

Afgelopen dinsdag hadden we een debat in de raad over vuurwerk. Opmerkelijk genoeg hebben de meeste partijen tijdens dit debat aangegeven geen voorstander te zijn van een vuurwerkverbod in Maassluis. Ook een wat groter evenement dat mogelijk zou moeten worden middels een motie haalde geen meerderheid in de raad. Erg jammer als je het mij vraagt.

Oud en nieuw met consumenten vuurwerk is voor een grote groep mensen een leuke traditie. Toch pleiten wij voor een oud en nieuw zonder consumentenvuurwerk. En wel om de volgende redenen:

► Rond de jaarwisseling kan de fijnstof waarde met consumentenvuurwerk wel 50 keer zo hoog liggen als normaal. In Den Haag zijn zelfs uitschieters gemeten van bijna 100 keer zo hoog. Het inademen van zoveel fijnstof is schadelijk voor je gezondheid.

► Niet alleen de lucht raakt vervuilt van vuurwerk ook de bodem en het water raken vervuilt. Denk daarbij aan het neerdalen van fijnstof en de onverbrande vuurwerk resten. Ook de aanwezige plastics komen terecht in het milieu.

► Dieren raken soms gewond door vuurwerk. Andere dieren ervaren veel stress door vuurwerk.

Niet alleen is het afsteken van vuurwerk door consumenten slecht voor het milieu en worden dieren er bang van.

► De ziekenhuizen hebben het bij een jaarwisseling met consumentenvuurwerk ook altijd behoorlijk druk. De meeste ongelukken ontstaan toch gewoon met legaal vuurwerk. Afgelopen jaarwisseling hadden wij een oud en nieuw zonder consumentenvuurwerk. Dit zagen wij direct terug in het aantal ziekenhuisopnames wat deze jaarwisseling een heel stuk lager lag als normaal.

► Bovendien worden er heel veel klachten ingediend bij het meldpunt vuurwerkoverlast. Vooral voor veteranen kan een jaarwisseling met consumentenvuurwerk zeer beangstigend zijn.

► En dan heb ik het nog niet eens gehad over de schade en de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden bij een jaarwisseling met consumentenvuurwerk.

Daarom moet het anders en dat kan ook. Wij hebben dan ook samen met D66 en de ChristenUnie voor een vuurwerkverbod door consumenten in Maassluis gestemd middels een motie. Wel moet er dan een alternatief geboden worden want oud en nieuw moet een feest blijven voor iedereen. Daarom kunnen wij ons ook vinden in de andere motie van D66 voor het faciliteren van eindejaar evenement. Wel hebben wij daarbij gevraagd of het college kan kijken naar samenwerking met Rotterdam zodat er meer (financiële) mogelijkheden zijn op en om de Waterweg met bijvoorbeeld optredens en een professionele vuurwerkshow.

Helaas was een grote meerderheid van de raad tegen de moties en er dus voor om het zo te houden als dat het was. Een gemiste kans vinden wij. Maar goed, wie weet komt er dit jaar nog een landelijk verbod voor het afsteken van consumentenvuurwerk.

Dan moeten er alleen wel genoeg stemmen komen voor partijen die deze traditie wel willen veranderen. 17 Maart is de keuze aan u. Niet alleen als het gaat over het veranderen van de Nieuwjaarstraditie maar ook om te zorgen dat er voldoende woningen gebouwd worden voor de doelgroepen die dat nu het hardst nodig hebben.

We hebben een regering nodig met lange termijn visie en lef. Het is tijd voor verandering! Waarom jij op GroenLinks zou moeten stemmen? Hieronder en column van Adri waarin zij vertelt wat haar overwegingen zijn om uiteindelijk GroenLinks te stemmen. Ook vind je hieronder het verkiezingsprogramma. Onderaan vind je een kort filmpje met de hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma.

 

Adrie schreef eerder al deze column waarom zij op GroenLinks stemt:

Column(24): We mogen weer!

 

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is hier te vinden: Programma GroenLinks

 

Liever een kort filmpje? Dat is er ook:

Ga stemmen 17 Maart! #Meertoekomst #MeerGroenLinks

 


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik op de plus voor het schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 180 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis