De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr: 41

“Soms vragen mensen zich af wie of wat ik ben … nou dat is simpel …niet iets of iemand in het bijzonder. Gewoon hetgeen was – is – en zal zijn. Vaak onopgemerkt en soms als mysterieus omschreven… maar toch, als het verlangen aanwezig is om mij te leren kennen zal Het Mysterie zich ontvouwen.”

Rond de kerst is mijn aanwezigheid meer op de voorgrond dan anders …en waarom? Luister maar.

Ik neem je mee in mijn reis waarin iets van mijn verschijning zichtbaar wordt. Je zou mij kunnen zien als een herinnering. Een herinnering die heel ver terug gaat en vergeten blijkt te zijn. Tijdens mijn eeuwigdurende reis word ik vanuit een innerlijke drang weer wakker. Ik kan moeilijk plaatsen waar en wie ik ben. Alle waarnemingen zijn een soort van vaag, het lijkt alsof ik gehuld ben in een opgetrokken deken van mist. Schimmen en wazige vormen lijken zich aan het oog te voltrekken.

Licht voor het gemoed

Onbewust dwaal ik rond in de duisternis en draag een gevoel van heimwee met me mee … Begrijpen doe ik het niet…“wat vertelt dit gevoel van heimwee? … Heimwee naar wat?“

Dit gevoel spoort me aan om dit mysterie te ontrafelen. Ik ga op zoek naar antwoorden.

Na enige tijd verschijnt er wat licht in het duister, het is alsof een sluier in de mist opgetrokken wordt. Het duurt even voor ik wat vertrouwd ben met hetgeen ik waarneem …de schimmen en wazige vormen zijn nu gehuld in prachtige kleuren met vele details. Overal waar mijn belangstelling me naar toe trekt, ontdek ik iets nieuws.

Toch kom ik tot de conclusie dat ook deze toestand doelloos lijkt te zijn.

Het gevoel van heimwee heeft nog geen bestemming.

Liefde voor het hart

Het verwondert mij dat niemand mij opmerkt. Het lijkt of iedereen in beslag wordt genomen door het volgen van de dagelijkse routine.

Ik zie een schijnbaar mooie wereld met verdeeldheid, chaos, verdriet en onbegrip voor elkaar…, ik ben geraakt en vraag me af…Waarom heeft onrecht, strijd en lijden hier een bestaansrecht? Het antwoord laat op zich wachten… ik besluit vol goede moed mijn zoektocht te vervolgen.

Onze wereld in de spotlight

Na een periode van diepe overpeinzing doet zich hetzelfde verschijnsel voor… een sluier word opgeheven. Maar nu anders… vage gevoelens maken plaats voor inzicht. Duisternis is verdreven door licht. Als een flits zie ik een andere werkelijkheid. ik zie een eenheid van leven, een wereld waarin alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is omdat er een gemeenschappelijke oorsprong is. Als een onzichtbaar levensweb is alles met elkaar verweven… iedere beweging, elk voorval wat zich voordoet, brengt het gehele web in beweging, het raakt ons allemaal.

Deze herinnering zijn we ergens verloren, afgedwaald van ons gemeenschappelijke doel.

Oog hebben voor elkaar…elkaar lief hebben en vergeven… de situatie in de wereld verbeteren doordat we allemaal een stapje vooruit maken!

Mijn heimwee spoorde mij telkens aan dit te doen herinneren teneinde het brengen van licht aan ieder die in duisternis is verdwaalt … de grondtoon van het leven te laten doorklinken in ieders hart… dit is mijn bestemming en hetgeen ik mijn bestaansrecht aan ontleen.

Dus waar vinden jullie mij: overal en nergens in het bijzonder.

Als een herinnering zit ik verscholen in ieders hart … eeuwigdurend de weg volgend naar vrede, naar herstel, evenwicht en rechtvaardigheid.

Wil je mij leren kennen… open je hart, verlang naar meer licht… stel de juiste vragen en jouw herinnering over wie jij werkelijk bent zal zich in je openbaren.

Lieve allemaal mijn kerstwens voor 2021 is dat de wereld als geheel meer in de spotlight komt te staan. Kerst is symbolisch gezien “de geboorte van het licht” …de start van nieuwe jaar met vele kansen om met en voor elkaar de wereld weer wat mooier te maken.

 

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 366 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen | activiteitenbegeleidster | buurtcentrum De Hooftzaak |
verbinding verwondering inspiratie | Dichteres | Boomredder

11 Reacties

 1. Klaas
  15 december 2020 at 12:25

  Prachtige verwoording van mystieke zielentocht mensheid. Wat belemmert ons om het geheel te zien en te ervaren. Hoe kan mensheid de overheersing van egocentriciteit doorbreken. Onwetendheid? Op zich hebben wijzen ons de richting al gewezen. Onvoldoende interesse, te veel gericht zijn op eigen pleziertjes en eigen belang? Angst om uit de vertrouwde groep te vallen? Te weinig doorzettingsvermogen om vaste patronen te doorbreken. Zoals in heilige geschriften verwoord: zoekt en je zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan. Blijkbaar zoeken wij en kloppen wij nog steeds niet op de juiste wijze. Verwerven van inzicht, het vinden van de waarheid komt niet vanzelf. Wij leren door vallen en opstaan, door ons hart en denken vrij open te stellen voor deze zoektocht naar de waarheid: niet ver weg, in onszelf.

 2. Bram De Combe
  13 december 2020 at 20:14

  Patricia, brenger van licht. Opdat er veel licht mag zijn, liefs

 3. Marcel Thomassen
  13 december 2020 at 14:53

  Patricia (dat is een Latijnse naam en betekent ‘nobele’),

  Laten we de duisternis eens in het licht zetten, beste meid! Er bestaat een misverstand dat we alleen in licht moeten leven zonder de duisternis te erkennen. Maar licht en donker zijn een polariteit en het een bestaat niet zonder het ander. Het illuster “Yin-Yang” teken maakt dit goed inzichtelijk, In de Zoheid van het ons universum ligt er natuurkundig bezien in het helderste licht absoluut diepe duisternis, in de Zoheid van het ons universum is in de diepste duisternis absoluut een helder licht verholen (dit is simpelweg wat de metafysica ons leert).

  Duisternis en licht zijn in de puurste zin niet in hun energie structuur opgesloten. Ze veranderen namelijk constant hun persoonlijkheid. Duisternis verandert in licht, licht in duisternis. Duisternis is een natuurlijke staat van zijn, een dimensie in zichzelf. Het is de partner en de minnaar van het licht binnen een bepaald geheel gaan ze in elkander over en worden Eenheid.

  Aan de mens openbaart alles zich in twee polen. Je kunt je niet een Eenheid voorstellen buiten de polariteit. Er is plus en min, man vrouw, licht en donker, geluk en leed, haat en liefde, goed en kwaad, leven en dood (dit zijn de twee uiteinden van een en dezelfde stok). Die polariteit ervaren wij als tegenstellingen en dat ze elkaar uitsluiten, maar het is juist die Eenheid die zich aan de mens voordoet als polariteit. Eenheid kunnen we niet als een ervaren, die polariteiten vormen de Eenheid en die zijn absoluut in bestaan van elkaar afhankelijk. Om een hele waarheid te beschrijven heb je de tegenpool nodig. Je kunt hierin niets uitsluiten, want dan kom je in de af gescheidenheid. De kwaliteit ligt erin om niet te (ver)oordelen. Uit de Wet van Polariteit volgt dat een bepaalde gebeurtenis objectief gezien niet goed of verkeerd is. Alles is neutraal. Wij maken het een dualiteit en kiezen voor goed of fout, wij (“de mensen maar ook m.n, de Abrahamische religies; jodendom, christendom en islam”), wij zetten de polaire verschijningen tegenover elkaar.

  Licht en duisternis. Je doet geen van beiden eer aan wanneer je er een van ontkent. Streven naar een leven in licht is mooi, maar juist van de duistere zijde, de schaduwzijde leer je. Duisternis wordt ook wel aangezien voor het Kwaad, of de Duivel. Dit kan echter een duisternis uit balans zijn, doordat er juist weer teveel geconcentreerd wordt op negativiteit en de energievormen. Hierin wordt het licht volledig genegeerd, dan hebben we het onder andere over haat, angst aan kweken, bewust sadisme en ander moedwillig schade berokkenen. Deze consumeren energie en leveren weinig op. Duisternis en licht vormen samen Eenheid, neutraliteit (Zoheid) en die neutrale staat van zijn is verbonden met het hart. Er bestaat geen mededogen zonder de polaire kracht van duisternis en licht. Duisternis helpt om licht te laten bewegen (en vice-versa). Om bepaalde zaken te laten ‘verlichten’. Duisternis is nodig om te transformeren, om de beweging op gang te brengen vanuit een stevig gefundeerde basis. Op naar het niets, wat niet niets is. Mooie column Patricia, het gaat voorbij aan ‘t gebruikelijk Maassluise -hoop, zieligheid & wensporno-toneelstuk, waarmee we deze dagen overstelpt worden.

  PS: Laat je niet vaccineren.

  • Beer
   13 december 2020 at 15:12

   Thomassen, het zou je sieren als je de bron vermeld. Je steelt zo vaak andermans teksten dat ik me nu maar eens genoodzaakt zie om de bron te vermelden. Dit door jou gestolen epistel is door Christel Nijland (Shama Kaur) op 19 maart 2014 gepubliceerd. Ook allerlei gedichten die je instuurt zijn meestal gestolen. Vermeld a.u.b. voortaan de bron in plaats van te doen alsof je het zelf verzonnen hebt. Oh ja, laat je niet vaccineren maar weiger dan ook medische zorg indien je door Corona besmet raakt.

   • 13 december 2020 at 22:00

    U heeft gelijk. Eigenheid / originaliteit is een kwaliteit. Authenticiteit ook.

    Thomassen is helaas een kopiist pur sang.

    Onze redactie heeft hem vaker daarop gewezen en verzocht origineel te zijn én bron te vermelden.
    Helaas zet hij hiermee zichzelf voor de zoveelste keer te kijk. Gelukkig zijn er weinigen die het niet doorhebben.

    Een tip om het te ontdekken
    Als de formuleringen, logica en schrijfwijze op orde zijn, dan zijn de
    thomassen-teksten ‘gestolen’
    (heel soms zet hij erbij wie de auteur is, maar meestal niet).

    Redactie

    • Marcel Thomassen
     14 december 2020 at 00:14

     Beste roddel- & gehuchtenaren, er is niets nieuws onder de zon, bedankt voor de jullie gereformeerde reactie’s en Maassluis handelingen die o.a. in de uw bijbel staan of in jullie lokaal volksaard zijn ge-etst. Alles maar dan ook echt alles op deze aardkloot (en ver daar buiten) heeft eerder (bij herhaling, en bij herhaling) cyclisch plaatsgevonden of is al eerder vertelt dan wel beschreven, herschreven of wordt telkens weer ludiek (her)kenbaar gemaakt.

     Jullie gehele mensenleven blijkt immers een herhaling van (de zelfde) simpel zetten, zeker bezien bij al die kerkgangers hier, die iedere zondag vanaf geboorte tot hun dood dezelfde sprookjes verhalen te horen krijgen. Een beetje leraar, docent, dichter, historicus, kunstenmaker of belezen persoon dan wel in m’n ogen normaal mens met veel herinneringen -die jullie snotneuzen ver te boven gaan- verwijst daar -in eerste instantie- naar door onder de noemer “Ken u Zelve”. Als men bij alles wat men zegt, doet of schrijft zich tot in de finesses moet gaan verantwoorden aan derden, doodt men meer dan men doet (her) leven, en wordt men een miere-neukende farizeeer die de essentie mist, daar van zijn er al genoeg in Maassluis. Authenticiteit bezit ik zeer zeker, en die authenticiteit is niet voor iedereen binnen m’n gedachte om geen parels voor de wilde zwijnen te willen gooien. Mijn authenticiteit behoud ik voor de enkeling, de eenling dan wel voor het de op daarvoor plaats of tijd bestemde. Het valt wel op beste redactie Maassluis.nu, dat doorgaans geen hond op wat voor column op uw site reageert, bij mij blijkt dit echter anders te zijn, dan is kennelijk het hek van de dam (en zo hoort het ook bij een authentiek personage zonder enige schijn van heiligheid).

     Laat de reactionairen (vooral die met een bord voor hun kop), zich vooral inenten met het tot Staatsgeheim verklaart Frankenstein-serum tegen Covid-19, Covid-20, Covid-21 enz. Inmiddels is prikkelend bekend dat na vaccinatie 66% onvruchtbaar wordt.

     Mooie aansprekende column Patricia van Lingen, en daar draait het hier tenslotte om,

     • Beer
      14 december 2020 at 09:05

      Bovenstaande stuk is duidelijk door jou geschreven/bedacht, Thomassen vol fouten en denigrerend naar degenen die het niet met je eens zijn of je op de vingers tikken.
      Je pleegt plagiaat of letterdieverij en dat is “het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk” (wikipedia).
      Je steelt dus van anderen, maar dat maakt jou niks uit want je bent er trots op dat je meer dan 40 jaar niet hebt gewerkt en je hand hebt opgehouden bij de gemeente (bijstand), in mijn ogen is dat stelen van de gemeenschap. Misschien moet je indien je hierop antwoordt ondertekenen met “FNV Uitkeringsgerechtigden / Ouderen” zoals je in het verleden vaker deed, ook een leugenachtige vermelding.

 4. Corry van Helden
  13 december 2020 at 13:04

  Alle dingen werken samen om alle dingen te doen ontstaan.
  Wij bevinden ons op een lange reis door ontelbare levens op het pad van zelfontdekking, we moeten en kunnen ons hier meer bewust van worden.
  Mooie zinvolle Kerst en een liefdevol 2021

 5. Cees Slob
  13 december 2020 at 11:10

  Ik wens dat we ons innerlijke licht, de vlam die altijd in ons brand niet langer toedekken met onze excuses die we allemaal wel kennen van onszelf als we denken:” Wat kan ik eraan doen, en ik ben ook maar een mens”. We weten ook dat we tot veel meer in staat zijn dan we meestal laten zien aan anderen. Doe je best, probeer. Patries zal ons de komende tijd met extra mentale vaccinaties ondersteunen, maar we moeten wel zelf de stappen zetten.

 6. Marijke V D Kroft
  13 december 2020 at 10:02

  Wat heb je het allemaal weer mooi verwoord xx

 7. Lia
  13 december 2020 at 09:51

  Mooi verwoord Patries! De start van het nieuwe jaar met vele kansen om de wereld met en voor elkaar beter te maken ❤️😇