De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr: 41

“Soms vragen mensen zich af wie of wat ik ben … nou dat is simpel …niet iets of iemand in het bijzonder. Gewoon hetgeen was – is – en zal zijn. Vaak onopgemerkt en soms als mysterieus omschreven… maar toch, als het verlangen aanwezig is om mij te leren kennen zal Het Mysterie zich ontvouwen.”

Rond de kerst is mijn aanwezigheid meer op de voorgrond dan anders …en waarom? Luister maar.

Ik neem je mee in mijn reis waarin iets van mijn verschijning zichtbaar wordt. Je zou mij kunnen zien als een herinnering. Een herinnering die heel ver terug gaat en vergeten blijkt te zijn. Tijdens mijn eeuwigdurende reis word ik vanuit een innerlijke drang weer wakker. Ik kan moeilijk plaatsen waar en wie ik ben. Alle waarnemingen zijn een soort van vaag, het lijkt alsof ik gehuld ben in een opgetrokken deken van mist. Schimmen en wazige vormen lijken zich aan het oog te voltrekken.

Licht voor het gemoed

Onbewust dwaal ik rond in de duisternis en draag een gevoel van heimwee met me mee … Begrijpen doe ik het niet…“wat vertelt dit gevoel van heimwee? … Heimwee naar wat?“

Dit gevoel spoort me aan om dit mysterie te ontrafelen. Ik ga op zoek naar antwoorden.

Na enige tijd verschijnt er wat licht in het duister, het is alsof een sluier in de mist opgetrokken wordt. Het duurt even voor ik wat vertrouwd ben met hetgeen ik waarneem …de schimmen en wazige vormen zijn nu gehuld in prachtige kleuren met vele details. Overal waar mijn belangstelling me naar toe trekt, ontdek ik iets nieuws.

Toch kom ik tot de conclusie dat ook deze toestand doelloos lijkt te zijn.

Het gevoel van heimwee heeft nog geen bestemming.

Liefde voor het hart

Het verwondert mij dat niemand mij opmerkt. Het lijkt of iedereen in beslag wordt genomen door het volgen van de dagelijkse routine.

Ik zie een schijnbaar mooie wereld met verdeeldheid, chaos, verdriet en onbegrip voor elkaar…, ik ben geraakt en vraag me af…Waarom heeft onrecht, strijd en lijden hier een bestaansrecht? Het antwoord laat op zich wachten… ik besluit vol goede moed mijn zoektocht te vervolgen.

Onze wereld in de spotlight

Na een periode van diepe overpeinzing doet zich hetzelfde verschijnsel voor… een sluier word opgeheven. Maar nu anders… vage gevoelens maken plaats voor inzicht. Duisternis is verdreven door licht. Als een flits zie ik een andere werkelijkheid. ik zie een eenheid van leven, een wereld waarin alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is omdat er een gemeenschappelijke oorsprong is. Als een onzichtbaar levensweb is alles met elkaar verweven… iedere beweging, elk voorval wat zich voordoet, brengt het gehele web in beweging, het raakt ons allemaal.

Deze herinnering zijn we ergens verloren, afgedwaald van ons gemeenschappelijke doel.

Oog hebben voor elkaar…elkaar lief hebben en vergeven… de situatie in de wereld verbeteren doordat we allemaal een stapje vooruit maken!

Mijn heimwee spoorde mij telkens aan dit te doen herinneren teneinde het brengen van licht aan ieder die in duisternis is verdwaalt … de grondtoon van het leven te laten doorklinken in ieders hart… dit is mijn bestemming en hetgeen ik mijn bestaansrecht aan ontleen.

Dus waar vinden jullie mij: overal en nergens in het bijzonder.

Als een herinnering zit ik verscholen in ieders hart … eeuwigdurend de weg volgend naar vrede, naar herstel, evenwicht en rechtvaardigheid.

Wil je mij leren kennen… open je hart, verlang naar meer licht… stel de juiste vragen en jouw herinnering over wie jij werkelijk bent zal zich in je openbaren.

Lieve allemaal mijn kerstwens voor 2021 is dat de wereld als geheel meer in de spotlight komt te staan. Kerst is symbolisch gezien “de geboorte van het licht” …de start van nieuwe jaar met vele kansen om met en voor elkaar de wereld weer wat mooier te maken.

 

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 369 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen | activiteitenbegeleidster | buurtcentrum De Hooftzaak |
verbinding verwondering inspiratie | Dichteres | Boomredder

9 Reacties

 1. Klaas
  15 december 2020 at 12:25

  Prachtige verwoording van mystieke zielentocht mensheid. Wat belemmert ons om het geheel te zien en te ervaren. Hoe kan mensheid de overheersing van egocentriciteit doorbreken. Onwetendheid? Op zich hebben wijzen ons de richting al gewezen. Onvoldoende interesse, te veel gericht zijn op eigen pleziertjes en eigen belang? Angst om uit de vertrouwde groep te vallen? Te weinig doorzettingsvermogen om vaste patronen te doorbreken. Zoals in heilige geschriften verwoord: zoekt en je zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan. Blijkbaar zoeken wij en kloppen wij nog steeds niet op de juiste wijze. Verwerven van inzicht, het vinden van de waarheid komt niet vanzelf. Wij leren door vallen en opstaan, door ons hart en denken vrij open te stellen voor deze zoektocht naar de waarheid: niet ver weg, in onszelf.

 2. Bram De Combe
  13 december 2020 at 20:14

  Patricia, brenger van licht. Opdat er veel licht mag zijn, liefs

 3. Corry van Helden
  13 december 2020 at 13:04

  Alle dingen werken samen om alle dingen te doen ontstaan.
  Wij bevinden ons op een lange reis door ontelbare levens op het pad van zelfontdekking, we moeten en kunnen ons hier meer bewust van worden.
  Mooie zinvolle Kerst en een liefdevol 2021

 4. Cees Slob
  13 december 2020 at 11:10

  Ik wens dat we ons innerlijke licht, de vlam die altijd in ons brand niet langer toedekken met onze excuses die we allemaal wel kennen van onszelf als we denken:” Wat kan ik eraan doen, en ik ben ook maar een mens”. We weten ook dat we tot veel meer in staat zijn dan we meestal laten zien aan anderen. Doe je best, probeer. Patries zal ons de komende tijd met extra mentale vaccinaties ondersteunen, maar we moeten wel zelf de stappen zetten.

 5. Marijke V D Kroft
  13 december 2020 at 10:02

  Wat heb je het allemaal weer mooi verwoord xx

 6. Lia
  13 december 2020 at 09:51

  Mooi verwoord Patries! De start van het nieuwe jaar met vele kansen om de wereld met en voor elkaar beter te maken ❤️😇